Mũi khoan gỗ xoắn ốc, mui khoan auger

Chuyên cung cấp mũi khoan gỗ xoắn gốc hay mui khoan auger sắc bén

Giá tăng dần  Giá giảm dần  Hàng mới nhất Phổ biến
Xem

Số của mũi khoan

 1. Mũi khoan gỗ đầu Auger W 10mm

  25 000 VND   21 000 VND

  Tặng ngay 4 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24000568, ID:568

  Mũi khoan đầu vít Auger W 10mm với tổng chiều dài 165mm với đặc điểm cấu tạo giúp tăng tốc độ khoan, có thể khoan sâu, mũi khoan được làm từ thép cacbon cao, với lưỡi cắt sắc không xơ lỗ khoan, khoan nhanh, thoát phôi tốt. Rất thích hợp để khoan gỗ cứng, gỗ mềm, ván ép, gỗ ép

 2. Mũi khoan gỗ Auger đầu W 16mm

  42 000 VND   36 000 VND

  Tặng ngay 4 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24000569, ID:569

  Mũi khoan gỗ đầu vít Auger W 16mm với tổng chiều dài 165mm đường kính 16mm với đặc điểm cấu tạo giúp tăng tốc độ khoan, có thể khoan sâu, mũi khoan được làm từ thép Cacbon cao, với lưỡi cắt sắc, không xơ lỗ khoan, khoan nhanh, thoát phôi tôt. Rất thích hợp để khoan gỗ cứng, gỗ mềm , ván ép, gỗ ép

 3. Mũi khoan gỗ đầu auger W 18mm

  46 000 VND   39 000 VND

  Tặng ngay 4 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001489, ID:1489

  Mũi khoan gỗ đầu vít Auger W 18mm với tổng chiều dài 165mm đường kính 18mm với đặc điểm cấu tạo giúp tăng tốc độ khoan, có thể khoan sâu, mũi khoan được làm từ thép Cacbon cao, với lưỡi cắt sắc, không xơ lỗ khoan, khoan nhanh, thoát phôi tôt. Rất thích hợp để khoan gỗ cứng, gỗ mềm , ván ép, gỗ ép

 4. Mũi khoan đầu auger W 25mm

  53 000 VND   45 000 VND

  Tặng ngay 4 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24000570, ID:570

  Mũi khoan gỗ đầu vít Auger W 25mm với tổng chiều dài 165mm đường kính 25mm với đặc điểm cấu tạo giúp tăng tốc độ khoan, có thể khoan sâu, mũi khoan được làm từ thép cacbon cao, với lưỡi sắc, không xơ lỗ khoan, khoan nhanh, thoát phôi tốt. Rất thích hợp để khoan gỗ cứng, gỗ mềm, ván ép, gỗ ép.

 5. Bộ 3 mũi khoan gỗ xoắn ốc Auger số 10,16,25mm

  102 000 VND   92 000 VND

  Tặng ngay 12 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24000708, ID:708

  Bộ 3 mũi khoan gỗ đầu xoắn ốc auger với các đường kính khoan 10, 16, 25mm với đặc điểm cấu tạo giúp tăng tốc độ khoan, có thể khoan sâu, mũi khoan được làm từ thép cacbon cao, với lưỡi sắc, không xơ lỗ khoan, khoan nhanh, thoát phôi tốt. Rất thích hợp để khoan gỗ cứng, gỗ mềm, ván ép, gỗ ép.

 6. Mũi khoan gỗ xoắn ốc Auger bộ 5 mũi 6-14mm dài 230mm chuôi lục

  108 000 VND   92 000 VND

  Tặng ngay 12 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: B5MKGX6-14, ID:229

  Bộ 5 mũi khoan gỗ xoắn ốc Auger 6-14mm dài 230mm với đặc điểm cấu tạo cho phép khoan gỗ rất nhanh, có thể khoan sâu được làm từ thép các bon cao

 7. Mũi khoan gỗ xoắn ốc Auger Φ12 dài rãnh 60mm chuôi lục Onishi Nhật Bản

  132 000 VND   112 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24000991, ID:991

  Mũi khoan gỗ xoắn ốc Onishi Φ12 rãnh dài 60mm có khả năng tạo hố khoan sắc, không xơ. Chuôi lục giác có thể kẹp vào máy bắt vít, máy khoan dùng pin và máy khoan thông thường. Đặc biệt do mè rất sắc nên khoan dễ dàng, chỉ cần các máy khoan pin trên 12V là đủ. Đầu mũi khoan có vít nhỏ để tạo lực kéo mũi khoan vào gỗ người khoan không tốn lực để đẩy, nâng cao tốc độ khoan.

