Mũi khoét inox răng hợp kim

Mũi khoét inox có răng bằng hợp kim với góc cắt tù hơn là khoét sắt, số lượng răng cắt cũng ít hơn hợp với tính dai của inox, phát ít nhiệt hơn

Tìm theo

Lọc

Bạn đang tìm theo

 • Khoảng giá (18 000 - 353 000):

  Tối thiểu

  Tối đa

Xóa hết

Tìm sản phẩm theo

Danh mục

Giá tăng dần  Giá giảm dần  Hàng mới nhất Phổ biến
Xem

Số của mũi khoan

 1. Mũi khoét inox 3 răng hợp kim Φ16mm

  18 000 VND   15 000 VND

  Tặng ngay 4 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002911, ID:2911

  Mũi khoét inox có 3 lưỡi cắt hình răng cưa bằng hợp kim với đường kính lỗ khoét 16mm. Sản phẩm có độ cứng cao kết hợp với mũi khoan định tâm ở giữa giúp khoét lỗ dễ dàng trên các vật liệu cứng như: sắt, thép, inox,… Chuôi mũi khoét vát 3 cạnh, kẹp bằng đầu cặp măng ranh, tương thích với mọi loại máy có chức năng khoan như: khoan cầm tay, khoan bàn, khoan đứng… Đây là phụ kiện hữu ích được sử dụng phổ biến trong ngành gia công kim loại.

 2. Mũi khoét inox 3 răng hợp kim Φ17mm

  19 000 VND   16 000 VND

  Tặng ngay 4 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002941, ID:2941

  Mũi khoét inox có 3 lưỡi cắt hình răng cưa bằng hợp kim với đường kính lỗ khoét 17mm. Sản phẩm có độ cứng cao kết hợp với mũi khoan định tâm ở giữa giúp khoét lỗ dễ dàng trên các vật liệu cứng như: sắt, thép, inox,… Chuôi mũi khoét vát 3 cạnh, kẹp bằng đầu cặp măng ranh, tương thích với mọi loại máy có chức năng khoan như: khoan cầm tay, khoan bàn, khoan đứng… Đây là phụ kiện hữu ích được sử dụng phổ biến trong ngành gia công kim loại.

 3. Mũi khoét inox 4 răng hợp kim Φ21mm

  19 000 VND

  Tặng ngay 4 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004561, ID:4561

  Mũi khoét inox có 4 lưỡi cắt hình răng cưa bằng hợp kim với đường kính lỗ khoét 21mm. Sản phẩm có độ cứng cao kết hợp với mũi khoan định tâm ở giữa giúp khoét lỗ dễ dàng trên các vật liệu cứng như: sắt, thép, inox,… Chuôi mũi khoét vát 3 cạnh, kẹp bằng đầu cặp măng ranh, tương thích với mọi loại máy có chức năng khoan như: khoan cầm tay, khoan bàn, khoan đứng… Đây là phụ kiện hữu ích được sử dụng phổ biến trong ngành gia công kim loại.

 4. Mũi khoét inox 4 răng hợp kim Φ19mm

  21 000 VND   18 000 VND

  Tặng ngay 4 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002942, ID:2942

  Mũi khoét inox có 4 lưỡi cắt hình răng cưa bằng hợp kim với đường kính lỗ khoét 19mm. Sản phẩm có độ cứng cao kết hợp với mũi khoan định tâm ở giữa giúp khoét lỗ dễ dàng trên các vật liệu cứng như: sắt, thép, inox,… Chuôi mũi khoét vát 3 cạnh, kẹp bằng đầu cặp măng ranh, tương thích với mọi loại máy có chức năng khoan như: khoan cầm tay, khoan bàn, khoan đứng… Đây là phụ kiện hữu ích được sử dụng phổ biến trong ngành gia công kim loại.

