Que hàn và kim hàn

Que hàn, kim hàn có rất nhiều loại phù hợp với hàn hồ quang điện, hàn TIG

Que hàn ( welding rod ) có rất nhiều loại

 
gọi Miễn Phí