 8. Mũi khoan gỗ xoắn ốc Auger Φ3 dài rãnh 85mm chuôi lục Onishi Nhật Bản

  139 000 VND   118 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24000973, ID:973

  Mũi khoan gỗ xoắn ốc Onishi Φ3 có khả năng tạo hố khoan sắc, không xơ. Chuôi lục giác có thể kẹp vào máy bắt vít, máy khoan dùng pin và máy khoan thông thường. Đặc biệt do mè rất sắc nên khoan dễ dàng, chỉ cần các máy khoan pin trên 12V là đủ. Đầu mũi khoan có vít nhỏ để tạo lực kéo mũi khoan vào gỗ người khoan không tốn lực để đẩy, nâng cao tốc độ khoan.

 9. Mũi khoan gỗ xoắn ốc Auger Φ4 dài rãnh 85mm chuôi lục Onishi Nhật Bản

  140 000 VND   119 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24000974, ID:974

  Mũi khoan gỗ xoắn ốc Onishi Φ4 có khả năng tạo hố khoan sắc, không xơ. Chuôi lục giác có thể kẹp vào máy bắt vít, máy khoan dùng pin và máy khoan thông thường. Đặc biệt do mè rất sắc nên khoan dễ dàng, chỉ cần các máy khoan pin trên 12V là đủ. Đầu mũi khoan có vít nhỏ để tạo lực kéo mũi khoan vào gỗ người khoan không tốn lực để đẩy, nâng cao tốc độ khoan.

 10. Mũi khoan gỗ đầu Auger W dài 230mm Φ28mm

  140 000 VND   119 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004293, ID:4293

  Mũi khoan gỗ đầu vít Auger W với tổng chiều dài 230mm đường kính 28mm với đặc điểm cấu tạo giúp tăng tốc độ khoan, có thể khoan sâu. Mũi khoan được làm từ thép Cacbon cao, với lưỡi cắt sắc, không xơ lỗ khoan, khoan nhanh, thoát phôi tốt. Rất thích hợp để khoan gỗ cứng, gỗ mềm, ván ép, gỗ ép,…

 11. Mũi khoan gỗ xoắn ốc Auger Φ5 dài rãnh 100mm chuôi lục Onishi Nhật Bản

  141 000 VND   120 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001340, ID:1340

  Mũi khoan gỗ xoắn ốc Onishi Φ5 có khả năng tạo hố khoan sắc, không xơ. Chuôi lục giác có thể kẹp vào máy bắt vít, máy khoan dùng pin và máy khoan thông thường. Đặc biệt do mè rất sắc nên khoan dễ dàng, chỉ cần các máy khoan pin trên 12V là đủ. Đầu mũi khoan có vít nhỏ để tạo lực kéo mũi khoan vào gỗ người khoan không tốn lực để đẩy, nâng cao tốc độ khoan.

 12. Mũi khoan gỗ xoắn ốc Auger Φ6 dài rãnh 100mm chuôi lục Onishi Nhật Bản

  142 000 VND   121 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 8936079102067, ID:975

  Mũi khoan gỗ xoắn ốc Onishi Φ6 có khả năng tạo hố khoan sắc, không xơ. Chuôi lục giác có thể kẹp vào máy bắt vít, máy khoan dùng pin và máy khoan thông thường. Đặc biệt do mè rất sắc nên khoan dễ dàng, chỉ cần các máy khoan pin trên 12V là đủ. Đầu mũi khoan có vít nhỏ để tạo lực kéo mũi khoan vào gỗ người khoan không tốn lực để đẩy, nâng cao tốc độ khoan.

 13. Mũi khoan gỗ xoắn ốc Auger Φ7 dài rãnh 100mm chuôi lục Onishi Nhật Bản

  144 000 VND   122 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 893609102074, ID:976

  Mũi khoan gỗ xoắn ốc Onishi Φ7 dài rãnh 100mm chuôi lục có khả năng tạo hố khoan sắc, không xơ. Chuôi lục giác có thể kẹp vào máy bắt vít, máy khoan dùng pin và máy khoan thông thường. Đặc biệt do mè rất sắc nên khoan dễ dàng, chỉ cần các máy khoan pin trên 12V là đủ. Đầu mũi khoan có vít nhỏ để tạo lực kéo mũi khoan vào gỗ người khoan không tốn lực để đẩy, nâng cao tốc độ khoan.