 5. Mũi khoét inox 5 răng hợp kim Φ22mm

  25 000 VND   21 000 VND

  Tặng ngay 4 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002943, ID:2943

  Mũi khoét inox có 5 lưỡi cắt hình răng cưa bằng hợp kim với đường kính lỗ khoét 22mm. Sản phẩm có độ cứng cao kết hợp với mũi khoan định tâm ở giữa giúp khoét lỗ dễ dàng trên các vật liệu cứng như: sắt, thép, inox,… Chuôi mũi khoét vát 3 cạnh, kẹp bằng đầu cặp măng ranh, tương thích với mọi loại máy có chức năng khoan như: khoan cầm tay, khoan bàn, khoan đứng… Đây là phụ kiện hữu ích được sử dụng phổ biến trong ngành gia công kim loại.

 6. Mũi khoét inox 5 răng hợp kim Φ24mm

  27 000 VND   23 000 VND

  Tặng ngay 4 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002944, ID:2944

  Mũi khoét inox có 5 lưỡi cắt hình răng cưa bằng hợp kim với đường kính lỗ khoét 24mm. Sản phẩm có độ cứng cao kết hợp với mũi khoan định tâm ở giữa giúp khoét lỗ dễ dàng trên các vật liệu cứng như: sắt, thép, inox,… Chuôi mũi khoét vát 3 cạnh, kẹp bằng đầu cặp măng ranh, tương thích với mọi loại máy có chức năng khoan như: khoan cầm tay, khoan bàn, khoan đứng… Đây là phụ kiện hữu ích được sử dụng phổ biến trong ngành gia công kim loại.

 7. Mũi khoét inox 5 răng hợp kim Φ25mm

  28 000 VND   24 000 VND

  Tặng ngay 4 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003987, ID:3987

  Mũi khoét inox có 5 lưỡi cắt hình răng cưa bằng hợp kim với đường kính lỗ khoét 25mm. Sản phẩm có độ cứng cao kết hợp với mũi khoan định tâm ở giữa giúp khoét lỗ dễ dàng trên các vật liệu cứng như: sắt, thép, inox,… Chuôi mũi khoét vát 3 cạnh, kẹp bằng đầu cặp măng ranh, tương thích với mọi loại máy có chức năng khoan như: khoan cầm tay, khoan bàn, khoan đứng… Đây là phụ kiện hữu ích được sử dụng phổ biến trong ngành gia công kim loại.

 8. Mũi khoét inox 5 răng hợp kim Φ26mm

  29 000 VND   25 000 VND

  Tặng ngay 4 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002956, ID:2956

  Mũi khoét inox có 5 lưỡi cắt hình răng cưa bằng hợp kim với đường kính lỗ khoét 26mm. Sản phẩm có độ cứng cao kết hợp với mũi khoan định tâm ở giữa giúp khoét lỗ dễ dàng trên các vật liệu cứng như: sắt, thép, inox,… Chuôi mũi khoét vát 3 cạnh, kẹp bằng đầu cặp măng ranh, tương thích với mọi loại máy có chức năng khoan như: khoan cầm tay, khoan bàn, khoan đứng… Đây là phụ kiện hữu ích được sử dụng phổ biến trong ngành gia công kim loại.

 9. Mũi khoét inox 5 răng hợp kim Φ27mm

  31 000 VND   26 000 VND

  Tặng ngay 4 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002945, ID:2945

  Mũi khoét inox có 5 lưỡi cắt hình răng cưa bằng hợp kim với đường kính lỗ khoét 27mm. Sản phẩm có độ cứng cao kết hợp với mũi khoan định tâm ở giữa giúp khoét lỗ dễ dàng trên các vật liệu cứng như: sắt, thép, inox,… Chuôi mũi khoét vát 3 cạnh, kẹp bằng đầu cặp măng ranh, tương thích với mọi loại máy có chức năng khoan như: khoan cầm tay, khoan bàn, khoan đứng… Đây là phụ kiện hữu ích được sử dụng phổ biến trong ngành gia công kim loại.

