Kẹp gắp

Kẹp gắp đồ vật rất phong phú về hình dạng, từ hình cái cặp đến hình cái kéo, từ kiểu dáng mũi nhọn đến mũi vòng

 
gọi Miễn Phí