 14. Mũi khoan gỗ xoắn ốc Auger Φ8 dài rãnh 100mm chuôi lục Onishi Nhật Bản

  145 000 VND   123 000 VND

  Tặng ngay 6 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24000977, ID:977

  Mũi khoan gỗ xoắn ốc Onishi Φ8 có khả năng tạo hố khoan sắc, không xơ. Chuôi lục giác có thể kẹp vào máy bắt vít, máy khoan dùng pin và máy khoan thông thường. Đặc biệt do mè rất sắc nên khoan dễ dàng, chỉ cần các máy khoan pin trên 12V là đủ. Đầu mũi khoan có vít nhỏ để tạo lực kéo mũi khoan vào gỗ người khoan không tốn lực để đẩy, nâng cao tốc độ khoan.

 15. Mũi khoan gỗ xoắn ốc Auger Φ9 dài rãnh 120mm chuôi lục Onishi Nhật Bản

  146 000 VND   124 000 VND

  Tặng ngay 6 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24000978, ID:978

  Mũi khoan gỗ xoắn ốc Onishi Φ9 có khả năng tạo hố khoan sắc, không xơ. Chuôi lục giác có thể kẹp vào máy bắt vít, máy khoan dùng pin và máy khoan thông thường. Đặc biệt do mè rất sắc nên khoan dễ dàng, chỉ cần các máy khoan pin trên 12V là đủ. Đầu mũi khoan có vít nhỏ để tạo lực kéo mũi khoan vào gỗ người khoan không tốn lực để đẩy, nâng cao tốc độ khoan.

 16. Mũi khoan gỗ xoắn ốc Auger Φ10 dài rãnh 120mm chuôi lục Onishi Nhật Bản

  147 000 VND   125 000 VND

  Tặng ngay 6 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24000979, ID:979

  Mũi khoan gỗ xoắn ốc Onishi Φ10 có khả năng tạo hố khoan sắc, không xơ. Chuôi lục giác có thể kẹp vào máy bắt vít, máy khoan dùng pin và máy khoan thông thường. Đặc biệt do mè rất sắc nên khoan dễ dàng, chỉ cần các máy khoan pin trên 12V là đủ. Đầu mũi khoan có vít nhỏ để tạo lực kéo mũi khoan vào gỗ người khoan không tốn lực để đẩy, nâng cao tốc độ khoan.

 17. Mũi khoan gỗ đầu Auger W dài 230mm Φ30mm

  147 000 VND   125 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004294, ID:4294

  Mũi khoan gỗ đầu vít Auger W với tổng chiều dài 230mm đường kính 30mm với đặc điểm cấu tạo giúp tăng tốc độ khoan, có thể khoan sâu. Mũi khoan được làm từ thép Cacbon cao, với lưỡi cắt sắc, không xơ lỗ khoan, khoan nhanh, thoát phôi tốt. Rất thích hợp để khoan gỗ cứng, gỗ mềm, ván ép, gỗ ép,…

 18. Mũi khoan gỗ xoắn ốc Auger Φ11 dài rãnh 120mm chuôi lục Onishi Nhật Bản

  148 000 VND   126 000 VND

  Tặng ngay 7 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001341, ID:1341

  Mũi khoan gỗ xoắn ốc Onishi Φ11 có khả năng tạo hố khoan sắc, không xơ. Chuôi lục giác có thể kẹp vào máy bắt vít, máy khoan dùng pin và máy khoan thông thường. Đặc biệt do mè rất sắc nên khoan dễ dàng, chỉ cần các máy khoan pin trên 12V là đủ. Đầu mũi khoan có vít nhỏ để tạo lực kéo mũi khoan vào gỗ người khoan không tốn lực để đẩy, nâng cao tốc độ khoan.

 19. Mũi khoan gỗ xoắn ốc Auger Φ12 dài rãnh 120mm chuôi lục Onishi Nhật Bản

  149 000 VND   127 000 VND

  Tặng ngay 7 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24000980, ID:980

  Mũi khoan gỗ xoắn ốc Onishi Φ12 có khả năng tạo hố khoan sắc, không xơ. Chuôi lục giác có thể kẹp vào máy bắt vít, máy khoan dùng pin và máy khoan thông thường. Đặc biệt do mè rất sắc nên khoan dễ dàng, chỉ cần các máy khoan pin trên 12V là đủ. Đầu mũi khoan có vít nhỏ để tạo lực kéo mũi khoan vào gỗ người khoan không tốn lực để đẩy, nâng cao tốc độ khoan.

