Vít bê tông không tắc kê mũ bằng

Vít bê tông không tắc kê đầu mũ bằng hay vít không nở đầu mũ bằng có thể vít sâu hoặc vít âm mũ vào tường qua lỗ khoan không cần nở

Giá tăng dần  Giá giảm dần  Hàng mới nhất
Xem
 1. Vít bê tông không tắc kê Unika Nhật mũ bằng 4mm x 25mm F-425-SDN

  700 VND

  Mã sản phẩm: 24003876, ID:3876

  Vít bê tông là phụ kiện phổ biến thường được sử dụng để kết nối các vật liệu như gỗ, kim loại, các chi tiết máy, lắp đặt thi công, ... vào bê tông hoặc tường, khối xây mà không cần tắc kê.

 2. Vít bê tông không tắc kê Unika Nhật mũ bằng 4mm x 32mm F-432-SDN

  1 000 VND

  Mã sản phẩm: 24003878, ID:3878

  Vít bê tông là phụ kiện phổ biến thường được sử dụng để kết nối các vật liệu như gỗ, kim loại, các chi tiết máy, lắp đặt thi công, ... vào bê tông hoặc tường, khối xây mà không cần tắc kê.

 3. Vít bê tông không tắc kê Unika Nhật mũ bằng 4mm x 38mm F-438-SDN

  1 200 VND

  Mã sản phẩm: 24003880, ID:3880

  Vít bê tông là phụ kiện phổ biến thường được sử dụng để kết nối các vật liệu như gỗ, kim loại, các chi tiết máy, lắp đặt thi công, ... vào bê tông hoặc tường, khối xây mà không cần tắc kê.

 4. Vít bê tông không tắc kê Unika Nhật mũ bằng 4mm x 45mm F-445-SDN

  1 500 VND

  Mã sản phẩm: 24003882, ID:3882

  Vít bê tông là phụ kiện phổ biến thường được sử dụng để kết nối các vật liệu như gỗ, kim loại, các chi tiết máy, lắp đặt thi công, ... vào bê tông hoặc tường, khối xây mà không cần tắc kê.

 5. Vít bê tông không tắc kê Unika Nhật mũ bằng 5mm x 25mm F-525-SDN

  1 900 VND

  Mã sản phẩm: 24003884, ID:3884

  Vít bê tông là phụ kiện phổ biến thường được sử dụng để kết nối các vật liệu như gỗ, kim loại, các chi tiết máy, lắp đặt thi công, ... vào bê tông hoặc tường, khối xây mà không cần tắc kê.

 6. Vít bê tông không tắc kê Unika Nhật mũ bằng 5mm x 35mm F-535-SDN

  2 100 VND

  Mã sản phẩm: 24003886, ID:3886

  Vít bê tông là phụ kiện phổ biến thường được sử dụng để kết nối các vật liệu như gỗ, kim loại, các chi tiết máy, lắp đặt thi công, ... vào bê tông hoặc tường, khối xây mà không cần tắc kê.

 7. Vít bê tông không tắc kê Unika Nhật mũ bằng 5mm x 45mm F-545-SDN

  2 500 VND

  Mã sản phẩm: 24003888, ID:3888

  Vít bê tông là phụ kiện phổ biến thường được sử dụng để kết nối các vật liệu như gỗ, kim loại, các chi tiết máy, lắp đặt thi công, ... vào bê tông hoặc tường, khối xây mà không cần tắc kê.

 8. Vít bê tông không tắc kê Unika Nhật mũ bằng 5mm x 60mm F-560-SDN

  3 000 VND

  Mã sản phẩm: 24003890, ID:3890

  Vít bắt tường không tắc kê mũ bằng F-560-SDN chuyên bắt các chi tiết, các vật liệu như gỗ, kim loại, các chi tiết máy, lắp đặt thi công, ... vào bê tông hoặc tường, khối xây mà không cần tắc kê.

