Đầu bắt vít 4 cạnh PH2

Đầu bắt vít 4 cạnh dầy PH2 dùng để bắt các mũ vít có khe 4 cạnh tương ứng, chịu lực cao hơn các loại PH1, PH0

Giá tăng dần  Giá giảm dần  Hàng mới nhất Phổ biến
Xem

Cỡ đầu Philips 4 cạnh

 1. Đầu bắt vít 4 cạnh PH2 Φ4.5 dài 75mm chuôi lục thép S2

  14 000 VND   12 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24000929, ID:929

  Đầu bắt vít 4 cạnh Φ4.5 dài 75mm chuôi lục thép S2 là phụ kiện lắp vào máy khoan, máy bắn vít để bắt ốc vít nhanh hơn.

 2. Đầu bắt vít 4 cạnh PH2 Φ6.0 dài 150mm chuôi lục thép S2

  20 000 VND   17 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001659, ID:1659

  Đầu bắt vít 4 cạnh PH2 Φ6.0 dài 150mm chuôi lục thép S2 là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường

 3. Đầu bắt vít 4 cạnh PH2 Φ5.0 dài 100mm chuôi lục thép S2

  18 000 VND   15 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001656, ID:1656

  Đầu bắt vít 4 cạnh PH2 Φ5.0 dài 100mm chuôi lục thép S2 là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường

 4. Vỉ 5 đầu bắt vít 4 cạnh chuôi lục thép S2 Φ3 - Φ6mm dài 150mm

  58 000 VND

  Tặng ngay 6 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24005234, ID:5234

  Vỉ 5 đầu bắt vít 4 cạnh chuôi lục thép S2 Φ3 - Φ6mm dài 150mm được làm từ thép S2 với độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Đây là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường.

 5. Đầu bắt vít 4 cạnh PH2 Φ5.0 dài 150mm chuôi lục thép S2

  20 000 VND   17 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001663, ID:1663

  Đầu bắt vít 4 cạnh PH2 Φ5.0 dài 150mm chuôi lục thép S2 là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường

 6. Mũi vặn đầu vít phủ Titanium chuôi lục

  13 000 VND   11 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: MVVCLTT01, ID:418

  Mũi vặn đầu vít phủ Titanium chuôi lục vừa giữ mũ vít, vừa giúp đầu mũ vít không đi quá mặt phẳng gia công, đặc biệt phù hợp với vít gỗ.

 7. Đầu bắt vít 4 cạnh PH2 Φ5.0 dài 75mm chuôi lục thép S2

  14 000 VND   12 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001646, ID:1646

  Đầu bắt vít 4 cạnh PH2 Φ5.0 dài 75mm chuôi lục được làm từ thép S2 với độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Đây là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường.

 8. Vỉ 9 đầu bắt vít 4 cạnh chuôi lục thép S2 Φ3 - Φ6mm dài 100mm

  74 000 VND

  Tặng ngay 8 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24005233, ID:5233

  Vỉ 9 đầu bắt vít 4 cạnh chuôi lục thép S2 Φ3 - Φ6mm dài 100mm là bộ phụ kiện bắt vít phổ thông đầu vặn 4 cạnh được gắn vào máy bắt vít để giúp công việc bắn vít của bạn nhanh, gọn và dễ dàng hơn.

 9. Đầu bắt vít 4 cạnh PH2 Φ6.0 dài 100mm chuôi lục thép S2

  18 000 VND   15 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001658, ID:1658

  Đầu bắt vít 4 cạnh PH2 Φ6.0 dài 100mm chuôi lục thép S2 là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường

 10. Đầu bắt vít 4 cạnh PH2 Φ4.0 dài 50mm chuôi lục thép S2

  12 000 VND   10 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001632, ID:1632

  Đầu bắt vít 4 cạnh PH2 Φ4 dài 50mm chuôi lục được làm từ thép S2 với độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Đây là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường.

 11. Vỉ 8 đầu bắt vít 4 cạnh chuôi lục thép S2 PH0 - PH2 dài 75mm

  55 000 VND

  Tặng ngay 6 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24005232, ID:5232

  Vỉ 8 đầu bắt vít 4 cạnh chuôi lục thép S2 PH0 - PH2 dài 75mm là bộ phụ kiện bắt vít phổ thông có đầu vặn 4 cạnh và chuôi lục được gắn vào máy bắt vít để tăng hiệu suất công việc.

 12. Đầu bắt vít 4 cạnh PH2 Φ4.5 dài 100mm chuôi lục thép S2

  18 000 VND   15 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001654, ID:1654

  Đầu bắt vít 4 cạnh PH2 Φ4.5 dài 100mm chuôi lục thép S2 là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường

 13. Đầu bắt vít 4 cạnh PH2 Φ5.0 dài 50mm chuôi lục thép S2

  12 000 VND   10 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001629, ID:1629

  Đầu bắt vít 4 cạnh PH2 Φ5 dài 50mm chuôi lục được làm từ thép S2 với độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Đây là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường.

 14. Bộ 12 đầu bắt vít 4 cạnh chuôi lục thép S2 PH00 - PH2 dài 50mm

  50 000 VND

  Tặng ngay 4 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24005231, ID:5231

  Bộ 12 đầu bắt vít 4 cạnh chuôi lục thép S2 PH00 - PH2 dài 50mm là bộ phụ kiện bắt vít phổ thông có đầu vặn 4 cạnh và chuôi lục được gắn vào máy bắt vít để tăng hiệu suất công việc.

