Đục gỗ cầm tay mũi phẳng dẹt

Đục gỗ cầm tay mũi dẹt có mũi sắc phẳng, nhiều kích cỡ, dùng để đục các lỗ chữ nhật làm mộng ghép gỗ bằng tay

Tìm theo

Lọc

Bạn đang tìm theo

 • Khoảng giá:

  48 000 - 81 000

Xóa hết

Tìm sản phẩm theo

Hãng sản xuất
Xuất xứ
Giá tăng dần  Giá giảm dần  Hàng mới nhất
Xem
 1. Đục gỗ phẳng cầm tay 10mm Kapusi K-3237

  48 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24005029, ID:5029

  Đục gỗ cầm tay KAPUSI chế tạo từ thép Carbon nên có độ bền cao, cứng rắn và chống mài mòn. Sản phẩm chuyên dùng để đục, chạm khắc, tạo rãnh, cạo sạch, gọt bỏ lớp phôi thừa trên bề mặt gỗ một cách nhanh chóng, dễ dàng

 2. Đục gỗ phẳng cầm tay 12mm Kapusi K-3938

  49 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24005030, ID:5030

  Đục gỗ cầm tay KAPUSI chế tạo từ thép Carbon nên có độ bền cao, cứng rắn và chống mài mòn. Sản phẩm chuyên dùng để đục, chạm khắc, tạo rãnh, cạo sạch, gọt bỏ lớp phôi thừa trên bề mặt gỗ một cách nhanh chóng, dễ dàng

 3. Đục gỗ phẳng cầm tay 16mm Kapusi K-3942

  51 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24005031, ID:5031

  Đục gỗ cầm tay KAPUSI chế tạo từ thép Carbon nên có độ bền cao, cứng rắn và chống mài mòn. Sản phẩm chuyên dùng để đục, chạm khắc, tạo rãnh, cạo sạch, gọt bỏ lớp phôi thừa trên bề mặt gỗ một cách nhanh chóng, dễ dàng

 4. Đục gỗ phẳng cầm tay 19mm Kapusi K-3944

  52 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24005032, ID:5032

  Đục gỗ cầm tay KAPUSI chế tạo từ thép Carbon nên có độ bền cao, cứng rắn và chống mài mòn. Sản phẩm chuyên dùng để đục, chạm khắc, tạo rãnh, cạo sạch, gọt bỏ lớp phôi thừa trên bề mặt gỗ một cách nhanh chóng, dễ dàng

 5. Đục gỗ phẳng cầm tay 22mm Kapusi K-3946

  53 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24005033, ID:5033

  Đục gỗ cầm tay KAPUSI chế tạo từ thép Carbon nên có độ bền cao, cứng rắn và chống mài mòn. Sản phẩm chuyên dùng để đục, chạm khắc, tạo rãnh, cạo sạch, gọt bỏ lớp phôi thừa trên bề mặt gỗ một cách nhanh chóng, dễ dàng

 6. Đục gỗ phẳng cầm tay 25mm Kapusi K-3948

  55 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24005034, ID:5034

  Đục gỗ cầm tay KAPUSI chế tạo từ thép Carbon nên có độ bền cao, cứng rắn và chống mài mòn. Sản phẩm chuyên dùng để đục, chạm khắc, tạo rãnh, cạo sạch, gọt bỏ lớp phôi thừa trên bề mặt gỗ một cách nhanh chóng, dễ dàng

 7. Đục gỗ cầm tay Century chuẩn Mỹ mũi dẹp 6mm

  59 000 VND   50 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003972, ID:3972

  Đục gỗ cầm tay CENTURY chuẩn Mỹ mũi dẹt 6mm chế tạo từ thép Carbon nên có độ bền cao, cứng rắn và chống mài mòn. Sản phẩm chuyên dùng để đục, chạm khắc, tạo rãnh, cạo sạch, gọt bỏ lớp phôi thừa trên bề mặt gỗ một cách nhanh chóng, dễ dàng

