Ke nêm cân bằng lát gạch

Cung cấp ke nêm cân bằng lát gạch cùng kìm rút ke nêm giúp ốp gạch lớn phẳng đều đẹp

Giá tăng dần  Giá giảm dần  Hàng mới nhất Phổ biến
Xem
 1. Túi 100 Ke cân bằng lát gạch đường ron 1 ly

  29 000 VND   26 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002092, ID:2092

  CÔNG CỤ TỐT phân phối 1 túi gồm 100 Ke cân bằng lát gạch đường ron 1 ly. Sản phẩm góp phần tạo ra những nền nhà với các viên gạch được ốp đều nhau, bằng phẳng, có tính thẩm mỹ cao. Đây là bộ dụng cụ vô cùng hữu ích dành cho thợ xây dựng, thợ ốp lát, giúp cho quá trình thi công trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn.

 2. Túi 100 Ke cân bằng lát gạch đường ron 2.0 ly

  29 000 VND   25 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002094, ID:2094

  CÔNG CỤ TỐT phân phối 1 túi gồm 100 Ke cân bằng lát gạch đường ron 2 ly. Sản phẩm góp phần tạo ra những nền nhà với các viên gạch được ốp đều nhau, bằng phẳng, có tính thẩm mỹ cao. Đây là bộ dụng cụ vô cùng hữu ích dành cho thợ xây dựng, thợ ốp lát, giúp cho quá trình thi công trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn.

 3. Túi 100 Ke cân bằng lát gạch đường ron 1.5 ly

  30 000 VND   27 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002093, ID:2093

  CÔNG CỤ TỐT phân phối 1 túi gồm 100 Ke cân bằng lát gạch đường ron 1.5 ly. Sản phẩm góp phần tạo ra những nền nhà với các viên gạch được ốp đều nhau, bằng phẳng, có tính thẩm mỹ cao. Đây là bộ dụng cụ vô cùng hữu ích dành cho thợ xây dựng, thợ ốp lát, giúp cho quá trình thi công trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn.

 4. Túi 50 Nêm cân bằng lát gạch

  35 000 VND   30 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002099, ID:2099

  CÔNG CỤ TỐT phân phối 1 túi gồm 50 Nêm cân bằng lát gạch. Sản phẩm góp phần tạo ra những nền nhà với các viên gạch được ốp đều nhau, bằng phẳng, có tính thẩm mỹ cao. Đây là bộ dụng cụ vô cùng hữu ích dành cho thợ xây dựng, thợ ốp lát, giúp cho quá trình thi công trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn.

 5. Túi 100 Ke cân bằng lát gạch đường ron 2.5 ly

  36 000 VND   32 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002095, ID:2095

  CÔNG CỤ TỐT phân phối 1 túi gồm 100 Ke cân bằng lát gạch đường ron 2.5 ly. Sản phẩm góp phần tạo ra những nền nhà với các viên gạch được ốp đều nhau, bằng phẳng, có tính thẩm mỹ cao. Đây là bộ dụng cụ vô cùng hữu ích dành cho thợ xây dựng, thợ ốp lát, giúp cho quá trình thi công trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn.

 6. Túi 100 Ke cân bằng lát gạch đường ron 3 ly

  37 000 VND   33 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002096, ID:2096

  CÔNG CỤ TỐT phân phối 1 túi gồm 100 Ke cân bằng lát gạch đường ron 3 ly. Sản phẩm góp phần tạo ra những nền nhà với các viên gạch được ốp đều nhau, bằng phẳng, có tính thẩm mỹ cao. Đây là bộ dụng cụ vô cùng hữu ích dành cho thợ xây dựng, thợ ốp lát, giúp cho quá trình thi công trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn.

 7. Túi 100 Ke cân bằng lát gạch loại dày đường ron 1.5mm

  37 000 VND   33 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002097, ID:2097

  CÔNG CỤ TỐT phân phối 1 túi gồm 100 Ke cân bằng lát gạch loại dày đường ron 1.5 ly. Sản phẩm góp phần tạo ra những nền nhà với các viên gạch được ốp đều nhau, bằng phẳng, có tính thẩm mỹ cao. Đây là bộ dụng cụ vô cùng hữu ích dành cho thợ xây dựng, thợ ốp lát, giúp cho quá trình thi công trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn.

 8. Túi 100 Ke cân bằng lát gạch loại dày đường ron 2mm

  37 000 VND   33 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002098, ID:2098

  CÔNG CỤ TỐT phân phối 1 túi gồm 100 Ke cân bằng lát gạch loại dày đường ron 2 ly. Sản phẩm góp phần tạo ra những nền nhà với các viên gạch được ốp đều nhau, bằng phẳng, có tính thẩm mỹ cao. Đây là bộ dụng cụ vô cùng hữu ích dành cho thợ xây dựng, thợ ốp lát, giúp cho quá trình thi công trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn.

 9. Túi 100 Ke cân bằng lát gạch loại dày đường ron 1mm

  39 000 VND   35 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004256, ID:4256

  CÔNG CỤ TỐT phân phối 1 túi gồm 100 Ke cân bằng lát gạch loại dày đường ron 1 ly. Sản phẩm góp phần tạo ra những nền nhà với các viên gạch được ốp đều nhau, bằng phẳng, có tính thẩm mỹ cao. Đây là bộ dụng cụ vô cùng hữu ích dành cho thợ xây dựng, thợ ốp lát, giúp cho quá trình thi công trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn.

