Thiếc hàn, chì hàn

Cung cấp thiếc hàn và chì hàn chất lượng, đúng tỷ lệ yêu cầu, có cả dạng thiếc hàn cuộn và thiếc hàn thanh

Giá tăng dần  Giá giảm dần  Hàng mới nhất
Xem
 1. Cuộn thiếc hàn Kim Phát Φ0.9mm 18g hỗn hợp nhựa thông mau dính

  9 000 VND   8 000 VND

  Mã sản phẩm: 24002730, ID:2730

  Thiếc hàn là một sản phẩm không thể thiếu trong các ngành điện tử, thiếc hàn đóng vai trò quan trọng để tạo nên một mạch điện tử hoạt động tốt và có mối hàn chất lượng.

 2. Thiếc cuộn Φ0.8mm 100g SOLDER OK

  34 000 VND   29 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002433, ID:2433

  Thiếc hàn là một sản phẩm không thể thiếu trong các ngành điện tử, thiếc hàn đóng vai trò quan trọng để tạo nên một mạch điện tử hoạt động tốt và có mối hàn chất lượng.

 3. Xâu 3 cuộn thiếc hàn Solder

  87 000 VND

  Tặng ngay 6 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004513, ID:4513

  Thiếc hàn là một sản phẩm không thể thiếu trong các ngành điện tử, thiếc hàn đóng vai trò quan trọng để tạo nên một mạch điện tử hoạt động tốt và có mối hàn chất lượng.

 4. Hộp 12 cuộn thiếc hàn KIM PHÁT Φ0.9mm hỗn hợp nhựa thông mau dính

  96 000 VND   82 000 VND

  Tặng ngay 6 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003208, ID:3208

  Thiếc hàn là một sản phẩm không thể thiếu trong các ngành điện tử, thiếc hàn đóng vai trò quan trọng để tạo nên một mạch điện tử hoạt động tốt và có mối hàn chất lượng.

 5. Hộp 5 cuộn thiếc hàn SOLDER OK Φ0.8mm, mỗi cuộn 100g

  145 000 VND   138 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003215, ID:3215

  Hộp 5 cuộn thiếc hàn SOLDER OK Φ0.8mm, mỗi cuộn 100g

 
gọi Miễn Phí