 15. Đầu bắt vít 4 cạnh PH2 Φ4.0 dài 75mm chuôi lục thép S2

  14 000 VND   12 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001644, ID:1644

  Đầu bắt vít 4 cạnh PH2 Φ4 dài 75mm chuôi lục được làm từ thép S2 với độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Đây là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường.

 16. Đầu bắt vít 4 cạnh PH2 Φ4.0 dài 100mm chuôi lục thép S2

  18 000 VND   15 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001652, ID:1652

  Đầu bắt vít 4 cạnh PH2 Φ4.0 dài 100mm chuôi lục được làm từ thép S2 với độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Đây là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường.

 17. Đầu bắt vít 4 cạnh PH2 Φ4.5 dài 150mm chuôi lục thép S2

  20 000 VND   17 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001662, ID:1662

  Đầu bắt vít 4 cạnh PH2 Φ4.5 dài 150mm chuôi lục thép S2 là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường

 18. Đầu bắt vít 4 cạnh PH2 Φ6.0 dài 75mm chuôi lục thép S2

  14 000 VND   12 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001647, ID:1647

  Đầu bắt vít 4 cạnh PH2 Φ6.0 dài 75mm chuôi lục được làm từ thép S2 với độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Đây là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường.

 19. Đầu bắt vít 4 cạnh PH2 Φ6.0 dài 50mm chuôi lục thép S2

  12 000 VND   10 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001628, ID:1628

  Đầu bắt vít 4 cạnh PH2 Φ6 dài 50mm chuôi lục được làm từ thép S2 với độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Đây là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường.

 20. Vỉ 5 đầu bắt vít 4 cạnh PH2 chuôi lục 150mm Φ6.0mm

  85 000 VND   77 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003097, ID:3097

  Vỉ 5 đầu bắt vít 4 cạnh PH2 chuôi lục 150mm Φ6.0mm bao gồm 5 đầu bắt vít cùng cỡ là phụ kiện chuyên dụng lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường

 21. Vỉ 5 đầu bắt vít 4 cạnh PH2 chuôi lục 150mm Φ5.0mm

  85 000 VND   77 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003096, ID:3096

  Đầu bắt vít 4 cạnh PH2 Φ5.0 dài 150mm chuôi lục thép S2 là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường

 22. Vỉ 5 đầu bắt vít 4 cạnh PH2 chuôi lục 150mm Φ4.5mm

  85 000 VND   77 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003095, ID:3095

  Vỉ 5 đầu bắt vít 4 cạnh PH2 chuôi lục 150mm Φ4.5mm bao gồm 5 đầu bắt vít cùng cỡ là phụ kiện chuyên dụng lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường

 23. Vỉ 5 đầu bắt vít 4 cạnh PH2 chuôi lục 100mm Φ6.0mm

  75 000 VND   68 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003094, ID:3094

  Vỉ 5 đầu bắt vít 4 cạnh PH2 chuôi lục 100mm Φ6.0mm chuôi lục thép S2 là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường

 24. Vỉ 5 đầu bắt vít 4 cạnh PH2 chuôi lục 100mm Φ4.5mm

  75 000 VND   68 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003092, ID:3092

  Vỉ 5 đầu bắt vít 4 cạnh PH2 chuôi lục 100mm Φ4.5mm thép S2 là phụ kiện dùng để lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường

 25. Vỉ 5 đầu bắt vít 4 cạnh PH2 chuôi lục 100mm Φ4.0mm

  75 000 VND   68 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003091, ID:3091

  Vỉ 5 đầu bắt vít 4 cạnh PH2 chuôi lục 100mm Φ4.0mm được làm từ thép S2 với độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Đây là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường.

 26. Vỉ 5 đầu bắt vít 4 cạnh PH2 chuôi lục 75mm Φ6.0mm

  60 000 VND   54 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003090, ID:3090

  Vỉ 5 đầu bắt vít 4 cạnh PH2 chuôi lục 75mm Φ6.0mm làm từ loại thép S2 với độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Đây là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường.

 27. Vỉ 5 đầu bắt vít 4 cạnh PH2 chuôi lục 50mm Φ6.0mm

  50 000 VND   45 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003086, ID:3086

  Vỉ 5 đầu bắt vít 4 cạnh PH2 chuôi lục 50mm Φ6.0mm được làm từ thép S2 với độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Đây là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường.

 28. Vỉ 5 đầu bắt vít 4 cạnh PH2 chuôi lục 50mm Φ4.5mm

  50 000 VND   45 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003084, ID:3084

  Đầu bắt vít 4 cạnh PH2 Φ4.5 dài 50mm chuôi lục được làm từ thép S2 với độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Đây là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường.

 29. Đầu bắt vít 4 cạnh PH2 Φ4.5 dài 50mm chuôi lục thép S2

  12 000 VND   10 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001631, ID:1631

  Đầu bắt vít 4 cạnh PH2 Φ4.5 dài 50mm chuôi lục được làm từ thép S2 với độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Đây là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường.

 
gọi Miễn Phí