Đầu bắt vít lục giác đực, đầu allen thường

Đầu bắt vít lục giác đực không rỗng trong còn gọi là đầu alen thường dùng để mở các con vít lục giác có khả năng chống biến dạng tốt

Giá tăng dần  Giá giảm dần  Hàng mới nhất Phổ biến
Xem

Cỡ mũi bắt vít lục giác

 1. Mũi bắt vít lục giác đực H3 Standard 3mm dài 65mm

  9 000 VND   8 000 VND

  Mã sản phẩm: 24003669, ID:3669

  Mũi bắn vít là phụ kiện quan trọng để tháo mở các chi tiết đường ren xoắn ốc như ốc vít. Đầu bắn vít giống như đầu vặn tô vít, cũng có kết cấu hình học ở đầu dụng cụ như đầu dẹt 2 cạnh, đầu 4 cạnh, đầu lục giác, đầu sao, … để sử dụng cho tưng đầu ốc vít chuyên biệt. Mũi bắn vít là phụ kiện chuyên dụng được gắn vào máy bắt vít để giúp tăng hiệu suất công việc, làm việc tốc độ nhanh, có thể vặn vít với số lượng lớn.

 2. Mũi bắt vít lục giác đực H4 Standard 4mm dài 65mm

  11 000 VND   9 000 VND

  Mã sản phẩm: 24003670, ID:3670

  Mũi bắn vít là phụ kiện quan trọng để tháo mở các chi tiết đường ren xoắn ốc như ốc vít. Đầu bắn vít giống như đầu vặn tô vít, cũng có kết cấu hình học ở đầu dụng cụ như đầu dẹt 2 cạnh, đầu 4 cạnh, đầu lục giác, đầu sao, … để sử dụng cho tưng đầu ốc vít chuyên biệt. Mũi bắn vít là phụ kiện chuyên dụng được gắn vào máy bắt vít để giúp tăng hiệu suất công việc, làm việc tốc độ nhanh, có thể vặn vít với số lượng lớn.

 3. Mũi bắt vít lục giác đực H5 Standard 5mm dài 65mm

  11 000 VND   9 000 VND

  Mã sản phẩm: 24003671, ID:3671

  Mũi bắn vít là phụ kiện quan trọng để tháo mở các chi tiết đường ren xoắn ốc như ốc vít. Đầu bắn vít giống như đầu vặn tô vít, cũng có kết cấu hình học ở đầu dụng cụ như đầu dẹt 2 cạnh, đầu 4 cạnh, đầu lục giác, đầu sao, … để sử dụng cho tưng đầu ốc vít chuyên biệt. Mũi bắn vít là phụ kiện chuyên dụng được gắn vào máy bắt vít để giúp tăng hiệu suất công việc, làm việc tốc độ nhanh, có thể vặn vít với số lượng lớn.

 4. Mũi bắt vít lục giác đực H6 Standard 6mm dài 65mm

  11 000 VND   9 000 VND

  Mã sản phẩm: 24003672, ID:3672

  Mũi bắn vít là phụ kiện quan trọng để tháo mở các chi tiết đường ren xoắn ốc như ốc vít. Đầu bắn vít giống như đầu vặn tô vít, cũng có kết cấu hình học ở đầu dụng cụ như đầu dẹt 2 cạnh, đầu 4 cạnh, đầu lục giác, đầu sao, … để sử dụng cho tưng đầu ốc vít chuyên biệt. Mũi bắn vít là phụ kiện chuyên dụng được gắn vào máy bắt vít để giúp tăng hiệu suất công việc, làm việc tốc độ nhanh, có thể vặn vít với số lượng lớn.

 5. Đầu bắt vít lục giác đực 3 mm dài 65 mm chuôi lục TOP USA

  11 000 VND   10 000 VND

  Mã sản phẩm: 24004469, ID:4469

  Đầu bắt vít lục giác đực 3mm dài 65mm TOP được làm từ thép hợp kim với độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Đây là phụ kiện lắp vào máy khoan, máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường. Đầu bắt vít lục giác đực cho phép bắt các con vít có mũ vít dạng lục giác.

