Mũi khoan bê tông chuôi lục

Mũi khoan bê tông chuôi lục hay mũi khoan tường chuôi lục giác 6 ly cho phép khoan tường và bê tông bằng máy khoan pin, máy bắt vít rất tiện lợi

Giá tăng dần  Giá giảm dần  Hàng mới nhất Phổ biến
Xem

Số của mũi khoan

 1. Mũi khoan tường dài chuôi lục UNIKA RJ Nhật 150mm Φ6.0

  90 000 VND   81 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003943, ID:3943

  Mũi khoan chuôi lục Nhật Bản dài 150mm phi 6.0mm tới từ thương hiệu UNIKA RJ được làm bằng hợp kim cao cấp có độ cứng cao và vô cùng bền bỉ. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại, tiên tiến. Đây là phụ kiện hữu ích giúp người thợ tạo ra những lỗ khoan trên bề mặt tường xi măng, tường gạch, gạch men, bê tông một cách đều, đẹp và có độ chính xác cao.

 2. Mũi khoan tường dài chuôi lục UNIKA RJ Nhật 150mm Φ5.5

  88 000 VND   79 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003942, ID:3942

  Mũi khoan chuôi lục Nhật Bản dài 150mm phi 5.5mm tới từ thương hiệu UNIKA RJ được làm bằng hợp kim cao cấp có độ cứng cao và vô cùng bền bỉ. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại, tiên tiến. Đây là phụ kiện hữu ích giúp người thợ tạo ra những lỗ khoan trên bề mặt tường xi măng, tường gạch, gạch men, bê tông một cách đều, đẹp và có độ chính xác cao.

 3. Mũi khoan tường dài chuôi lục UNIKA RJ Nhật 150mm Φ5.0

  86 000 VND   77 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003941, ID:3941

  Mũi khoan chuôi lục Nhật Bản dài 150mm phi 5.0mm tới từ thương hiệu UNIKA RJ được làm bằng hợp kim cao cấp có độ cứng cao và vô cùng bền bỉ. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại, tiên tiến. Đây là phụ kiện hữu ích giúp người thợ tạo ra những lỗ khoan trên bề mặt tường xi măng, tường gạch, gạch men, bê tông một cách đều, đẹp và có độ chính xác cao.

 4. Mũi khoan tường dài chuôi lục UNIKA RJ Nhật 150mm Φ4.3

  83 000 VND   75 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003940, ID:3940

  Mũi khoan chuôi lục Nhật Bản dài 150mm phi 4.3mm tới từ thương hiệu UNIKA RJ được làm bằng hợp kim cao cấp có độ cứng cao và vô cùng bền bỉ. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại, tiên tiến. Đây là phụ kiện hữu ích giúp người thợ tạo ra những lỗ khoan trên bề mặt tường xi măng, tường gạch, gạch men, bê tông một cách đều, đẹp và có độ chính xác cao.

 5. Mũi khoan tường dài chuôi lục UNIKA RJ Nhật 150mm Φ4.0

  83 000 VND   75 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003939, ID:3939

  Mũi khoan chuôi lục Nhật Bản dài 150mm phi 4.0mm tới từ thương hiệu UNIKA RJ được làm bằng hợp kim cao cấp có độ cứng cao và vô cùng bền bỉ. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại, tiên tiến. Đây là phụ kiện hữu ích giúp người thợ tạo ra những lỗ khoan trên bề mặt tường xi măng, tường gạch, gạch men, bê tông một cách đều, đẹp và có độ chính xác cao.

 6. Mũi khoan tường dài chuôi lục UNIKA RJ Nhật 150mm Φ3.5

  83 000 VND   75 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003938, ID:3938

  Mũi khoan chuôi lục Nhật Bản dài 150mm phi 3.5mm tới từ thương hiệu UNIKA RJ được làm bằng hợp kim cao cấp có độ cứng cao và vô cùng bền bỉ. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại, tiên tiến. Đây là phụ kiện hữu ích giúp người thợ tạo ra những lỗ khoan trên bề mặt tường xi măng, tường gạch, gạch men, bê tông một cách đều, đẹp và có độ chính xác cao.

 7. Mũi khoan tường dài chuôi lục UNIKA RJ Nhật 150mm Φ3.0

  77 000 VND   69 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003937, ID:3937

  Mũi khoan chuôi lục Nhật Bản dài 150mm phi 3mm tới từ thương hiệu UNIKA RJ được làm bằng hợp kim cao cấp có độ cứng cao và vô cùng bền bỉ. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại, tiên tiến. Đây là phụ kiện hữu ích giúp người thợ tạo ra những lỗ khoan trên bề mặt tường xi măng, tường gạch, gạch men, bê tông một cách đều, đẹp và có độ chính xác cao.