 8. Đục gỗ cầm tay CENTURY chuẩn Mỹ mũi dẹt 10mm

  61 000 VND   52 000 VND

  Tặng ngay 7 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001981, ID:1981

  Đục gỗ cầm tay CENTURY chuẩn Mỹ mũi dẹt 10mm chế tạo từ thép Carbon nên có độ bền cao, cứng rắn và chống mài mòn. Sản phẩm chuyên dùng để đục, chạm khắc, tạo rãnh, cạo sạch, gọt bỏ lớp phôi thừa trên bề mặt gỗ một cách nhanh chóng, dễ dàng

 9. Đục gỗ cầm tay CENTURY chuẩn Mỹ mũi dẹt 13mm

  62 000 VND   53 000 VND

  Tặng ngay 7 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001982, ID:1982

  Đục gỗ cầm tay CENTURY chuẩn Mỹ mũi dẹt 13mm chế tạo từ thép Carbon nên có độ bền cao, cứng rắn và chống mài mòn. Sản phẩm chuyên dùng để đục, chạm khắc, tạo rãnh, cạo sạch, gọt bỏ lớp phôi thừa trên bề mặt gỗ một cách nhanh chóng, dễ dàng

 10. Đục gỗ cầm tay CENTURY chuẩn Mỹ mũi dẹt 16mm

  64 000 VND   54 000 VND

  Tặng ngay 7 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001983, ID:1983

  Đục gỗ cầm tay CENTURY chuẩn Mỹ mũi dẹt 16mm chế tạo từ thép Carbon nên có độ bền cao, cứng rắn và chống mài mòn. Sản phẩm chuyên dùng để đục, chạm khắc, tạo rãnh, cạo sạch, gọt bỏ lớp phôi thừa trên bề mặt gỗ một cách nhanh chóng, dễ dàng

 11. Đục gỗ cầm tay CENTURY chuẩn Mỹ mũi dẹt 22mm

  65 000 VND   55 000 VND

  Tặng ngay 7 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001984, ID:1984

  Đục gỗ cầm tay CENTURY chuẩn Mỹ mũi dẹt 22mm chế tạo từ thép Carbon nên có độ bền cao, cứng rắn và chống mài mòn. Sản phẩm chuyên dùng để đục, chạm khắc, tạo rãnh, cạo sạch, gọt bỏ lớp phôi thừa trên bề mặt gỗ một cách nhanh chóng, dễ dàng

 12. Đục gỗ cầm tay CENTURY chuẩn Mỹ mũi dẹt 25mm

  66 000 VND   56 000 VND

  Tặng ngay 8 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001985, ID:1985

  Đục gỗ cầm tay CENTURY chuẩn Mỹ mũi dẹt 25mm chế tạo từ thép Carbon nên có độ bền cao, cứng rắn và chống mài mòn. Sản phẩm chuyên dùng để đục, chạm khắc, tạo rãnh, cạo sạch, gọt bỏ lớp phôi thừa trên bề mặt gỗ một cách nhanh chóng, dễ dàng

 13. Đục gỗ cầm tay CENTURY chuẩn Mỹ mũi dẹt 32mm

  80 000 VND   68 000 VND

  Tặng ngay 9 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001986, ID:1986

  Đục gỗ cầm tay CENTURY chuẩn Mỹ mũi dẹt 32mm chế tạo từ thép Carbon nên có độ bền cao, cứng rắn và chống mài mòn. Sản phẩm chuyên dùng để đục, chạm khắc, tạo rãnh, cạo sạch, gọt bỏ lớp phôi thừa trên bề mặt gỗ một cách nhanh chóng, dễ dàng

 14. Đục gỗ cầm tay CENTURY chuẩn Mỹ mũi dẹt 38mm

  81 000 VND   69 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001987, ID:1987

  Đục gỗ cầm tay CENTURY chuẩn Mỹ mũi dẹt 38mm chế tạo từ thép Carbon nên có độ bền cao, cứng rắn và chống mài mòn. Sản phẩm chuyên dùng để đục, chạm khắc, tạo rãnh, cạo sạch, gọt bỏ lớp phôi thừa trên bề mặt gỗ một cách nhanh chóng, dễ dàng

 
gọi Miễn Phí