 6. Đầu bắt vít lục giác đực 1.5mm dài 50mm chuôi lục thép S2

  12 000 VND   10 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001919, ID:1919

  Đầu bắt vít lục giác 1.5mm dài 50 mm chuôi lục được làm từ thép S2 với độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Đây là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường. Đầu bắt vít lục giác cho phép bắt các con vít, bu lông có mũ vít dạng lục giác.

 7. Đầu bắt vít lục giác đực 2.0mm dài 50mm chuôi lục thép S2

  12 000 VND   10 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001920, ID:1920

  Đầu bắt vít lục giác 2mm dài 50 mm chuôi lục được làm từ thép S2 với độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Đây là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường. Đầu bắt vít lục giác cho phép bắt các con vít,bu lông có mũ vít dạng lục giác.

 8. Đầu bắt vít lục giác đực 2.5mm dài 50mm chuôi lục thép S2

  12 000 VND   10 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001921, ID:1921

  Đầu bắt vít lục giác 2.5mm dài 50 mm chuôi lục được làm từ thép S2 với độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Đây là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường. Đầu bắt vít lục giác cho phép bắt các con vít,bu lông có mũ vít dạng lục giác,

 9. Đầu bắt vít lục giác đực 3.0 mm dài 50mm chuôi lục thép S2

  12 000 VND   10 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001922, ID:1922

  Đầu bắt vít lục giác 3.0mm dài 50 mm chuôi lục được làm từ thép S2 với độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Đây là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường. Đầu bắt vít lục giác cho phép bắt các con vít,bu lông có mũ vít dạng lục giác,

 10. Đầu bắt vít lục giác đực 4.0 mm dài 50mm chuôi lục thép S2

  12 000 VND   10 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001923, ID:1923

  Đầu bắt vít lục giác 4.0mm dài 50 mm chuôi lục được làm từ thép S2 với độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Đây là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường. Đầu bắt vít lục giác cho phép bắt các con vít,bu lông có mũ vít dạng lục giác,

 11. Đầu bắt vít lục giác đực 5.0 mm dài 50mm chuôi lục thép S2

  12 000 VND   10 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001924, ID:1924

  Đầu bắt vít lục giác 5.0mm dài 50 mm chuôi lục được làm từ thép S2 với độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Đây là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường. Đầu bắt vít lục giác cho phép bắt các con vít,bu lông có mũ vít dạng lục giác,

 12. Đầu bắt vít lục giác đực 6.0 mm dài 50mm chuôi lục thép S2

  12 000 VND   10 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001925, ID:1925

  Đầu bắt vít lục giác 6.0mm dài 50 mm chuôi lục được làm từ thép S2 với độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Đây là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường. Đầu bắt vít lục giác cho phép bắt các con vít,bu lông có mũ vít dạng lục giác,

 13. Đầu bắt vít lục giác đực 8.0 mm dài 50mm chuôi lục thép S2

  12 000 VND   10 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001926, ID:1926

  Đầu bắt vít lục giác 8.0mm dài 50 mm chuôi lục được làm từ thép S2 với độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Đây là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường. Đầu bắt vít lục giác cho phép bắt các con vít,bu lông có mũ vít dạng lục giác,

 14. Đầu bắt vít lục giác đực 4 mm dài 65 mm chuôi lục TOP

  12 000 VND   10 000 VND

  Mã sản phẩm: 24004470, ID:4470

  Đầu bắt vít lục giác đực 4mm dài 65mm TOP được làm từ thép hợp kim với độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Đây là phụ kiện lắp vào máy khoan, máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường. Đầu bắt vít lục giác đực cho phép bắt các con vít có mũ vít dạng lục giác.

 15. Đầu bắt vít lục giác đực 5 mm dài 65 mm chuôi lục TOP

  12 000 VND   10 000 VND

  Mã sản phẩm: 24004471, ID:4471

  Đầu bắt vít lục giác đực 5 mm dài 65 mm chuôi lục TOP chuyên dụng được gắn vào máy bắt vít để giúp tăng hiệu suất công việc, làm việc tốc độ nhanh, có thể vặn vít với số lượng lớn.

 16. Đầu bắt vít lục giác đực 6mm dài 65mm chuôi lục TOP USA

  12 000 VND   10 000 VND

  Mã sản phẩm: 24004472, ID:4472

  Đầu bắt vít lục giác đực 6mm dài 65mm chuôi lục TOP USA là phụ kiện lắp vào máy khoan, máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường. Đầu bắt vít lục giác đực cho phép bắt các con vít có mũ vít dạng lục giác.

