Vít bê tông không tắc kê mũ dù

Vít không nở mũ dù hay còn gọi vít bê tông không tắc kê đầu tròn có cấu tạo ren mản và lớn để bắt trực tiếp vào lỗ khoan tường mà không cần nỏ

Tìm theo

Lọc

Bạn đang tìm theo

 • Khoảng giá (700 - 121 000):

  Tối thiểu

  Tối đa

Xóa hết

Tìm sản phẩm theo

Hãng sản xuất
Xuất xứ

Danh mục

Giá tăng dần  Giá giảm dần  Hàng mới nhất Phổ biến
Xem

Cỡ vít

 1. Vít bê tông không tắc kê Unika Nhật mũ dù 4mm x 25mm P-425-SDN

  700 VND

  Mã sản phẩm: 24003860, ID:3860

  Vít bê tông là phụ kiện phổ biến thường được sử dụng để kết nối các vật liệu như gỗ, kim loại, các chi tiết máy, lắp đặt thi công, ... vào bê tông hoặc tường, khối xây mà không cần tắc kê.

 2. Vít bê tông không tắc kê Unika Nhật mũ dù 4mm x 32mm P-432-SDN

  1 000 VND

  Mã sản phẩm: 24003862, ID:3862

  Vít bê tông là phụ kiện phổ biến thường được sử dụng để kết nối các vật liệu như gỗ, kim loại, các chi tiết máy, lắp đặt thi công, ... vào bê tông hoặc tường, khối xây mà không cần tắc kê.

 3. Vít bê tông không tắc kê Unika Nhật mũ dù 4mm x 38mm P-438-SDN

  1 200 VND

  Mã sản phẩm: 24003864, ID:3864

  Vít bê tông là phụ kiện phổ biến thường được sử dụng để kết nối các vật liệu như gỗ, kim loại, các chi tiết máy, lắp đặt thi công, ... vào bê tông hoặc tường, khối xây mà không cần tắc kê.

 4. Vít bê tông không tắc kê Unika Nhật mũ dù 5mm x 25mm P-525-SDN

  1 800 VND

  Mã sản phẩm: 24003866, ID:3866

  Vít bê tông là phụ kiện phổ biến thường được sử dụng để kết nối các vật liệu như gỗ, kim loại, các chi tiết máy, lắp đặt thi công, ... vào bê tông hoặc tường, khối xây mà không cần tắc kê.

 5. Vít bê tông không tắc kê Unika Nhật mũ dù 5mm x 35mm P-535-SDN

  2 100 VND

  Mã sản phẩm: 24003868, ID:3868

  Vít bê tông là phụ kiện phổ biến thường được sử dụng để kết nối các vật liệu như gỗ, kim loại, các chi tiết máy, lắp đặt thi công, ... vào bê tông hoặc tường, khối xây mà không cần tắc kê.

 6. Vít bê tông không tắc kê Unika Nhật mũ dù 5mm x 45mm P-545-SDN

  2 500 VND

  Mã sản phẩm: 24003870, ID:3870

  Vít bê tông là phụ kiện phổ biến thường được sử dụng để kết nối các vật liệu như gỗ, kim loại, các chi tiết máy, lắp đặt thi công, ... vào bê tông hoặc tường, khối xây mà không cần tắc kê.

 7. Vít bê tông không tắc kê Unika Nhật mũ dù 5mm x 60mm P-560-SDN

  3 000 VND

  Mã sản phẩm: 24003872, ID:3872

  Vít bê tông là chi tiết nối phổ biến thường được sử dụng để kết nối các vật liệu như gỗ, kim loại, các chi tiết máy, lắp đặt thi công, ... vào bê tông hoặc tường, khối xây mà không cần tắc kê.