 10. Mũi khoét inox 6 răng hợp kim Φ32mm

  31 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002947, ID:2947

  Mũi khoét inox có 6 lưỡi cắt hình răng cưa bằng hợp kim với đường kính lỗ khoét 32mm. Sản phẩm có độ cứng cao kết hợp với mũi khoan định tâm ở giữa giúp khoét lỗ dễ dàng trên các vật liệu cứng như: sắt, thép, inox,… Chuôi mũi khoét vát 3 cạnh, kẹp bằng đầu cặp măng ranh, tương thích với mọi loại máy có chức năng khoan như: khoan cầm tay, khoan bàn, khoan đứng… Đây là phụ kiện hữu ích được sử dụng phổ biến trong ngành gia công kim loại.

 11. Mũi khoét inox 5 răng hợp kim Φ30mm

  34 000 VND   29 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002946, ID:2946

  Mũi khoét inox có 5 lưỡi cắt hình răng cưa bằng hợp kim với đường kính lỗ khoét 30mm. Sản phẩm có độ cứng cao kết hợp với mũi khoan định tâm ở giữa giúp khoét lỗ dễ dàng trên các vật liệu cứng như: sắt, thép, inox,… Chuôi mũi khoét vát 3 cạnh, kẹp bằng đầu cặp măng ranh, tương thích với mọi loại máy có chức năng khoan như: khoan cầm tay, khoan bàn, khoan đứng… Đây là phụ kiện hữu ích được sử dụng phổ biến trong ngành gia công kim loại.

 12. Mũi khoét inox 6 răng hợp kim Φ34mm

  39 000 VND   33 000 VND

  Tặng ngay 6 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002948, ID:2948

  Mũi khoét inox có 6 lưỡi cắt hình răng cưa bằng hợp kim với đường kính lỗ khoét 34mm. Sản phẩm có độ cứng cao kết hợp với mũi khoan định tâm ở giữa giúp khoét lỗ dễ dàng trên các vật liệu cứng như: sắt, thép, inox,… Chuôi mũi khoét vát 3 cạnh, kẹp bằng đầu cặp măng ranh, tương thích với mọi loại máy có chức năng khoan như: khoan cầm tay, khoan bàn, khoan đứng… Đây là phụ kiện hữu ích được sử dụng phổ biến trong ngành gia công kim loại.

 13. Mũi khoét inox 6 răng hợp kim Φ35mm

  40 000 VND   34 000 VND

  Tặng ngay 6 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002949, ID:2949

  Mũi khoét inox có 6 lưỡi cắt hình răng cưa bằng hợp kim với đường kính lỗ khoét 35mm. Sản phẩm có độ cứng cao kết hợp với mũi khoan định tâm ở giữa giúp khoét lỗ dễ dàng trên các vật liệu cứng như: sắt, thép, inox,… Chuôi mũi khoét vát 3 cạnh, kẹp bằng đầu cặp măng ranh, tương thích với mọi loại máy có chức năng khoan như: khoan cầm tay, khoan bàn, khoan đứng… Đây là phụ kiện hữu ích được sử dụng phổ biến trong ngành gia công kim loại.

 14. Mũi khoét inox 7 răng hợp kim Φ40mm

  42 000 VND   36 000 VND

  Tặng ngay 6 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002950, ID:2950

  Mũi khoét inox có 7 lưỡi cắt hình răng cưa bằng hợp kim với đường kính lỗ khoét 40mm. Sản phẩm có độ cứng cao kết hợp với mũi khoan định tâm ở giữa giúp khoét lỗ dễ dàng trên các vật liệu cứng như: sắt, thép, inox,… Chuôi mũi khoét vát 3 cạnh, kẹp bằng đầu cặp măng ranh, tương thích với mọi loại máy có chức năng khoan như: khoan cầm tay, khoan bàn, khoan đứng… Đây là phụ kiện hữu ích được sử dụng phổ biến trong ngành gia công kim loại.