 10. Túi 100 Ke cân bằng lát gạch loại dày đường ron 2.5mm

  41 000 VND   37 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004257, ID:4257

  CÔNG CỤ TỐT phân phối 1 túi gồm 100 Ke cân bằng lát gạch loại dày đường ron 2.5 ly. Sản phẩm góp phần tạo ra những nền nhà với các viên gạch được ốp đều nhau, bằng phẳng, có tính thẩm mỹ cao. Đây là bộ dụng cụ vô cùng hữu ích dành cho thợ xây dựng, thợ ốp lát, giúp cho quá trình thi công trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn.

 11. Kìm ke nêm cân bằng lát gạch

  45 000 VND   40 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002090, ID:2090

  Kìm ke nêm cân bằng lát gạch làm từ thép hợp kim có độ bền cao. Sản phẩm cải thiện đáng kể tốc độ thi công lát gạch so với các phương pháp cũ, giúp giảm sự mệt mỏi cho người thợ trong quá trình lắp đặt, tăng năng suất lao động. Kìm cân bằng giúp viêc lát gạch chuẩn về độ phẳng. bề mặt tiếp giáp giữa các viên gạch với nhau, đường ron đều, đẹp, có tính thẩm mỹ cao.

 12. Túi 100 Ke cân bằng lát gạch loại dày đường ron 3mm

  45 000 VND   39 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004258, ID:4258

  CÔNG CỤ TỐT phân phối 1 túi gồm 100 Ke cân bằng lát gạch loại dày đường ron 3 ly. Sản phẩm góp phần tạo ra những nền nhà với các viên gạch được ốp đều nhau, bằng phẳng, có tính thẩm mỹ cao. Đây là bộ dụng cụ vô cùng hữu ích dành cho thợ xây dựng, thợ ốp lát, giúp cho quá trình thi công trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn.

 13. Kìm ke nêm cân bằng lát gạch cán đỏ

  45 000 VND   40 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004259, ID:4259

  Kìm ke nêm cân bằng lát gạch làm từ thép hợp kim có độ bền cao. Sản phẩm cải thiện đáng kể tốc độ thi công lát gạch so với các phương pháp cũ, giúp giảm sự mệt mỏi cho người thợ trong quá trình lắp đặt, tăng năng suất lao động. Kìm cân bằng giúp viêc lát gạch chuẩn về độ phẳng. bề mặt tiếp giáp giữa các viên gạch với nhau, đường ron đều, đẹp, có tính thẩm mỹ cao.

 14. Túi 100 nêm cân bằng lát gạch

  69 000 VND   59 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002122, ID:2122

  CÔNG CỤ TỐT phân phối 1 túi gồm 100 Nêm cân bằng lát gạch hoặc 2 túi 50 Nêm. Sản phẩm góp phần tạo ra những nền nhà với các viên gạch được ốp đều nhau, bằng phẳng, có tính thẩm mỹ cao. Đây là bộ dụng cụ vô cùng hữu ích dành cho thợ xây dựng, thợ ốp lát, giúp cho quá trình thi công trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Bài viết về ke nêm cân bằng nên đọc

 • Cách tháo bỏ ke nêm cần bằng sau khi ốp lát
  Cách tháo bỏ ke nêm cần bằng sau khi ốp lát

  Cách tháo ke cân bằng gạch là một quy trình đơn giản nhưng cần thực hiện cẩn thận để tránh làm hỏng bề mặt gạch. Nhằm giúp người mới dễ hiểu, biết các cách tháo ke cân bằng, bài viết hôm nay sẽ là chi tiết những cách tháo ke để bạn có thể tham khảo.

 • Thi công lấy cân bằng gạch bằng ke nêm
  Thi công lấy cân bằng gạch bằng ke nêm

  Dùng ke nêm cân bằng gạch là một phần quan trọng trong quá trình thi công ốp lát gạch đá. Ke nêm cân bằng gạch giúp đảm bảo rằng các mảnh gạch được cố định và căn chỉnh chính xác trên mặt bề. Điều này giúp tránh tình trạng gạch bị lệch, không đồng đều hay có bề mặt không phẳng sau khi hoàn thành công trình. Bằng cách sử dụng nêm cân bằng gạch cùng với ke nhựa cân bằng, bạn có thể đạt được một kết quả thi công ốp lát gạch đá chất lượng, đẹp mắt và bền vững.

 • Mẹo lồng ke cân bằng khi vữa đã bị cứng
  Mẹo lồng ke cân bằng khi vữa đã bị cứng

  Khi diện tích ốp lát quá rộng, ta không thể ốp lát trong một ngày thì hôm sau để lát tiếp, rất có thể vữa đã bị cứng lại khiến ta không lồng ke nhựa cân bằng để lát tiếp hàng tiếp theo được. Vậy làm cách nào để giải quyết bài toán này ? Công Cụ Tốt sẽ hướng dẫn bạn chi tiết nhé !

 • Bảng giá ke cân bằng gạch ốp lát
  Bảng giá ke cân bằng gạch ốp lát

  Giải pháp lấy phẳng mặt gạch bằng ke cân bằng khá được ưa chuộng bởi tính chính xác trong lấy phẳng mặt gạch lát nền, khả năng chống sụt lún khi đóng rắn của các mặt đá cao. Tuy nhiên phần ke - đai nhựa không thể tái sử dụng như cái nêm và kìm rút nên phải mua sắm thường xuyên đối với mỗi công trình xây dựng cần hoàn thiện. Công Cụ Tốt xin báo giá ke cân bằng ốp lát hàng tháng và đồng thời cũng lưu trữ lại bảng giá của các đơn vị khác với mục đích tham khảo tại bài viêt này

 
gọi Miễn Phí