Cảo kẹp nhanh, ê tô bóp tay

Cung cấp các loại cảo kẹp nhanh, ê tô bóp tay để gá kẹp một cách nhanh chóng bằng cách bóp tay mà không phải quay ren như các ê tô thông thường

Giá tăng dần  Giá giảm dần  Hàng mới nhất Phổ biến
Xem

Số của cảo kẹp nhanh

 1. Eto bóp tay độ mở 4inch - 103mm

  29 000 VND   25 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24000588, ID:588

  Eto bóp tay là phụ kiện quen thuộc của thợ chuyên nghiệp dùng để cố định chi tiết ở vị trí cần thiết để gia công cơ khí.

 2. Cảo kẹp nhanh 6 inch độ mở 152mm, lực kẹp 70kg

  73 000 VND   62 000 VND

  Tặng ngay 6 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24000836, ID:836

  Cảo kẹp nhanh với cơ chế bóp nhanh để xiết dùng để kẹp nhanh tấm vật liệu như tấm gỗ, khuôn đúc epoxy, cố định tạm thời khi lắp ráp rất tiện dụng, nhanh chóng. Cảo số 6 có độ mở tối đa 6inch tương ứng 152mm.

 3. Eto bóp tay 8 inch độ mở 200mm lực kẹp 70kg

  81 000 VND   69 000 VND

  Tặng ngay 7 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24000837, ID:837

  Ê tô bóp tay với cơ chế bóp nhanh để xiết dùng để kẹp nhanh tấm vật liệu như tấm gỗ, khuôn đúc epoxy, cố định tạm thời khi lắp ráp rất tiện dụng, nhanh chóng. Ê tô số 8 có độ mở tối đa 8" tương ứng 200mm.

 4. Cảo kẹp nhanh 10"/254mm, lực kẹp 70kg

  85 000 VND   72 000 VND

  Tặng ngay 8 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24000838, ID:838

  Cảo kẹp nhanh với cơ chế bóp nhanh để xiết dùng để kẹp nhanh tấm vật liệu như tấm gỗ, khuôn đúc epoxy, cố định tạm thời khi lắp ráp rất tiện dụng, nhanh chóng. Cảo số 10 có độ mở tối đa 10 inch tương ứng 254 mm.

 5. Cảo kẹp nhanh 6 inch 63x150mm Total THT1340601

  88 000 VND   75 000 VND

  Tặng ngay 8 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004796, ID:4796

  Cảo kẹp nhanh với cơ chế bóp nhanh để xiết dùng để kẹp nhanh tấm vật liệu như tấm gỗ, khuôn đúc epoxy, cố định tạm thời khi lắp ráp rất tiện dụng, nhanh chóng. Cảo có độ mở tối đa 6 inch tương ứng 150mm.

 6. Cảo kẹp nhanh 12 inch độ mở 305mm, lực kẹp 70kg

  100 000 VND   85 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24000839, ID:839

  Cảo kẹp nhanh với cơ chế bóp nhanh để xiết dùng để kẹp nhanh tấm vật liệu như tấm gỗ, khuôn đúc epoxy, cố định tạm thời khi lắp ráp rất tiện dụng, nhanh chóng. Cảo số 12 có độ mở tối đa 12 inch tương ứng 305 mm.

 7. Bộ 4 chiếc Cảo kẹp nhanh độ mở 103mm

  100 000 VND   90 000 VND

  Tặng ngay 12 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002116, ID:2116

  CÔNG CỤ TỐT phân phối 1 bộ gồm 4 chiếc cảo kẹp nhanh 4 inch độ mở 103mm. Sản phẩm còn có tên gọi khác là Eto bóp tay hoặc Cảo kẹp bàn. Đây là dụng cụ hữu ích kẹp giữ vật liệu chặt giúp gia công chính xác.

 8. Cảo kẹp nhanh 12 inch 63x300mm Total THT1340602

  104 000 VND   88 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004797, ID:4797

  Cảo kẹp nhanh với cơ chế bóp nhanh để xiết dùng để kẹp nhanh tấm vật liệu như tấm gỗ, khuôn đúc epoxy, cố định tạm thời khi lắp ráp rất tiện dụng, nhanh chóng. Cảo có độ mở tối đa 12 inch tương ứng 300mm.

 9. Cảo kẹp nhanh 6"/152mm Tolsen 10201

  105 000 VND   95 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 6933528710622, ID:1028

  Cảo kẹp nhanh với cơ chế bóp nhanh để xiết dùng để kẹp nhanh tấm vật liệu như tấm gỗ, khuôn đúc epoxy, cố định tạm thời khi lắp ráp rất tiện dụng, nhanh chóng. Cảo số 6 có độ mở tối đa 6inch tương ứng 152mm.

