Đầu bắt vít hình sao, đầu torx thường

Đầu bắt vít hình sao gắn với máy khoan có thiết diện là một ngôi sao 6 cánh không rỗng giữa hay còn gọi là đầu bắt vít torx thường bằng thép tốt

Giá tăng dần  Giá giảm dần  Hàng mới nhất
Xem
 1. Đầu bắt vít hình sao T8 Φ2.3 trục 4.5 dài 70mm chuôi lục thép S2

  14 000 VND   12 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24000933, ID:933

  Đầu bắt vít hình sao T8 Φ4.5 dài 70mm chuôi lục thép S2 là phụ kiện lắp vào máy khoan, máy bắn vít để bắt vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuôcs nơ vít như thông thường.

 2. Đầu bắt vít hình sao T10 Φ2.72 trục 4.5 dài 75mm chuôi lục thép S2

  14 000 VND   12 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24000934, ID:934

  Đầu bắt vít hình sao T10 Φ4.5 dài 70mm chuôi lục thép S2 là phụ kiện lắp vào máy khoan, máy bắn vít để bắt vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuôcs nơ vít như thông thường.

 3. Đầu bắt vít hình sao T15 Φ3.6 trục 4.5 dài 75mm chuôi lục thép S2

  14 000 VND   12 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24000935, ID:935

  Đầu bắt vít hình sao T15 Φ4.5 dài 70mm chuôi lục thép S2 là phụ kiện lắp vào máy khoan, máy bắn vít để bắt vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít như thông thường.

 4. Đầu bắt vít hình sao T20 Φ3.84 trục 4.5 dài 70mm chuôi lục thép S2

  14 000 VND   12 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24000936, ID:936

  Đầu bắt vít hình sao T20 Φ4.5 dài 70mm chuôi lục thép S2 là phụ kiện lắp vào máy khoan, máy bắn vít để bắt vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít như thông thường.

 5. Đầu bắt vít hình sao chuôi lục si nâu Standard T20

  14 000 VND   12 000 VND

  Mã sản phẩm: 24003678, ID:3678

  Mũi bắn vít là phụ kiện quan trọng để tháo mở các chi tiết đường ren xoắn ốc như ốc vít. Đầu bắn vít giống như đầu vặn tô vít, cũng có kết cấu hình học ở đầu dụng cụ như đầu dẹt 2 cạnh, đầu 4 cạnh, đầu lục giác, đầu sao, … để sử dụng cho tưng đầu ốc vít chuyên biệt. Mũi bắn vít là phụ kiện chuyên dụng được gắn vào máy bắt vít để giúp tăng hiệu suất công việc, làm việc tốc độ nhanh, có thể vặn vít với số lượng lớn.

 6. Vỉ 10 mũi bắn vít hình sao chuôi lục si nâu Standard T20

  120 000 VND   99 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003679, ID:3679

  Mũi bắn vít là phụ kiện quan trọng để tháo mở các chi tiết đường ren xoắn ốc như ốc vít. Đầu bắn vít giống như đầu vặn tô vít, cũng có kết cấu hình học ở đầu dụng cụ như đầu dẹt 2 cạnh, đầu 4 cạnh, đầu lục giác, đầu sao, … để sử dụng cho tưng đầu ốc vít chuyên biệt. Mũi bắn vít là phụ kiện chuyên dụng được gắn vào máy bắt vít để giúp tăng hiệu suất công việc, làm việc tốc độ nhanh, có thể vặn vít với số lượng lớn.

 
gọi Miễn Phí