Mũi khoan gạch gốm

Mũi khoan gạch và khoan gốm có hình dạng mũi giáo với đầu bằng volfram giúp khoan vào gạch gốm cứng nhưng không bị bể vật liệu

 
gọi Miễn Phí