Mũi khoan đa năng 4 cạnh chuôi lục

Mũi khoan đa năng 4 cạnh chuôi lục có đầu hình mác, thân xoắn, giúp dùng máy bắt vít, máy khoan pin khoan được trên nhiều lớp vật liệu khác nhau

Tìm theo

Lọc

Bạn đang tìm theo

 • Khoảng giá:

  26 000 - 250 000

Xóa hết

Giá tăng dần  Giá giảm dần  Hàng mới nhất
Xem
 1. Mũi khoan đa năng 4 cạnh 6mm Century bằng Tungsten YG6 siêu cứng

  26 000 VND   22 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004409, ID:4409

  Mũi khoan đa năng 4 cạnh 10mm Century bằng Tungsten YG6 siêu cứng có khả năng khoan được nhanh các loại gạch cốt liệu, gạch men ốp lát, gạch xây tường, kính, gỗ,... với đường kính khoan 10mm. Chuôi lục giác phi 6.35 ly thuận tiện kẹp vào các loại máy khoan bàn, máy khoan dùng pin và máy khoan điện. Đặc biệt do mè rất khỏe nên khoan dễ dàng, rút ngắn thời gian khoan mà hiệu quả đem lại vẫn được đảm bảo

 2. Mũi khoan đa năng 4 cạnh 8mm Century bằng Tungsten YG6 siêu cứng

  29 000 VND   25 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004410, ID:4410

  Mũi khoan đa năng 4 cạnh 8mm Century bằng Tungsten YG6 siêu cứng có khả năng khoan được nhanh các loại gạch cốt liệu, gạch men ốp lát, gạch xây tường, kính, gỗ,... với đường kính khoan 8mm. Chuôi lục giác phi 6.35 ly thuận tiện kẹp vào các loại máy khoan bàn, máy khoan dùng pin và máy khoan điện. Đặc biệt do mè rất khỏe nên khoan dễ dàng, rút ngắn thời gian khoan mà hiệu quả đem lại vẫn được đảm bảo

 3. Mũi khoan đa năng 4 cạnh 10mm Century bằng Tungsten YG6 siêu cứng

  35 000 VND   30 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004411, ID:4411

  Mũi khoan đa năng 4 cạnh 10mm Century bằng Tungsten YG6 siêu cứng có khả năng khoan được nhanh các loại gạch cốt liệu, gạch men ốp lát, gạch xây tường, kính, gỗ,... với đường kính khoan 10mm. Chuôi lục giác phi 6.35 ly thuận tiện kẹp vào các loại máy khoan bàn, máy khoan dùng pin và máy khoan điện. Đặc biệt do mè rất khỏe nên khoan dễ dàng, rút ngắn thời gian khoan mà hiệu quả đem lại vẫn được đảm bảo

 4. Mũi khoan đa năng 4 cạnh 12mm Century bằng Tungsten YG6 siêu cứng

  45 000 VND   38 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004412, ID:4412

  Mũi khoan đa năng 4 cạnh 12mm Century bằng Tungsten YG6 siêu cứng có khả năng khoan được nhanh các loại gạch cốt liệu, gạch men ốp lát, gạch xây tường, kính, gỗ,... với đường kính khoan 12mm. Chuôi lục giác phi 6.35 ly thuận tiện kẹp vào các loại máy khoan bàn, máy khoan dùng pin và máy khoan điện. Đặc biệt do mè rất khỏe nên khoan dễ dàng, rút ngắn thời gian khoan mà hiệu quả đem lại vẫn được đảm bảo

 5. Hộp 5 mũi khoan đa năng 4 cạnh 10mm Century bằng Tungsten YG6 siêu cứng

  150 000 VND   135 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004420, ID:4420

  Hộp 5 mũi khoan đa năng 4 cạnh 10mm Century bằng Tungsten YG6 siêu cứng

 6. Hộp 5 mũi khoan đa năng 4 cạnh 12mm Century bằng Tungsten YG6 siêu cứng

  190 000 VND   166 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004421, ID:4421

  Hộp 5 mũi khoan đa năng 4 cạnh 12mm Century bằng Tungsten YG6 siêu cứng

 7. Hộp 10 mũi khoan đa năng 4 cạnh 6mm Century bằng Tungsten YG6 siêu cứng

  220 000 VND   186 000 VND

  Tặng ngay 20 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004418, ID:4418

  Mũi khoan đa năng 4 cạnh 10mm Century bằng Tungsten YG6 siêu cứng có khả năng khoan được nhanh các loại gạch cốt liệu, gạch men ốp lát, gạch xây tường, kính, gỗ,... với đường kính khoan 10mm. Chuôi lục giác phi 6.35 ly thuận tiện kẹp vào các loại máy khoan bàn, máy khoan dùng pin và máy khoan điện. Đặc biệt do mè rất khỏe nên khoan dễ dàng, rút ngắn thời gian khoan mà hiệu quả đem lại vẫn được đảm bảo

 8. Hộp 10 mũi khoan đa năng 4 cạnh 8mm Century bằng Tungsten YG6 siêu cứng

  250 000 VND   212 000 VND

  Tặng ngay 20 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004419, ID:4419

  Mũi khoan đa năng 4 cạnh 8mm Century bằng Tungsten YG6 siêu cứng có khả năng khoan được nhanh các loại gạch cốt liệu, gạch men ốp lát, gạch xây tường, kính, gỗ,... với đường kính khoan 8mm. Chuôi lục giác phi 6.35 ly thuận tiện kẹp vào các loại máy khoan bàn, máy khoan dùng pin và máy khoan điện. Đặc biệt do mè rất khỏe nên khoan dễ dàng, rút ngắn thời gian khoan mà hiệu quả đem lại vẫn được đảm bảo

 
gọi Miễn Phí