Cưa làm mộng, cưa chính xác cầm tay

Cưa mộng dọc là một loại cưa chính xác với lưỡi cưa khá nhỏ, lưỡi cưa có thể có răng một bên hoặc hai bên cạnh lưỡi, thường dùng để làm mộng

Tìm theo

Lọc

Bạn đang tìm theo

Xóa hết

Tìm sản phẩm theo

Danh mục

Giá tăng dần  Giá giảm dần  Hàng mới nhất Phổ biến
Xem

Cưa làm mộng ( vertical dovetail saw ) là loại cưa răng nhỏ, phân biệt với loại cưa cắt chốt có tay cầm vuông góc với lưỡi cưa ( horizontal dovetail saw ) mặc dù trông khá giốn nhau và cỡ răng tương đương. Cưa làm mộng cũng được gọi là cưa chính xác

Về hình dạng, đôi khi cũng nhầm cưa làm mộng với cưa lá bởi chúng đều dùng một lá thép bản rộng để làm lưỡi cưa, tuy nhiên cưa làm mộng cần chưa chính xác nên răng nhỏ, bản cứng để lưỡi cưa luôn phẳng trong quá trình cưa nên cưa làm mộng có thể được gia cường sống cưa trong khi cưa lá có răng to để cắt gỗ thô là chính

Cấu tạo cưa mộng dọc

Như tên gọi của nó, cưa làm mộng thường ứng dụng tạo ra các mộng gỗ hình thangCưa làm mộng gỗ có răng rất nhỏ, bản phẳng để cắt mộng chính xác như ý

Cắt mộng gỗ kiểu hình thang

Cắt mộng ghép gỗ hình thang

Các loại cưa mộng cầm tay

Cưa mộng cầm tay ra đời sớm với nghề mộc, Câu Âu có tay cầm dạng báng súng còn Nhật có tay cầm như cán dao. Tay cầm kiểu Nhật có thể cưa ngang được để cắt các chốt gỗ thừa
Cưa làm mộng kiểu Nhật

Cưa làm mộng kiểu Nhật có cán trụ thẳng với lưỡi
 
gọi Miễn Phí