 9. Vít bê tông không tắc kê Unika Nhật mũ bằng 5mm x 70mm F-570-SDN

  3 900 VND

  Mã sản phẩm: 24003892, ID:3892

  Vít bê tông là phụ kiện phổ biến thường được sử dụng để kết nối các vật liệu như gỗ, kim loại, các chi tiết máy, lắp đặt thi công, ... vào bê tông hoặc tường, khối xây mà không cần tắc kê.

 10. Vít bê tông không tắc kê Unika Nhật mũ bằng 6mm x 45mm F-645-SDN

  5 600 VND

  Mã sản phẩm: 24003896, ID:3896

  Vít bắt tường không tắc kê mũ bằng F-645-SDN chuyên dùng để bắt các chi tiết, các vật liệu như gỗ, kim loại, các chi tiết máy, lắp đặt thi công, ... vào bê tông hoặc tường, khối xây mà không cần tắc kê, nở nhựa.

 11. Vít bê tông không tắc kê Unika Nhật mũ bằng 6mm x 35mm F-635-SDN

  6 000 VND   5 000 VND

  Mã sản phẩm: 24003894, ID:3894

  Vít bắt tường không tắc kê mũ bằng F-635-SDN được sử dụng để bắt các chi tiết, các vật liệu như gỗ, kim loại, các chi tiết máy, lắp đặt thi công, ... vào bê tông hoặc tường, khối xây mà không cần tắc kê,con nở.

 12. Vít bê tông không tắc kê Unika Nhật mũ bằng 6mm x 60mm F-660-SDN

  6 500 VND

  Mã sản phẩm: 24003898, ID:3898

  Vít bắt tường không tắc kê mũ bằng F-660-SDN chuyên bắt các chi tiết, các vật liệu như gỗ, kim loại, các chi tiết máy, lắp đặt thi công, ... vào bê tông hoặc tường, khối xây mà không cần tắc kê.

 13. Vít bê tông không tắc kê Unika Nhật mũ bằng 6mm x 70mm F-670-SDN

  6 500 VND

  Mã sản phẩm: 24003900, ID:3900

  Vít bắt tường không tắc kê mũ bằng F-670-SDN chuyên bắt các chi tiết, các vật liệu như gỗ, kim loại, các chi tiết máy, lắp đặt thi công, ... vào bê tông hoặc tường, khối xây mà không cần tắc kê.

 14. Vít bê tông không tắc kê Unika Nhật mũ bằng 6mm x 75mm F-675-SDN

  7 800 VND

  Mã sản phẩm: 24003902, ID:3902

  Vít bắt tường không tắc kê mũ bằng F-675-SDN chuyên bắt các chi tiết, các vật liệu như gỗ, kim loại, các chi tiết máy, lắp đặt thi công, ... vào bê tông hoặc tường, khối xây mà không cần tắc kê.

 15. Vít bê tông không tắc kê Unika Nhật mũ bằng 6mm x 90mm F-690-SDN

  9 800 VND

  Mã sản phẩm: 24003904, ID:3904

  Vít bắt tường không tắc kê mũ bằng F-690-SDN chuyên bắt các chi tiết, các vật liệu như gỗ, kim loại, các chi tiết máy, lắp đặt thi công, ... vào bê tông hoặc tường, khối xây mà không cần tắc kê.

 16. 10 vít bê tông không tắc kê Unika Nhật mũ bằng 5mm x 60mm F-560-SDN

  30 000 VND   25 500 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003959, ID:3959

  Hộp 50 vít bắt tường không tắc kê mũ bằng F-560-SDN chuyên bắt các chi tiết, các vật liệu như gỗ, kim loại, các chi tiết máy, lắp đặt thi công, ... vào bê tông hoặc tường, khối xây mà không cần tắc kê.