 8. Vít bê tông không tắc kê Unika Nhật mũ dù 5mm x 70mm P-570-SDN

  3 900 VND

  Mã sản phẩm: 24003874, ID:3874

  Vít bê tông là phụ kiện phổ biến thường được sử dụng để kết nối các vật liệu như gỗ, kim loại, các chi tiết máy, lắp đặt thi công, ... vào bê tông hoặc tường, khối xây mà không cần tắc kê.

 9. 10 vít bê tông không tắc kê Unika Nhật mũ dù 4mm x 25mm P-425-SDN

  7 000 VND   6 000 VND

  Mã sản phẩm: 24003944, ID:3944

  Vít bê tông thường được sử dụng để kết nối các vật liệu như gỗ, kim loại, các chi tiết máy, lắp đặt thi công, ... vào bê tông hoặc tường, khối xây mà không cần tắc kê.

 10. 10 vít bê tông không tắc kê Unika Nhật mũ dù 4mm x 32mm P-432-SDN

  10 000 VND   8 500 VND

  Mã sản phẩm: 24003945, ID:3945

  Vít bê tông thường được sử dụng để kết nối các vật liệu như gỗ, kim loại, các chi tiết máy, lắp đặt thi công, ... vào bê tông hoặc tường, khối xây mà không cần tắc kê.

 11. 10 vít bê tông không tắc kê Unika Nhật mũ dù 4mm x 38mm P-438-SDN

  12 000 VND   10 200 VND

  Mã sản phẩm: 24003946, ID:3946

  Vít bê tông thường được sử dụng để kết nối các vật liệu như gỗ, kim loại, các chi tiết máy, lắp đặt thi công, ... vào bê tông hoặc tường, khối xây mà không cần tắc kê.

 12. 10 vít bê tông không tắc kê Unika Nhật mũ dù 5mm x 25mm P-525-SDN

  18 000 VND   15 300 VND

  Mã sản phẩm: 24003947, ID:3947

  Vít bê tông thường được sử dụng để kết nối các vật liệu như gỗ, kim loại, các chi tiết máy, lắp đặt thi công, ... vào bê tông hoặc tường, khối xây mà không cần tắc kê.

 13. 10 vít bê tông không tắc kê Unika Nhật mũ dù 5mm x 35mm P-535-SDN

  21 000 VND   17 900 VND

  Mã sản phẩm: 24003948, ID:3948

  Vít bê tông thường được sử dụng để kết nối các vật liệu như gỗ, kim loại, các chi tiết máy, lắp đặt thi công, ... vào bê tông hoặc tường, khối xây mà không cần tắc kê.

 14. 10 vít bê tông không tắc kê Unika Nhật mũ dù 5mm x 45mm P-545-SDN

  25 000 VND   21 300 VND

  Mã sản phẩm: 24003949, ID:3949

  Vít bê tông thường được sử dụng để kết nối các vật liệu như gỗ, kim loại, các chi tiết máy, lắp đặt thi công, ... vào bê tông hoặc tường, khối xây mà không cần tắc kê.

 15. 10 vít bê tông không tắc kê Unika Nhật mũ dù 5mm x 60mm P-560-SDN

  30 000 VND   25 500 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003950, ID:3950

  Vít bê tông thường được sử dụng để kết nối các vật liệu như gỗ, kim loại, các chi tiết máy, lắp đặt thi công, ... vào bê tông hoặc tường, khối xây mà không cần tắc kê.

 16. 10 vít bê tông không tắc kê Unika Nhật mũ dù 5mm x 70mm P-570-SDN

  39 000 VND   33 200 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003951, ID:3951

  Vít bê tông là phụ kiện phổ biến thường được sử dụng để kết nối các vật liệu như gỗ, kim loại, các chi tiết máy, lắp đặt thi công, ... vào bê tông hoặc tường, khối xây mà không cần tắc kê.