 20. Mũi khoan gỗ xoắn ốc Auger Φ13 dài rãnh 120mm chuôi lục Onishi Nhật Bản

  151 000 VND   128 000 VND

  Tặng ngay 7 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24000981, ID:981

  Mũi khoan gỗ xoắn ốc Auger Φ13 dài rãnh 120mm chuôi lục Onishi Nhật Bản có khả năng tạo hố khoan sắc, không xơ. Chuôi lục giác có thể kẹp vào máy bắt vít, máy khoan dùng pin và máy khoan thông thường. Đặc biệt do mè rất sắc nên khoan dễ dàng, chỉ cần các máy khoan pin trên 12V là đủ. Đầu mũi khoan có vít nhỏ để tạo lực kéo mũi khoan vào gỗ người khoan không tốn lực để đẩy, nâng cao tốc độ khoan.

 21. Mũi khoan gỗ xoắn ốc Auger Φ14 dài rãnh 135mm chuôi lục Onishi Nhật Bản

  156 000 VND   133 000 VND

  Tặng ngay 8 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001342, ID:1342

  Mũi khoan gỗ xoắn ốc Onishi Φ14 có khả năng tạo hố khoan sắc, không xơ. Chuôi lục giác có thể kẹp vào máy bắt vít, máy khoan dùng pin và máy khoan thông thường. Đặc biệt do mè rất sắc nên khoan dễ dàng, chỉ cần các máy khoan pin trên 12V là đủ. Đầu mũi khoan có vít nhỏ để tạo lực kéo mũi khoan vào gỗ người khoan không tốn lực để đẩy, nâng cao tốc độ khoan.

 22. Mũi khoan gỗ xoắn ốc Auger Φ15 dài rãnh 135mm chuôi lục Onishi Nhật Bản

  162 000 VND   138 000 VND

  Tặng ngay 8 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001343, ID:1343

  Mũi khoan gỗ xoắn ốc Onishi Φ15 có khả năng tạo hố khoan sắc, không xơ. Chuôi lục giác có thể kẹp vào máy bắt vít, máy khoan dùng pin và máy khoan thông thường. Đặc biệt do mè rất sắc nên khoan dễ dàng, chỉ cần các máy khoan pin trên 12V là đủ. Đầu mũi khoan có vít nhỏ để tạo lực kéo mũi khoan vào gỗ người khoan không tốn lực để đẩy, nâng cao tốc độ khoan.

 23. Mũi khoan gỗ đầu Auger W dài 350mm Φ32mm

  167 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004296, ID:4296

  Mũi khoan gỗ đầu vít Auger W với tổng chiều dài 350mm đường kính 32mm với đặc điểm cấu tạo giúp tăng tốc độ khoan, có thể khoan sâu. Mũi khoan được làm từ thép Cacbon cao, với lưỡi cắt sắc, không xơ lỗ khoan, khoan nhanh, thoát phôi tốt. Rất thích hợp để khoan gỗ cứng, gỗ mềm, ván ép, gỗ ép,…

 24. Mũi khoan gỗ xoắn ốc Auger Φ16 dài rãnh 135mm chuôi lục Onishi Nhật Bản

  168 000 VND   143 000 VND

  Tặng ngay 8 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24000982, ID:982

  Mũi khoan gỗ xoắn ốc Onishi Φ16 có khả năng tạo hố khoan sắc, không xơ. Chuôi lục giác có thể kẹp vào máy bắt vít, máy khoan dùng pin và máy khoan thông thường. Đặc biệt do mè rất sắc nên khoan dễ dàng, chỉ cần các máy khoan pin trên 12V là đủ. Đầu mũi khoan có vít nhỏ để tạo lực kéo mũi khoan vào gỗ người khoan không tốn lực để đẩy, nâng cao tốc độ khoan.

 25. Mũi khoan gỗ đầu Auger W dài 230mm Φ32mm

  169 000 VND   144 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004295, ID:4295

  Mũi khoan gỗ đầu vít Auger W với tổng chiều dài 230mm đường kính 32mm với đặc điểm cấu tạo giúp tăng tốc độ khoan, có thể khoan sâu. Mũi khoan được làm từ thép Cacbon cao, với lưỡi cắt sắc, không xơ lỗ khoan, khoan nhanh, thoát phôi tốt. Rất thích hợp để khoan gỗ cứng, gỗ mềm, ván ép, gỗ ép,…

 26. Mũi khoan gỗ xoắn ốc Auger Φ17 dài rãnh 135mm chuôi lục Onishi Nhật Bản

  179 000 VND   152 000 VND

  Tặng ngay 8 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001344, ID:1344

  Mũi khoan gỗ xoắn ốc Onishi Φ17 có khả năng tạo hố khoan sắc, không xơ. Chuôi lục giác có thể kẹp vào máy bắt vít, máy khoan dùng pin và máy khoan thông thường. Đặc biệt do mè rất sắc nên khoan dễ dàng, chỉ cần các máy khoan pin trên 12V là đủ. Đầu mũi khoan có vít nhỏ để tạo lực kéo mũi khoan vào gỗ người khoan không tốn lực để đẩy, nâng cao tốc độ khoan.

