Trang tin về bảo vệ nội dung bởi DMCA.COM

Trang web Công Cụ Tốt được bảo vệ nội dung bởi www.dmca.com theo hình thức thuê bao có trả phí. Khi chúng tôi phát hiện hành vi sao chép nội dung vi phạm Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số, chúng tôi sẽ thông báo cho DMCA giải quyết mà không cần báo trước cho bên vi phạm. Chúng tôi cũng công bố công khai các nội dung được bảo vệ làm 2 bản dưới đây.