 15. Mũi khoét inox 7 răng hợp kim Φ42mm

  45 000 VND   38 000 VND

  Tặng ngay 6 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002951, ID:2951

  Mũi khoét inox có 7 lưỡi cắt hình răng cưa bằng hợp kim với đường kính lỗ khoét 42mm. Sản phẩm có độ cứng cao kết hợp với mũi khoan định tâm ở giữa giúp khoét lỗ dễ dàng trên các vật liệu cứng như: sắt, thép, inox,… Chuôi mũi khoét vát 3 cạnh, kẹp bằng đầu cặp măng ranh, tương thích với mọi loại máy có chức năng khoan như: khoan cầm tay, khoan bàn, khoan đứng… Đây là phụ kiện hữu ích được sử dụng phổ biến trong ngành gia công kim loại.

 16. Mũi khoét inox 8 răng hợp kim Φ45mm

  47 000 VND   40 000 VND

  Tặng ngay 6 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002952, ID:2952

  Mũi khoét inox có 8 lưỡi cắt hình răng cưa bằng hợp kim với đường kính lỗ khoét 45mm. Sản phẩm có độ cứng cao kết hợp với mũi khoan định tâm ở giữa giúp khoét lỗ dễ dàng trên các vật liệu cứng như: sắt, thép, inox,… Chuôi mũi khoét vát 3 cạnh, kẹp bằng đầu cặp măng ranh, tương thích với mọi loại máy có chức năng khoan như: khoan cầm tay, khoan bàn, khoan đứng… Đây là phụ kiện hữu ích được sử dụng phổ biến trong ngành gia công kim loại.

 17. Mũi khoét inox 8 răng hợp kim Φ48mm

  49 000 VND   42 000 VND

  Tặng ngay 7 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002953, ID:2953

  Mũi khoét inox có 8 lưỡi cắt hình răng cưa bằng hợp kim với đường kính lỗ khoét 48mm. Sản phẩm có độ cứng cao kết hợp với mũi khoan định tâm ở giữa giúp khoét lỗ dễ dàng trên các vật liệu cứng như: sắt, thép, inox,… Chuôi mũi khoét vát 3 cạnh, kẹp bằng đầu cặp măng ranh, tương thích với mọi loại máy có chức năng khoan như: khoan cầm tay, khoan bàn, khoan đứng… Đây là phụ kiện hữu ích được sử dụng phổ biến trong ngành gia công kim loại.

 18. Mũi khoét sắt inox hợp kim Ø16mm LS+ LS700113

  51 000 VND

  Tặng ngay 4 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24005924, ID:5924

  Mũi khoét sắt inox hợp kim Ø16mm LS+ LS700113 được làm bằng TCT - Tungsten Carbide TIPPED cao cấp có độ đàn hồi cao chịu lực chịu nhiệt tốt có khả năng khoan trên các vật liệu cứng như sắt,inox,nhôm,gỗ...

 19. Mũi khoét inox 9 răng hợp kim Φ55mm

  52 000 VND   44 000 VND

  Tặng ngay 7 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002954, ID:2954

  Mũi khoét inox có 9 lưỡi cắt hình răng cưa bằng hợp kim với đường kính lỗ khoét 55mm. Sản phẩm có độ cứng cao kết hợp với mũi khoan định tâm ở giữa giúp khoét lỗ dễ dàng trên các vật liệu cứng như: sắt, thép, inox,… Chuôi mũi khoét vát 3 cạnh, kẹp bằng đầu cặp măng ranh, tương thích với mọi loại máy có chức năng khoan như: khoan cầm tay, khoan bàn, khoan đứng… Đây là phụ kiện hữu ích được sử dụng phổ biến trong ngành gia công kim loại.