 17. 5 vít bê tông không tắc kê Unika Nhật mũ bằng 6mm x 75mm F-675-SDN

  39 000 VND   33 200 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003965, ID:3965

  Vít bắt tường không tắc kê mũ bằng F-675-SDN chuyên bắt các chi tiết, các vật liệu như gỗ, kim loại, các chi tiết máy, lắp đặt thi công, ... vào bê tông hoặc tường, khối xây mà không cần tắc kê.

 18. 5 vít bê tông không tắc kê Unika Nhật mũ bằng 6mm x 90mm F-690-SDN

  49 000 VND   41 700 VND

  Tặng ngay 4 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003966, ID:3966

  5 vít bắt tường không tắc kê mũ bằng F-690-SDN chuyên bắt các chi tiết, các vật liệu như gỗ, kim loại, các chi tiết máy, lắp đặt thi công, ... vào bê tông hoặc tường, khối xây mà không cần tắc kê.

 19. 10 vít bê tông không tắc kê Unika Nhật mũ bằng 6mm x 35mm F-635-SDN

  50 000 VND   42 500 VND

  Tặng ngay 3 500 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003961, ID:3961

  10 vít bắt tường không tắc kê mũ bằng Unika F-635-SDN được sử dụng để bắt các chi tiết, các vật liệu như gỗ, kim loại, các chi tiết máy, lắp đặt thi công, ... vào bê tông hoặc tường, khối xây mà không cần tắc kê,con nở.

 20. 10 vít bê tông không tắc kê Unika Nhật mũ bằng 6mm x 45mm F-645-SDN

  56 000 VND   47 600 VND

  Tặng ngay 4 500 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003962, ID:3962

  10 vít bắt tường không dùng nở nhựa mũ bằng F-645-SDN chuyên sử dụng để bắt các chi tiết, các vật liệu như gỗ, kim loại, các chi tiết máy, lắp đặt thi công, ... vào bê tông hoặc tường, khối xây mà không cần tắc kê, nở nhựa.

 21. 10 vít bê tông không tắc kê Unika Nhật mũ bằng 6mm x 60mm F-660-SDN

  65 000 VND   55 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003963, ID:3963

  10 vít bê tông không tắc kê Unika Nhật mũ bằng F-660-SDN chuyên dùng bắt các chi tiết, các vật liệu như gỗ, kim loại, các chi tiết máy, lắp đặt thi công, ... vào bê tông hoặc tường, khối xây mà không cần tắc kê, nở nhựa.

 22. 10 vít bê tông không tắc kê Unika Nhật mũ bằng 6mm x 70mm F-670-SDN

  65 000 VND   55 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003964, ID:3964

  Vít bắt tường không tắc kê mũ bằng F-670-SDN chuyên bắt các chi tiết, các vật liệu như gỗ, kim loại, các chi tiết máy, lắp đặt thi công, ... vào bê tông hoặc tường, khối xây mà không cần tắc kê.

 23. Hộp 200 vít bắt tường không tắc kê Unika Nhật mũ bằng 4mm x 25mm F-425-SDN

  106 000 VND

  Tặng ngay 15 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003875, ID:3875

  Hộp 200 vít bắt tường không tắc kê mũ bằng F-425-SDN chuyên bắt các chi tiết, các vật liệu như gỗ, kim loại, các chi tiết máy, lắp đặt thi công, ... vào bê tông hoặc tường, khối xây mà không cần tắc kê.

 24. Hộp 150 vít bắt tường không tắc kê Unika Nhật mũ bằng 4mm x 32mm F-432-SDN

  106 000 VND

  Tặng ngay 15 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003877, ID:3877

  Hộp 150 vít bắt tường không tắc kê mũ bằng F-432-SDN chuyên bắt các chi tiết, các vật liệu như gỗ, kim loại, các chi tiết máy, lắp đặt thi công, ... vào bê tông hoặc tường, khối xây mà không cần tắc kê.

