Đầu bắt vít 4 cạnh mỏng PH1

Cung cấp các đầu bắt vít dạng 4 cạnh mỏng PH1, tuy không dày như PH2 nhưng phần lớn các con vít âm mũ đều sử dụng đầu ph1 để bắt vít.

Giá tăng dần  Giá giảm dần  Hàng mới nhất Phổ biến
Xem

Cỡ đầu Philips 4 cạnh

 1. Đầu bắt vít 4 cạnh PH1 Φ3.0 dài 50mm chuôi lục thép S2

  12 000 VND   10 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24000926, ID:926

  Đầu bắt vít 4 cạnh Φ3.0 dài 50mm chuôi lục được làm từ thép S2 siêu bền, cứng chắc.

 2. Đầu bắt vít 4 cạnh PH1 Φ4.0 dài 50mm chuôi lục thép S2

  12 000 VND   10 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001634, ID:1634

  Đầu bắt vít 4 cạnh PH1 Φ4 dài 50mm chuôi lục được làm từ thép S2 với độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Đây là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường.

 3. Đầu bắt vít 4 cạnh PH1 Φ4.5 dài 75mm chuôi lục thép S2

  14 000 VND   12 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001645, ID:1645

  Đầu bắt vít 4 cạnh PH1 Φ4.5 dài 75mm chuôi lục được làm từ thép S2 với độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Đây là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường.

 4. Đầu bắt vít 4 cạnh PH1 Φ5.0 dài 50mm chuôi lục thép S2

  12 000 VND   10 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001630, ID:1630

  Đầu bắt vít 4 cạnh PH1 Φ5 dài 50mm chuôi lục được làm từ thép S2 với độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Đây là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường.

 5. Đầu bắt vít 4 cạnh PH1 Φ3.5 dài 50mm chuôi lục thép S2

  12 000 VND   10 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001635, ID:1635

  Đầu bắt vít 4 cạnh PH1 Φ3.5 dài 50mm chuôi lục được làm từ thép S2 với độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Đây là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường.

 6. Đầu bắt vít 4 cạnh PH1 Φ2.5 dài 75mm chuôi lục thép S2

  14 000 VND   12 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001642, ID:1642

  Đầu bắt vít 4 cạnh PH1 Φ2.5 dài 75mm chuôi lục được làm từ thép S2 với độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Đây là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường.

 7. Đầu bắt vít 4 cạnh PH1 Φ3.0 dài 100mm chuôi lục thép S2

  18 000 VND   15 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001650, ID:1650

  Đầu bắt vít 4 cạnh PH1 Φ3.0 dài 100mm chuôi lục được làm từ thép S2 với độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Đây là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường.

 8. Đầu bắt vít 4 cạnh PH1 Φ3.0 dài 150mm chuôi lục thép S2

  20 000 VND   17 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001660, ID:1660

  Đầu bắt vít 4 cạnh PH1 Φ3.0 dài 150mm chuôi lục thép S2 là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường

 9. Đầu bắt vít 4 cạnh PH1 Φ4.5 dài 100mm chuôi lục thép S2

  18 000 VND   15 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001653, ID:1653

  Đầu bắt vít 4 cạnh PH1 Φ4.5dài 100mm chuôi lục thép S2 là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường

 10. Đầu bắt vít 4 cạnh PH1 Φ3.0 dài 75mm chuôi lục thép S2

  25 000 VND   22 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24000928, ID:928

  Đầu bắt vít 4 cạnh Φ3.0 dài 70mm chuôi lục được làm từ thép S2 là phụ kiện được lắp vào máy khoan, máy bắn vít để vít các đinh, ốc vít được nhanh hơn.

 11. Đầu bắt vít 4 cạnh PH1 Φ4.0 dài 100mm chuôi lục thép S2

  18 000 VND   15 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001651, ID:1651

  Đầu bắt vít 4 cạnh PH1 Φ4.0 dài 100mm chuôi lục được làm từ thép S2 với độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Đây là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường.

 12. Đầu bắt vít 4 cạnh PH1 Φ4.0 dài 75mm chuôi lục thép S2

  14 000 VND   12 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001643, ID:1643

  Đầu bắt vít 4 cạnh PH1 Φ4 dài 75mm chuôi lục được làm từ thép S2 với độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Đây là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường.

 13. Đầu bắt vít 4 cạnh PH1 Φ4.5 dài 50mm chuôi lục thép S2

  12 000 VND   10 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001633, ID:1633

  Đầu bắt vít 4 cạnh PH1 Φ4.5 dài 50mm chuôi lục được làm từ thép S2 với độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Đây là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường.

 14. Đầu bắt vít 4 cạnh PH1 Φ4.5 dài 150mm chuôi lục thép S2

  20 000 VND   17 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001661, ID:1661

  Đầu bắt vít 4 cạnh PH1 Φ4.5 dài 150mm chuôi lục thép S2 là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường

 15. Đầu bắt vít 4 cạnh PH1 Φ6.0 dài 100mm chuôi lục thép S2

  18 000 VND   15 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001657, ID:1657

  Đầu bắt vít 4 cạnh PH1 Φ6.0 dài 100mm chuôi lục thép S2 là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường

 16. Đầu bắt vít 4 cạnh PH1 Φ5.0 dài 100mm chuôi lục thép S2

  18 000 VND   15 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001655, ID:1655

  Đầu bắt vít 4 cạnh PH1 Φ5.0 dài 100mm chuôi lục thép S2 là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường

 17. 3 đầu bắt vít 4 cạnh PH1 chuôi lục 150mm Φ4.5mm

  51 000 VND

  Tặng ngay 6 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004540, ID:4540

  3 đầu bắt vít 4 cạnh PH1 chuôi lục 150mm Φ4.5mm là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường

 18. Vỉ 5 đầu bắt vít 4 cạnh PH1 chuôi lục 150mm Φ4.5mm

  85 000 VND   77 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003082, ID:3082

  Vỉ 5 đầu bắt vít 4 cạnh PH1 dài150mm Φ4.5mm chuôi lục thép S2 thuộc dòng phụ kiện dùng để lắp vào máy khoan ,máy bắn vít phục vụ cho công việc bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường

 19. Vỉ 5 đầu bắt vít 4 cạnh PH1 chuôi lục 150mm Φ3.0mm

  85 000 VND   77 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003081, ID:3081

  Vỉ 5 đầu bắt vít 4 cạnh PH1 dài 150mm Φ3.0mm chuôi lục thép S2 là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để có thể bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường

 20. Vỉ 5 đầu bắt vít 4 cạnh PH1 chuôi lục 100mm Φ6.0mm

  75 000 VND   68 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003080, ID:3080

  Vỉ 5 đầu bắt vít 4 cạnh PH1 dài 100mm Φ6.0mmchuôi lục thép S2 thuộc dòng phụ kiện sử dụng lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường

 21. Vỉ 5 đầu bắt vít 4 cạnh PH1 chuôi lục 100mm Φ5.0mm

  75 000 VND   68 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003079, ID:3079

  Vỉ 5 đầu bắt vít 4 cạnh PH1 chuôi lục dài 100mm Φ5.0mmc chất liệu thép S2 siêu bền bỉ là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường

 22. Vỉ 5 đầu bắt vít 4 cạnh PH1 chuôi lục 50mm Φ4.5mm

  50 000 VND   45 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003070, ID:3070

  Vỉ 5 đầu bắt vít 4 cạnh PH1 chuôi lục 50mm Φ4.5mm loại nhỏ bao gồm 5 đầu bắt vít cùng cỡ là phụ kiện chuyên dụng lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường

 
gọi Miễn Phí