 20. Mũi khoét inox 9 răng hợp kim Φ60mm

  54 000 VND   46 000 VND

  Tặng ngay 7 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002955, ID:2955

  Mũi khoét inox có 9 lưỡi cắt hình răng cưa bằng hợp kim với đường kính lỗ khoét 60mm. Sản phẩm có độ cứng cao kết hợp với mũi khoan định tâm ở giữa giúp khoét lỗ dễ dàng trên các vật liệu cứng như: sắt, thép, inox,… Chuôi mũi khoét vát 3 cạnh, kẹp bằng đầu cặp măng ranh, tương thích với mọi loại máy có chức năng khoan như: khoan cầm tay, khoan bàn, khoan đứng… Đây là phụ kiện hữu ích được sử dụng phổ biến trong ngành gia công kim loại.

 21. Mũi khoét sắt inox hợp kim Ø18mm LS+ LS700114

  57 000 VND

  Tặng ngay 4 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24005925, ID:5925

  Mũi khoét sắt inox hợp kim Ø18mm LS+ LS700114 được làm bằng TCT - Tungsten Carbide TIPPED cao cấp có độ đàn hồi cao chịu lực chịu nhiệt tốt có khả năng khoan trên các vật liệu cứng như sắt,inox,nhôm,gỗ...

 22. Mũi khoét lỗ sắt, thép, inox răng hợp kim Thắng Lợi Ø12mm

  58 000 VND   49 000 VND

  Tặng ngay 4 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004601, ID:4601

  Khi bạn sử dụng khoét lỗ hợp kim để khoét lỗ kim loại cứng, thường hay bị bể mũi khoan tâm hợp kim vì mũi khoan tâm hợp kim chuyên dùng để khoan khoét bê tông, tường, gạch, gỗ, … Để tăng thêm năng suất, khi khoét sắt, thép, inox bạn nên thay thế mũi khoan tâm hợp kim bằng mũi khoan thép.

 23. Mũi khoét sắt inox hợp kim Ø20mm LS+ LS700115

  63 000 VND

  Tặng ngay 4 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24005926, ID:5926

  Mũi khoét sắt inox hợp kim Ø20mm LS+ LS700115 được làm bằng TCT - Tungsten Carbide TIPPED cao cấp,siêu cứng có độ đàn hồi cao chịu lực chịu nhiệt tốt có khả năng khoan trên các vật liệu tấm cứng như nhôm,gỗ,đồng,nhựa .. Thao tác dễ dàng mũi khoét với máy khoan cầm tay, máy khoan bàn

 24. Mũi khoét lỗ sắt, thép, inox răng hợp kim Thắng Lợi Ø13mm

  65 000 VND   55 000 VND

  Tặng ngay 4 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004602, ID:4602

  Khi bạn sử dụng khoét lỗ hợp kim để khoét lỗ kim loại cứng, thường hay bị bể mũi khoan tâm hợp kim vì mũi khoan tâm hợp kim chuyên dùng để khoan khoét bê tông, tường, gạch, gỗ, … Để tăng thêm năng suất, khi khoét sắt, thép, inox bạn nên thay thế mũi khoan tâm hợp kim bằng mũi khoan thép.

 25. Mũi khoét sắt inox hợp kim Ø21mm LS+ LS700116

  66 000 VND

  Tặng ngay 4 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24005927, ID:5927

  Mũi khoét sắt inox hợp kim Ø21mm LS+ LS700116 có độ đàn hồi cao chịu lực chịu nhiệt tốt có khả năng khoan trên các vật liệu cứng như sắt,inox,nhôm,gỗ... Mũi khoan được làm từ chất liệu hợp kim cứng, áp dụng cho đa dạng lĩnh vực gia công, chế tác sản phẩm

 26. Mũi khoét lỗ sắt, thép, inox răng hợp kim Thắng Lợi Ø14mm

  69 000 VND   59 000 VND

  Tặng ngay 4 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004603, ID:4603

  Khi bạn sử dụng khoét lỗ hợp kim để khoét lỗ kim loại cứng, thường hay bị bể mũi khoan tâm hợp kim vì mũi khoan tâm hợp kim chuyên dùng để khoan khoét bê tông, tường, gạch, gỗ, … Để tăng thêm năng suất, khi khoét sắt, thép, inox bạn nên thay thế mũi khoan tâm hợp kim bằng mũi khoan thép.