 25. Hộp 125 vít bắt tường không tắc kê Unika Nhật mũ bằng 4mm x 38mm F-438-SDN

  106 000 VND

  Tặng ngay 15 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003879, ID:3879

  Hộp 125 vít bắt tường không tắc kê mũ bằng F-438-SDN chuyên bắt các chi tiết, các vật liệu như gỗ, kim loại, các chi tiết máy, lắp đặt thi công, ... vào bê tông hoặc tường, khối xây mà không cần tắc kê.

 26. Hộp 100 vít bắt tường không tắc kê Unika Nhật mũ bằng 4mm x 45mm F-445-SDN

  106 000 VND

  Tặng ngay 15 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003881, ID:3881

  Hộp 100 vít bắt tường không tắc kê mũ bằng F-445-SDN chuyên bắt các chi tiết, các vật liệu như gỗ, kim loại, các chi tiết máy, lắp đặt thi công, ... vào bê tông hoặc tường, khối xây mà không cần tắc kê.

 27. Hộp 80 vít bắt tường không tắc kê Unika Nhật mũ bằng 5mm x 25mm F-525-SDN

  106 000 VND

  Tặng ngay 15 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003883, ID:3883

  Hộp 80 vít bắt tường không tắc kê mũ bằng F-525-SDN chuyên bắt các chi tiết, các vật liệu như gỗ, kim loại, các chi tiết máy, lắp đặt thi công, ... vào bê tông hoặc tường, khối xây mà không cần tắc kê.

 28. Hộp 70 vít bắt tường không tắc kê Unika Nhật mũ bằng 5mm x 35mm F-535-SDN

  106 000 VND

  Tặng ngay 15 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003885, ID:3885

  Hộp 70 vít bắt tường không tắc kê mũ bằng F-535-SDN chuyên bắt các chi tiết, các vật liệu như gỗ, kim loại, các chi tiết máy, lắp đặt thi công, ... vào bê tông hoặc tường, khối xây mà không cần tắc kê.

 29. Hộp 60 vít bắt tường không tắc kê Unika Nhật mũ bằng 5mm x 45mm F-545-SDN

  106 000 VND

  Tặng ngay 15 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003887, ID:3887

  Hộp 60 vít bắt tường không tắc kê mũ bằng F-545-SDN chuyên bắt các chi tiết, các vật liệu như gỗ, kim loại, các chi tiết máy, lắp đặt thi công, ... vào bê tông hoặc tường, khối xây mà không cần tắc kê.

 30. Hộp 50 vít bắt tường không tắc kê Unika Nhật mũ bằng 5mm x 60mm F-560-SDN

  132 000 VND   119 000 VND

  Tặng ngay 15 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003889, ID:3889

  Hộp 50 vít bắt tường không tắc kê mũ bằng F-560-SDN chuyên bắt các chi tiết, các vật liệu như gỗ, kim loại, các chi tiết máy, lắp đặt thi công, ... vào bê tông hoặc tường, khối xây mà không cần tắc kê.

 31. Hộp 40 vít bắt tường không tắc kê Unika Nhật mũ bằng 5mm x 70mm F-570-SDN

  132 000 VND   119 000 VND

  Tặng ngay 15 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003891, ID:3891

  Hộp 40 vít bắt tường không tắc kê mũ bằng F-570-SDN chuyên bắt các chi tiết, các vật liệu như gỗ, kim loại, các chi tiết máy, lắp đặt thi công, ... vào bê tông hoặc tường, khối xây mà không cần tắc kê.

 32. Hộp 40 vít bắt tường không tắc kê Unika Nhật mũ bằng 6mm x 35mm F-635-SDN

  132 000 VND

  Tặng ngay 15 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003893, ID:3893

  Hộp 40 vít bê tông không dùng tắc kê mũ bằng F-635-SDN được sử dụng để bắt các chi tiết, các vật liệu như gỗ, kim loại, các chi tiết máy, lắp đặt thi công, ... vào bê tông hoặc tường, khối xây mà không cần tắc kê,con nở.

1 2  Trang sau
 
gọi Miễn Phí