 17. Đầu bắt vít lục giác đực 6.0 mm dài 75mm chuôi lục thép S2

  14 000 VND   12 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001918, ID:1918

  Đầu bắt vít lục giác 6mm dài 75mm chuôi lục được làm từ thép S2 với độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Đây là phụ kiện lắp vào máy khoan, máy bắt vít để bắt, tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường. Đầu bắt vít lục giác cho phép bắt các con vít, bu lông có mũ vít dạng lục giác.

 18. Đầu bắt vít lục giác đực 2.5mm dài 100mm chuôi lục thép S2

  18 000 VND   15 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001620, ID:1620

  Đầu bắt vít lục giác đực Φ2.5 dài 100 mm chuôi lục được làm từ thép S2 với độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Đây là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường. Đầu bắt vít lục giác đực cho phép bắt các con vít có mũ vít dạng lục giác,

 19. Đầu bắt vít lục giác đực 4.0 mm dài 100mm chuôi lục thép S2

  18 000 VND   15 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001621, ID:1621

  Đầu bắt vít lục giác đực Φ4 dài 100 mm chuôi lục được làm từ thép S2 với độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Đây là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường. Đầu bắt vít lục giác đực cho phép bắt các con vít có mũ vít dạng lục giác,

 20. Đầu bắt vít lục giác đực 3.0 mm dài 100mm chuôi lục thép S2

  18 000 VND   15 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001622, ID:1622

  Đầu bắt vít lục giác đực Φ3 dài 100 mm chuôi lục được làm từ thép S2 với độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Đây là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường. Đầu bắt vít lục giác đực cho phép bắt các con vít có mũ vít dạng lục giác,

 21. Đầu bắt vít lục giác đực 8.0 mm dài 100mm chuôi lục thép S2

  18 000 VND   15 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001623, ID:1623

  Đầu bắt vít lục giác đực Φ8 dài 100 mm chuôi lục được làm từ thép S2 với độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Đây là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường. Đầu bắt vít lục giác đực cho phép bắt các con vít có mũ vít dạng lục giác,

 22. Đầu bắt vít lục giác đực 6.0 mm dài 100mm chuôi lục thép S2

  18 000 VND   15 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001624, ID:1624

  Đầu bắt vít lục giác đực Φ6 dài 100 mm chuôi lục được làm từ thép S2 với độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Đây là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường. Đầu bắt vít lục giác đực cho phép bắt các con vít có mũ vít dạng lục giác,

 23. Đầu vít lục giác đực 5.0 mm dài 100mm chuôi lục thép S2

  18 000 VND   15 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001672, ID:1672

  Đầu bắt vít lục giác đực Φ5 dài 100 mm chuôi lục được làm từ thép S2 với độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Đây là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường. Đầu bắt vít lục giác đực cho phép bắt các con vít có mũ vít dạng lục giác,

 24. Bộ 4 đầu bắt vít lục giác 3-6mm dài 65mm Standard Đài Loan

  35 000 VND   32 600 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003677, ID:3677

  Mũi bắn vít là phụ kiện quan trọng để tháo mở các chi tiết đường ren xoắn ốc như ốc vít. Đầu bắn vít giống như đầu vặn tô vít, cũng có kết cấu hình học ở đầu dụng cụ như đầu dẹt 2 cạnh, đầu 4 cạnh, đầu lục giác, đầu sao, … để sử dụng cho tưng đầu ốc vít chuyên biệt. Mũi bắn vít là phụ kiện chuyên dụng được gắn vào máy bắt vít để giúp tăng hiệu suất công việc, làm việc tốc độ nhanh, có thể vặn vít với số lượng lớn.

 25. Vỉ 5 Đầu bắt vít lục giác chuôi lục thép S2 dài 50mm cỡ 2.0mm

  50 000 VND   45 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003021, ID:3021

  CÔNG CỤ TỐT phân phối 1 túi gồm 5 Đầu bắt vít lục giác chuôi lục thép S2 dài 50mm cỡ 2.0mm. Sản phẩm được làm từ thép S2 với độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Đây là phụ kiện lắp vào máy khoan, máy bắn vít để bắt, tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường. Đầu bắt vít lục giác cho phép bắt các con vít có mũ vít dạng lục giác.