 10. Cảo kẹp nhanh 18 inch 63x450mm Total THT1340603

  116 000 VND   99 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004798, ID:4798

  Cảo kẹp nhanh với cơ chế bóp nhanh để xiết dùng để kẹp nhanh tấm vật liệu như tấm gỗ, khuôn đúc epoxy, cố định tạm thời khi lắp ráp rất tiện dụng, nhanh chóng. Cảo có độ mở tối đa 18 inch tương ứng 450mm.

 11. Eto bóp tay cỡ 18''

  120 000 VND   102 000 VND

  Tặng ngay 12 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24000840, ID:840

  Eto bóp tay cỡ 18'' với cơ chế bóp nhanh để xiết dùng để kẹp nhanh tấm vật liệu như tấm gỗ, khuôn đúc epoxy, cố định tạm thời khi lắp ráp rất tiện dụng, nhanh chóng. Eto bóp tay cỡ 18'' có độ mở tương ứng 457mm.

 12. Cảo kẹp nhanh 12inch 300mm TOLSEN 10204

  133 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 6933528710639, ID:6010

  Cảo kẹp nhanh 12inch 300mm TOLSEN 10204 đây là sản phẩm chuyên dùng để kẹp gỗ và kẹp mép gỗ mà không yêu cầu cao về lực, cảo giúp kẹp nhanh hơn hoạt động nhờ cơ chế bóp tay để xiết. Cảo kẹp nhanh gồm có 1 thanh ray được làm bằng kim loại đen chuyên dụng vô cùng chắc chắn, độ cứng tốt giúp đầu kẹp có thể dễ dàng lăn trượt trên đó. Cảo nhanh là 1 phụ kiện quen thuộc của các thợ cơ khí, các thợ thủ công,...

 13. Eto bóp tay cỡ 36

  135 000 VND

  Tặng ngay 16 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24005467, ID:5467

  Eto bóp tay cỡ 36 inch kẹp và mở rất nhanh với cơ chết xiết bóp bằng tay

 14. Eto bóp tay cỡ 24

  140 000 VND   119 000 VND

  Tặng ngay 12 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24000841, ID:841

  Eto bóp tay với cơ chế bóp nhanh để xiết dùng để kẹp nhanh tấm vật liệu như tấm gỗ, khuôn đúc epoxy, cố định tạm thời khi lắp ráp rất tiện dụng, nhanh chóng. Eto bóp tay cỡ 24 inch có độ mở tương đương 600mm.

 15. Eto bóp tay cỡ 30

  152 000 VND   129 000 VND

  Tặng ngay 14 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24000842, ID:842

  Eto bóp tay với cơ chế bóp nhanh để xiết dùng để kẹp nhanh tấm vật liệu như tấm gỗ, khuôn đúc epoxy, cố định tạm thời khi lắp ráp rất tiện dụng, nhanh chóng. Eto bóp tay cỡ 30 inch có độ mở tương đương 760mm.

 16. Cảo kẹp nhanh 18inch 450mm TOLSEN 10206

  156 000 VND

  Tặng ngay 12 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 6933528711308, ID:6011

  Cảo kẹp nhanh 18inch 450mm TOLSEN 10206 đây là sản phẩm chuyên dùng để kẹp gỗ và kẹp mép gỗ mà không yêu cầu cao về lực, cảo giúp kẹp nhanh hơn hoạt động nhờ cơ chế bóp tay để xiết. Cảo kẹp nhanh gồm có 1 thanh ray được làm bằng kim loại đen chuyên dụng vô cùng chắc chắn, độ cứng tốt giúp đầu kẹp có thể dễ dàng lăn trượt trên đó. Cảo nhanh là 1 phụ kiện quen thuộc của các thợ cơ khí, các thợ thủ công,...

 17. Cảo kẹp nhanh 24inch 600mm Tolsen 10207

  179 000 VND

  Tặng ngay 15 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 6933528711315, ID:6012

  Cảo kẹp nhanh 24inch 600mm Tolsen 10207 đây là sản phẩm chuyên dùng để kẹp gỗ và kẹp mép gỗ mà không yêu cầu cao về lực, cảo giúp kẹp nhanh hơn hoạt động nhờ cơ chế bóp tay để xiết. Cảo kẹp nhanh gồm có 1 thanh ray được làm bằng kim loại đen chuyên dụng vô cùng chắc chắn, độ cứng tốt giúp đầu kẹp có thể dễ dàng lăn trượt trên đó. Cảo nhanh là 1 phụ kiện quen thuộc của các thợ cơ khí, các thợ thủ công,...

 
gọi Miễn Phí