Mũi khoan đa năng khoan nhiều lớp đa chất liệu

Chỉ cần một mũi khoan đa năng có thể khoan qua nhiều lớp vật liệu gốm sứ, bê tông, gỗ mà không cần thay mũi

 
gọi Miễn Phí