Mũi khoan nhôm trụ xoắn

Chuyên cung cấp các bộ mũi khoan nhôm dạng trụ xoắn được làm bằng thép trắng, thép gió tốt, mè khoan sắc, khoan bền lâu

 
gọi Miễn Phí