 26. Vỉ 5 đầu bắt vít lục giác chuôi lục thép S2 dài 50mm cỡ 3.0mm

  50 000 VND   45 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003023, ID:3023

  Đầu bắt vít lục giác 3.0mm dài 50 mm chuôi lục được làm từ thép S2 với độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Đây là phụ kiện lắp vào máy khoan ,máy bắn vít để bắt,tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường. Đầu bắt vít lục giác cho phép bắt các con vít,bu lông có mũ vít dạng lục giác,

 27. Vỉ 5 đầu bắt vít lục giác chuôi lục thép S2 dài 50mm cỡ 4.0mm

  50 000 VND   45 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003024, ID:3024

  Vỉ 5 đầu bắt vít lục giác đực chuôi lục thép S2 dài 50mm cỡ 4.0mm thuộc dòng sản phẩm phụ kiện vô cùng hữu ích đối với bất cứ người thợ nào thường xuyên phải lắp đặt sửa chữa cần phải bắt vít sâu trên các bề mặt vật liệu như: gỗ, kim loại, tường gạch, bê tông hiệu quả hơn rất nhiều so với những chiếc tô vít cầm tay thông thường.

 28. Vỉ 5 đầu bắt vít lục giác chuôi lục thép S2 dài 50mm cỡ 5.0mm

  50 000 VND   45 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003025, ID:3025

  Vỉ 5 đầu bắt vít lục giác chuôi lục thép S2 dài 50mm cỡ 5.0mm thuộc dòng sản phẩm phụ kiện cho các loại máy khoan, máy bắn vít cầm tay giúp tháo vặn/ siết chặt các ốc vít một cách hiệu quả nhanh chóng hơn nhiều so với các loại tô vít cầm tay thông thường. Với đầu chuôi dạng lục giác ta có thể dễ dàng thay thế lắp các đầu bắt vít cỡ khác vào để đáp ứng cho từng yêu cầu công việc khác nhau

 29. Vỉ 5 Đầu bắt vít lục giác chuôi lục thép S2 dài 50mm cỡ 6.0mm

  50 000 VND   45 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003026, ID:3026

  CÔNG CỤ TỐT phân phối 1 túi gồm 5 Đầu bắt vít lục giác chuôi lục thép S2 dài 50mm cỡ 6.0mm. Sản phẩm được làm từ thép S2 với độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Đây là phụ kiện lắp vào máy khoan, máy bắn vít để bắt, tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường. Đầu bắt vít lục giác cho phép bắt các con vít có mũ vít dạng lục giác.

 30. Vỉ 5 đầu bắt vít lục giác chuôi lục thép S2 dài 50mm cỡ 8.0mm

  50 000 VND   45 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003027, ID:3027

  Vỉ 5 đầu bắt vít lục giác chuôi lục thép S2 dài 50mm cỡ 8.0mm là dòng sản phẩm phụ kiện dành cho các loại máy khoan, máy bắt vít cầm tay rất hữu dụng đối với những người thợ chuyên lắp đặt sửa chữa bởi bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức so với các loại tô vít cầm tay thông thường

 31. Vỉ 5 Đầu bắt vít lục giác chuôi lục thép S2 dài 75mm cỡ 6.0mm

  60 000 VND   54 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003066, ID:3066

  CÔNG CỤ TỐT phân phối 1 túi gồm 5 Đầu bắt vít lục giác chuôi lục thép S2 dài 75mm cỡ 6.0mm. Sản phẩm được làm từ thép S2 với độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Đây là phụ kiện lắp vào máy khoan, máy bắn vít để bắt, tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường. Đầu bắt vít lục giác cho phép bắt các con vít có mũ vít dạng lục giác.

 32. Vỉ 6 đầu bắt vít lục giác chuôi lục thép S2 2.5 - 8.0mm dài 100mm

  62 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24005236, ID:5236

  Vỉ 6 đầu bắt vít lục giác chuôi lục thép S2 2.5 - 8.0mm dài 100mm là bộ phụ kiện chuyên lắp máy bắt vít, máy khoan pin cầm tay để vặn vít có mũ lục giác cái.

1 2  
 
gọi Miễn Phí