Tin tuyển dụng

Tuyển 3 cộng tác viên phụ việc kinh doanh, giờ làm linh hoạt tại chi nhánh Đông Triều

Tuyển 3 cộng tác viên phụ việc kinh doanh, giờ làm linh hoạt tại chi nhánh Đông Triều

lương theo giờ
20 000 VND

Tuyển 02 cộng tác viên viết bài về đơn vị đo lường

Tuyển 02 cộng tác viên viết bài về đơn vị đo lường

lương theo giờ
25 000 VND

Tuyển 03 nam nhân viên tìm kiếm hình ảnh

Tuyển 03 nam nhân viên tìm kiếm hình ảnh

lương theo giờ
25 000 VND

Tuyển 02 nhân viên chụp ảnh và viết bài giới thiệu sản phẩm

Tuyển 02 nhân viên chụp ảnh và viết bài giới thiệu sản phẩm

lương tháng
5 800 000 VND

Tuyển trợ lý kinh doanh

Tuyển trợ lý kinh doanh

lương tháng
5 800 000 VND

Tuyển nhân viên mô tả video cơ khí

Tuyển nhân viên mô tả video cơ khí

lương tháng
5 500 000 VND

Tuyển 3 nhập liệu viên làm lâu dài

Tuyển 3 nhập liệu viên làm lâu dài

lương tháng
5 000 000 VND

Tuyển 01 nhân viên ra đơn

Tuyển 01 nhân viên ra đơn

lương tháng
5 500 000 VND