 27. Mũi khoan gỗ xoắn ốc Auger Φ18 dài rãnh 135mm chuôi lục Onishi Nhật Bản

  188 000 VND   160 000 VND

  Tặng ngay 8 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24000983, ID:983

  Mũi khoan gỗ xoắn ốc Onishi Φ18 dài rãnh 135mm chuôi lục có khả năng tạo hố khoan sắc, không xơ. Chuôi lục giác có thể kẹp vào máy bắt vít, máy khoan dùng pin và máy khoan thông thường. Đặc biệt do mè rất sắc nên khoan dễ dàng, chỉ cần các máy khoan pin trên 12V là đủ. Đầu mũi khoan có vít nhỏ để tạo lực kéo mũi khoan vào gỗ người khoan không tốn lực để đẩy, nâng cao tốc độ khoan.

 28. Mũi khoan gỗ đầu Auger W dài 350mm Φ35mm

  189 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004297, ID:4297

  Mũi khoan gỗ đầu vít Auger W với tổng chiều dài 350mm đường kính 35mm với đặc điểm cấu tạo giúp tăng tốc độ khoan, có thể khoan sâu. Mũi khoan được làm từ thép Cacbon cao, với lưỡi cắt sắc, không xơ lỗ khoan, khoan nhanh, thoát phôi tốt. Rất thích hợp để khoan gỗ cứng, gỗ mềm, ván ép, gỗ ép,…

 29. Mũi khoan gỗ xoắn ốc Auger Φ19 dài rãnh 135mm chuôi lục Onishi Nhật Bản

  199 000 VND   169 000 VND

  Tặng ngay 9 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001345, ID:1345

  Mũi khoan gỗ xoắn ốc Onishi Φ19 có khả năng tạo hố khoan sắc, không xơ. Chuôi lục giác có thể kẹp vào máy bắt vít, máy khoan dùng pin và máy khoan thông thường. Đặc biệt do mè rất sắc nên khoan dễ dàng, chỉ cần các máy khoan pin trên 12V là đủ. Đầu mũi khoan có vít nhỏ để tạo lực kéo mũi khoan vào gỗ người khoan không tốn lực để đẩy, nâng cao tốc độ khoan.

 30. Mũi khoan gỗ xoắn ốc Auger Φ20 dài rãnh 135mm chuôi lục Onishi Nhật Bản

  216 000 VND   184 000 VND

  Tặng ngay 9 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24000984, ID:984

  Mũi khoan gỗ xoắn ốc Onishi Φ20 có khả năng tạo hố khoan sắc, không xơ. Chuôi lục giác có thể kẹp vào máy bắt vít, máy khoan dùng pin và máy khoan thông thường. Đặc biệt do mè rất sắc nên khoan dễ dàng, chỉ cần các máy khoan pin trên 12V là đủ. Đầu mũi khoan có vít nhỏ để tạo lực kéo mũi khoan vào gỗ người khoan không tốn lực để đẩy, nâng cao tốc độ khoan.

 31. Hộp 6 mũi khoan gỗ xoắn ốc chuôi lục 6-20mm (6,8,10,12,16,20)

  219 000 VND

  Tặng ngay 15 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24005337, ID:5337

  Hộp 6 mũi khoan gỗ xoắn ốc chuôi lục 6-20mm bao gồm các mũi xoắn ốc cỡ 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm, 20mm giúp cho công việc của các thợ mộc được dễ dàng hơn. Với nhiều kích cỡ khác nhau người dùng thoải mái lựa chọn mũi khoan phù hợp với mục đích sử dụng.

 32. Mũi khoan gỗ xoắn ốc mũi vít 3 cạnh cắt Onishi chuôi lục 6 ly Ø22 x 120 x 70mm

  230 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004961, ID:4961

  Mũi khoan gỗ xoắn ốc Onishi Φ22 có khả năng tạo hố khoan sắc, không xơ. Chuôi lục giác có thể kẹp vào máy bắt vít, máy khoan dùng pin và máy khoan thông thường. Đặc biệt do mè rất sắc nên khoan dễ dàng, chỉ cần các máy khoan pin trên 12V là đủ. Đầu mũi khoan có vít nhỏ để tạo lực kéo mũi khoan vào gỗ người khoan không tốn lực để đẩy, nâng cao tốc độ khoan.

1 2  
 
gọi Miễn Phí