Chính sách bảo mật thông tin khách hàng (Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng)

Chúng tôi căn cứ vào Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử ban hành ngày 16 tháng 05 năm 2013, các điều từ 68-73 thuộc chương 5, mục 1 về an toàn và an ninh trong giao dịch thương mại điện tử để công bố chính sách bảo mật thông tin đối với khách hàng như sau:

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân khách hàng:

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của khách hàng với hai mục đích sau:
 • Để có thể giao được hàng hóa cho quý khách theo đơn đặt hàng của quý khách
 • Để thực hiện việc bảo hành, thông báo tình trạng đơn hàng và giải quyết khiếu nại.
Chúng tôi chỉ cần thông tin cụ thể của khách đặt hàng bao gồm:
 • Tên khách hàng
 • Địa chỉ giao hàng
 • Số điện thoại liên hệ khi giao hàng.
Quý khách lưu ý:
 • Trường hợp khách hàng đặt giỏ hàng trên website này, chúng tôi sẽ sử dụng Thư điện tử  (tức email) như một phương tiện liên lạc trong quá trình trao đổi thông tin, các thông tin về Họ Tên trong mục đăng ký thành viên mua bán của nhà sách không cần phải tên thật. 
 • Trường hợp khách hàng sử dụng tiện ích liên hệ để liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng địa chỉ Thư điện tử, email khai báo để liên lạc lại. Khi tiến hành hành vi giao hàng quý khách phải thông báo lại thông tin để giao hàng như trên.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng khi giao hàng đển nơi khách hàng yêu cầu và dùng cho bảo hành, khiếu nại về sản phẩm.

3. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

Thông tin khách hàng được chúng tôi lưu trữ chính thức bằng bản lưu hóa đơn bán hàng tại Trụ sở Công ty Cổ Phần Công Cụ Tốt. Khi cần tra cứu, xóa bỏ hoặc sửa đổi quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Công Cụ Tốt
Địa chỉ: Số 51, Ngõ 87, đường Tân Xuân, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 024.3757.3566
Email: congcutot@gmail.com

4. Thời gian lưu trữ thông tin

Chúng tôi chỉ lưu trữ thông tin khách hàng đến hết thời hạn bảo hành sản phẩm. Hết thời hạn trên, theo yêu cầu của các cơ quan thuế chúng tôi có thể vẫn lưu trữ các hóa đơn có thông tin của quý khách.

5.  Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng

Những người có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng bao gồm:
 • Bộ phận tiếp nhận yêu cầu khách hàng của Công ty Cổ phần Công Cụ Tốt (lưu nháp, bản nháp sẽ được hủy bỏ khi đã có bản lưu chính thức bằng hóa đơn)
 • Bộ phận giao hàng của Công ty Cổ phần Công Cụ Tốt
 • Đơn vị là đối tác vận chuyển của Công ty Cổ Phần Công Cụ Tốt sẽ được biết số điện thoại và địa chỉ khách hàng khi họ thực hiện việc giao hàng.
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, ví dụ như cơ quan thuế.

6.  Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Khách hàng muốn thay đổi thông tin cá nhân với từng sản phẩm đã mua hoặc thay đổi để tạo điều kiện thuận lợi cho bảo hành sản phẩm, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Công ty Cổ phần Công Cụ Tốt. Khi đi liên hệ cần mang theo ít nhất một hóa đơn.

Hệ thống website congcutot.vn chúng tôi không cung cấp hình thức khách hàng đăng nhập và không có phương thức để khách hàng tự chỉnh sửa trên website congcutot.vn.

7.  Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Chúng tôi xin cam kết đảm bảo thông tin cá nhân của khách hàng đã lưu trữ tại Công ty Cổ Phần Công Cụ Tốt trên các hóa đơn, và không tiết lộ thông tin của khách hàng.
 
gọi Miễn Phí