 27. Mũi khoét lỗ sắt, thép, inox răng hợp kim Thắng Lợi Ø15mm

  73 000 VND   62 000 VND

  Tặng ngay 4 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004604, ID:4604

  Mũi khoét lỗ 5 răng hợp kim carbide Thắng Lợi Ø15mm gắn máy khoan bàn và máy khoan cầm tay chuyên khoan rút lõi sắt, thép, inox, ...

 28. Mũi khoét lỗ sắt, thép, inox răng hợp kim Thắng Lợi Ø16mm

  81 000 VND   69 000 VND

  Tặng ngay 4 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004605, ID:4605

  Khi bạn sử dụng khoét lỗ hợp kim để khoét lỗ kim loại cứng, thường hay bị bể mũi khoan tâm hợp kim vì mũi khoan tâm hợp kim chuyên dùng để khoan khoét bê tông, tường, gạch, gỗ, … Để tăng thêm năng suất, khi khoét sắt, thép, inox bạn nên thay thế mũi khoan tâm hợp kim bằng mũi khoan thép.

 29. Mũi khoét sắt inox hợp kim Ø27mm LS+ LS700117

  84 000 VND

  Tặng ngay 4 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24005928, ID:5928

  Mũi khoét sắt inox hợp kim Ø27mm LS+ LS700117. Độ cứng < 30 HRC. Độ dày từ: 2mm đến 10mm. Đây là phụ kiện hữu ích được sử dụng phổ biến trong ngành gia công kim loại làm tăng thêm năng suất, khi khoét sắt, thép, inox bạn nên thay thế mũi khoan tâm hợp kim bằng mũi khoan thép.dùng khoét lỗ sắt, thép, inox. Sản phẩm có độ cứng cao kết hợp với mũi khoan định tâm ở giữa giúp khoét lỗ dễ dàng trên các vật liệu cứng như: sắt, thép, inox,…

 30. Mũi khoét lỗ sắt, thép, inox răng hợp kim Thắng Lợi Ø17mm

  88 000 VND   75 000 VND

  Tặng ngay 4 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004606, ID:4606

  Mũi khoét lỗ 5 răng hợp kim Thắng Lợi Ø17mm chuyên rút lõi sắt, thép, inox, ... gắn máy khoan bàn và máy khoan cầm tay.

 31. Mũi khoét lỗ sắt, thép, inox răng hợp kim Thắng Lợi Ø18mm

  91 000 VND   77 000 VND

  Tặng ngay 4 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004607, ID:4607

  Khi bạn sử dụng khoét lỗ hợp kim để khoét lỗ kim loại cứng, thường hay bị bể mũi khoan tâm hợp kim vì mũi khoan tâm hợp kim chuyên dùng để khoan khoét bê tông, tường, gạch, gỗ, … Để tăng thêm năng suất, khi khoét sắt, thép, inox bạn nên thay thế mũi khoan tâm hợp kim bằng mũi khoan thép.

 32. Mũi khoét lỗ sắt, thép, inox răng hợp kim Thắng Lợi Ø19mm

  93 000 VND   79 000 VND

  Tặng ngay 4 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004608, ID:4608

  Mũi khoét lỗ 6 răng hợp kim Thắng Lợi Ø19mm chuyên rút lõi sắt, thép, inox, ... gắn máy khoan bàn và máy khoan cầm tay.

1 2 3  Trang sau
 
gọi Miễn Phí