Bắt vít đầu bông, đầu bắt vít hình sao có lỗ, đầu torx security

Đầu bắt vít hình sao có lỗ, hay còn gọi là bắt vít đầu bông, đầu torx security được làm bằng thép tốt, chống biến dạng cao

Giá tăng dần  Giá giảm dần  Hàng mới nhất
Xem

Cỡ đầu vặn lục giác bông

 1. Đầu bắt vít hình sao lỗ T8 dài 50 mm chuôi lục thép S2

  11 000 VND   9 000 VND

  Mã sản phẩm: 24004058, ID:4058

  Đầu bắt vít hình sao lỗ T8 dài 50mm chuôi lục được làm từ thép S2 với độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Đây là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường.

 2. Đầu bắt vít hình sao lỗ T9 dài 50 mm chuôi lục thép S2

  11 000 VND   9 000 VND

  Mã sản phẩm: 24004059, ID:4059

  Đầu bắt vít hình sao lỗ T9 dài 50mm chuôi lục được làm từ thép S2 với độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Đây là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường.

 3. Đầu bắt vít hình sao lỗ T10 dài 50 mm chuôi lục thép S2

  11 000 VND   9 000 VND

  Mã sản phẩm: 24004060, ID:4060

  Đầu bắt vít hình sao lỗ T10 dài 50mm chuôi lục được làm từ thép S2 với độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Đây là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường.

 4. Đầu bắt vít hình sao lỗ T15 dài 50 mm chuôi lục thép S2

  11 000 VND   9 000 VND

  Mã sản phẩm: 24004061, ID:4061

  Đầu bắt vít hình sao lỗ T15 dài 50mm chuôi lục được làm từ thép S2 với độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Đây là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường.

 5. Đầu bắt vít hình sao lỗ T27 dài 50 mm chuôi lục thép S2

  11 000 VND   9 000 VND

  Mã sản phẩm: 24004062, ID:4062

  Đầu bắt vít hình sao lỗ T27 dài 50mm chuôi lục được làm từ thép S2 với độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Đây là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường.

 6. Đầu bắt vít hình sao lỗ T30 dài 50 mm chuôi lục thép S2

  11 000 VND   9 000 VND

  Mã sản phẩm: 24004063, ID:4063

  Đầu bắt vít hình sao lỗ T30 dài 50mm chuôi lục được làm từ thép S2 với độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Đây là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường.

 7. Đầu bắt vít hình sao lỗ T40 dài 50 mm chuôi lục thép S2

  11 000 VND   9 000 VND

  Mã sản phẩm: 24004064, ID:4064

  Đầu bắt vít hình sao lỗ T40 dài 50mm chuôi lục được làm từ thép S2 với độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Đây là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường.

 8. Đầu bắt vít hình sao lỗ T20 dài 50 mm chuôi lục thép S2

  11 000 VND   9 000 VND

  Mã sản phẩm: 24004100, ID:4100

  Đầu bắt vít hình sao lỗ T20 dài 50mm chuôi lục được làm từ thép S2 với độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Đây là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường.

 9. Đầu bắt vít hình sao lỗ T25 dài 50 mm chuôi lục thép S2

  11 000 VND   9 000 VND

  Mã sản phẩm: 24004101, ID:4101

  Đầu bắt vít hình sao lỗ T25 dài 50mm chuôi lục được làm từ thép S2 với độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Đây là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường.

 10. Đầu bắt vít hình sao T6 Φ1.65 dài 75 mm chuôi lục thép S2

  14 000 VND   12 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001636, ID:1636

  Đầu bắt vít hình sao T6 Φ1.65 dài 75mm chuôi lục thép S2 là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường

 11. Đầu bắt vít hình sao T7 Φ1.99 dài 75mm chuôi lục thép S2

  14 000 VND   12 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001637, ID:1637

  Đầu bắt vít hình sao T7 Φ1.99 dài 75mm chuôi lục thép S2 là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường

 12. Đầu bắt vít hình sao T25 Φ4.4 dài 75mm chuôi lục thép S2

  14 000 VND   12 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001638, ID:1638

  Đầu bắt vít hình sao T25 Φ4.4 dài 75mm chuôi lục thép S2 là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường

 13. Đầu bắt vít hình sao T27 Φ4.96 dài 75mm chuôi lục thép S2

  14 000 VND   12 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001639, ID:1639

  Đầu bắt vít hình sao T27 Φ4.96 dài 75mm chuôi lục thép S2 là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường

 14. Đầu bắt vít hình sao T30 Φ5.49 dài 75mm chuôi lục thép S2

  14 000 VND   12 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001640, ID:1640

  Đầu bắt vít hình sao T30 Φ5.49 dài 75mm chuôi lục thép S2 là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường

 15. Đầu bắt vít hình sao T40 Φ4.96 dài 75mm chuôi lục thép S2

  14 000 VND   12 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001648, ID:1648

  Đầu bắt vít hình sao T40 Φ4.96 dài 75mm chuôi lục thép S2 là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường

 16. Đầu bắt vít hình sao T9 Φ2.5 dài 75mm chuôi lục thép S2

  14 000 VND   12 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001649, ID:1649

  Đầu bắt vít hình sao T9 Φ2.5 dài 75mm chuôi lục thép S2 là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường

 17. Đầu bắt vít hình sao T8 Φ1.37 dài 100mm chuôi lục thép S2

  18 000 VND   15 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001626, ID:1626

  Đầu bắt vít hình sao T8 Φ1.37 dài 100mm chuôi lục thép S2 là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường

 18. Đầu bắt vít hình sao T10 Φ2.72 dài 100mm chuôi lục thép S2

  18 000 VND   15 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001673, ID:1673

  Đầu bắt vít hình sao T10 Φ2.72 dài 100mm chuôi lục thép S2 là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường

 19. Đầu bắt vít hình sao T15 Φ3.26 dài 100mm chuôi lục thép S2

  18 000 VND   15 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001674, ID:1674

  Đầu bắt vít hình sao T15 Φ3.26 dài 100mm chuôi lục thép S2 là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường

 20. Đầu bắt vít hình sao T20 Φ3.84 dài 100mm chuôi lục thép S2

  18 000 VND   15 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001675, ID:1675

  Đầu bắt vít hình sao T20 Φ3.84 dài 100mm chuôi lục thép S2 là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường

 21. Đầu bắt vít hình sao T25 Φ4.4 dài 100mm chuôi lục thép S2

  18 000 VND   15 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001676, ID:1676

  Đầu bắt vít hình sao T25 Φ4.4 dài 100mm chuôi lục thép S2 là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường

 22. Đầu bắt vít hình sao T27 Φ4.96 dài 100mm chuôi lục thép S2

  18 000 VND   15 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001677, ID:1677

  Đầu bắt vít hình sao T27 Φ4.96 dài 100mm chuôi lục thép S2 là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường

 23. Đầu bắt vít hình sao T30 Φ5.49 dài 100mm chuôi lục thép S2

  18 000 VND   15 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001678, ID:1678

  Đầu bắt vít hình sao T30 Φ5.49 dài 100mm chuôi lục thép S2 là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường

 24. Đầu bắt vít hình sao T40 Φ6.6 dài 100mm chuôi lục thép S2

  18 000 VND   15 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001679, ID:1679

  Đầu bắt vít hình sao T40 Φ6.6 dài 100mm chuôi lục thép S2 là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường

 25. Đầu bắt vít hình sao T8 Φ2.3 dài 150mm chuôi lục thép S2

  20 000 VND   15 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001897, ID:1897

  Đầu bắt vít hình sao T8 Φ2.3 dài 150mm chuôi lục được làm từ thép S2 với độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Đây là phụ kiện lắp vào máy khoan, máy bắn vít để bắt, tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường.

 26. Đầu bắt vít hình sao T10 Φ2.72 dài 150mm chuôi lục

  20 000 VND   15 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001898, ID:1898

  Đầu bắt vít hình sao T10 Φ2.72 dài 150mm chuôi lục được làm từ thép S2 với độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Đây là phụ kiện lắp vào máy khoan, máy bắn vít để bắt, tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường.

 27. Đầu bắt vít hình sao T15 Φ3.26 dài 150mm chuôi lục

  20 000 VND   15 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001899, ID:1899

  Đầu bắt vít hình sao T15 Φ3.26 dài 150mm chuôi lục được làm từ thép S2 với độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Đây là phụ kiện lắp vào máy khoan, máy bắn vít để bắt, tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường.

 28. Đầu bắt vít hình sao T20 Φ3.84 dài 150mm chuôi lục

  20 000 VND   15 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001900, ID:1900

  Đầu bắt vít hình sao T20 Φ3.84 dài 150mm chuôi lục được làm từ thép S2 với độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Đây là phụ kiện lắp vào máy khoan, máy bắn vít để bắt, tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường.

 29. Đầu bắt vít hình sao T25 Φ4.4 dài 150mm chuôi lục

  20 000 VND   15 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001901, ID:1901

  Đầu bắt vít hình sao T25 Φ4.4 dài 150mm chuôi lục được làm từ thép S2 với độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Đây là phụ kiện lắp vào máy khoan, máy bắn vít để bắt, tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường.

 30. Đầu bắt vít hình sao T27 Φ4.96 dài 150mm chuôi lục

  20 000 VND   15 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001902, ID:1902

  Đầu bắt vít hình sao T27 Φ4.96 dài 150mm chuôi lục được làm từ thép S2 với độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Đây là phụ kiện lắp vào máy khoan, máy bắn vít để bắt, tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường.

 31. Đầu bắt vít hình sao T30 Φ5.49 dài 150mm chuôi lục

  20 000 VND   15 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001903, ID:1903

  Đầu bắt vít hình sao T30 Φ5.49 dài 150mm chuôi lục được làm từ thép S2 với độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Đây là phụ kiện lắp vào máy khoan, máy bắn vít để bắt, tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường.

 32. Đầu bắt vít hình sao T40 Φ6.6 dài 150mm chuôi lục

  20 000 VND   15 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001904, ID:1904

  Đầu bắt vít hình sao T40 Φ6.6 dài 150mm chuôi lục được làm từ thép S2 với độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Đây là phụ kiện lắp vào máy khoan, máy bắn vít để bắt, tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường.

1 2  Trang sau
 
gọi Miễn Phí