 17. Hộp 200 vít bắt tường không tắc kê Unika Nhật mũ dù 4mm x 25mm P-425-SDN

  121 000 VND   109 000 VND

  Tặng ngay 15 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003859, ID:3859

  Hộp 200 vít bắt tường không tắc kê mũ dù chuyên bắt các chi tiết, các vật liệu như gỗ, kim loại, các chi tiết máy, lắp đặt thi công, ... vào bê tông hoặc tường, khối xây mà không cần tắc kê.

 18. Hộp 150 vít bắt tường không tắc kê Unika Nhật mũ dù 4mm x 32mm P-432-SDN

  121 000 VND   109 000 VND

  Tặng ngay 15 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003861, ID:3861

  Hộp 200 vít bắt tường không tắc kê mũ dù chuyên bắt các chi tiết, các vật liệu như gỗ, kim loại, các chi tiết máy, lắp đặt thi công, ... vào bê tông hoặc tường, khối xây mà không cần tắc kê.

 19. Hộp 125 vít bắt tường không tắc kê Unika Nhật mũ dù 4mm x 38mm P-438-SDN

  121 000 VND   109 000 VND

  Tặng ngay 15 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003863, ID:3863

  Hộp 125 vít bắt tường không tắc kê mũ dù P-438-SDN chuyên bắt các chi tiết, các vật liệu như gỗ, kim loại, các chi tiết máy, lắp đặt thi công, ... vào bê tông hoặc tường, khối xây mà không cần tắc kê.

 20. Hộp 80 vít bắt tường không tắc kê Unika Nhật mũ dù 5mm x 25mm P-525-SDN

  121 000 VND   109 000 VND

  Tặng ngay 15 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003865, ID:3865

  Hộp 125 vít bắt tường không tắc kê mũ dù P-525-SDN chuyên bắt các chi tiết, các vật liệu như gỗ, kim loại, các chi tiết máy, lắp đặt thi công, ... vào bê tông hoặc tường, khối xây mà không cần tắc kê.

 21. Hộp 70 vít bắt tường không tắc kê Unika Nhật mũ dù 5mm x 35mm P-535-SDN

  121 000 VND   109 000 VND

  Tặng ngay 15 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003867, ID:3867

  Hộp 70 vít bắt tường không tắc kê mũ dù P-535-SDN chuyên bắt các chi tiết, các vật liệu như gỗ, kim loại, các chi tiết máy, lắp đặt thi công, ... vào bê tông hoặc tường, khối xây mà không cần tắc kê.

 22. Hộp 60 vít bắt tường không tắc kê Unika Nhật mũ dù 5mm x 45mm P-545-SDN

  121 000 VND   109 000 VND

  Tặng ngay 15 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003869, ID:3869

  Hộp 60 vít bắt tường không tắc kê mũ dù P-545-SDN chuyên bắt các chi tiết, các vật liệu như gỗ, kim loại, các chi tiết máy, lắp đặt thi công, ... vào bê tông hoặc tường, khối xây mà không cần tắc kê.

 23. Hộp 50 vít bắt tường không tắc kê Unika Nhật mũ dù 5mm x 60mm P-560-SDN

  121 000 VND   109 000 VND

  Tặng ngay 15 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003871, ID:3871

  Hộp 50 vít bắt tường không tắc kê mũ dù P-560-SDN chuyên bắt các chi tiết, các vật liệu như gỗ, kim loại, các chi tiết máy, lắp đặt thi công, ... vào bê tông hoặc tường, khối xây mà không cần tắc kê.

 24. Hộp 40 vít bắt tường không tắc kê Unika Nhật mũ dù 5mm x 70mm P-570-SDN.

  121 000 VND   109 000 VND

  Tặng ngay 15 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003873, ID:3873

  Hộp 125 vít bắt tường không tắc kê mũ dù P-570-SDN chuyên bắt các chi tiết, các vật liệu như gỗ, kim loại, các chi tiết máy, lắp đặt thi công, ... vào bê tông hoặc tường, khối xây mà không cần tắc kê.

 
gọi Miễn Phí