 8. Mũi khoan tường chuôi lục UNIKA RJ Nhật dài 135mm Φ10

  121 000 VND   109 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003936, ID:3936

  Mũi khoan chuôi lục Nhật Bản dài 135mm phi 10.0mm tới từ thương hiệu UNIKA RJ được làm bằng hợp kim cao cấp có độ cứng cao và vô cùng bền bỉ. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại, tiên tiến. Đây là phụ kiện hữu ích giúp người thợ tạo ra những lỗ khoan trên bề mặt tường xi măng, tường gạch, gạch men, bê tông một cách đều, đẹp và có độ chính xác cao.

 9. Mũi khoan tường chuôi lục UNIKA RJ Nhật dài 115mm Φ9

  117 000 VND   105 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003935, ID:3935

  Mũi khoan chuôi lục Nhật Bản dài 115mm phi 9.0mm tới từ thương hiệu UNIKA RJ được làm bằng hợp kim cao cấp có độ cứng cao và vô cùng bền bỉ. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại, tiên tiến. Đây là phụ kiện hữu ích giúp người thợ tạo ra những lỗ khoan trên bề mặt tường xi măng, tường gạch, gạch men, bê tông một cách đều, đẹp và có độ chính xác cao.

 10. Mũi khoan tường chuôi lục UNIKA RJ Nhật dài 115mm Φ8

  94 000 VND   85 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003934, ID:3934

  Mũi khoan chuôi lục Nhật Bản dài 115mm phi 8.0mm tới từ thương hiệu UNIKA RJ được làm bằng hợp kim cao cấp có độ cứng cao và vô cùng bền bỉ. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại, tiên tiến. Đây là phụ kiện hữu ích giúp người thợ tạo ra những lỗ khoan trên bề mặt tường xi măng, tường gạch, gạch men, bê tông một cách đều, đẹp và có độ chính xác cao.

 11. Mũi khoan tường chuôi lục UNIKA RJ Nhật dài 115mm Φ7

  88 000 VND   79 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003933, ID:3933

  Mũi khoan chuôi lục Nhật Bản dài 115mm phi 7.0mm tới từ thương hiệu UNIKA RJ được làm bằng hợp kim cao cấp có độ cứng cao và vô cùng bền bỉ. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại, tiên tiến. Đây là phụ kiện hữu ích giúp người thợ tạo ra những lỗ khoan trên bề mặt tường xi măng, tường gạch, gạch men, bê tông một cách đều, đẹp và có độ chính xác cao.

 12. Mũi khoan tường chuôi lục UNIKA RJ Nhật dài 100mm Φ6

  70 000 VND   63 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003932, ID:3932

  Mũi khoan chuôi lục Nhật Bản dài 100mm phi 6.0mm tới từ thương hiệu UNIKA RJ được làm bằng hợp kim cao cấp có độ cứng cao và vô cùng bền bỉ. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại, tiên tiến. Đây là phụ kiện hữu ích giúp người thợ tạo ra những lỗ khoan trên bề mặt tường xi măng, tường gạch, gạch men, bê tông một cách đều, đẹp và có độ chính xác cao.

 13. Mũi khoan tường chuôi lục UNIKA RJ Nhật dài 100mm Φ5.5

  69 000 VND   62 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003931, ID:3931

  Mũi khoan chuôi lục Nhật Bản dài 100mm phi 5.5mm tới từ thương hiệu UNIKA RJ được làm bằng hợp kim cao cấp có độ cứng cao và vô cùng bền bỉ. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại, tiên tiến. Đây là phụ kiện hữu ích giúp người thợ tạo ra những lỗ khoan trên bề mặt tường xi măng, tường gạch, gạch men, bê tông một cách đều, đẹp và có độ chính xác cao.

 14. Mũi khoan tường chuôi lục UNIKA RJ Nhật dài 95mm Φ5

  68 000 VND   61 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003930, ID:3930

  Mũi khoan chuôi lục Nhật Bản dài 95mm phi 5.0mm tới từ thương hiệu UNIKA RJ được làm bằng hợp kim cao cấp có độ cứng cao và vô cùng bền bỉ. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại, tiên tiến. Đây là phụ kiện hữu ích giúp người thợ tạo ra những lỗ khoan trên bề mặt tường xi măng, tường gạch, gạch men, bê tông một cách đều, đẹp và có độ chính xác cao.

 15. Mũi khoan tường chuôi lục UNIKA RJ Nhật dài 95mm Φ4.3

  67 000 VND   60 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003929, ID:3929

  Mũi khoan chuôi lục Nhật Bản dài 95mm phi 4.3mm tới từ thương hiệu UNIKA RJ được làm bằng hợp kim cao cấp có độ cứng cao và vô cùng bền bỉ. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại, tiên tiến. Đây là phụ kiện hữu ích giúp người thợ tạo ra những lỗ khoan trên bề mặt tường xi măng, tường gạch, gạch men, bê tông một cách đều, đẹp và có độ chính xác cao.

 16. Mũi khoan tường chuôi lục UNIKA RJ Nhật dài 95mm Φ4

  66 000 VND   59 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003928, ID:3928

  Mũi khoan chuôi lục Nhật Bản dài 95mm phi 4.0mm tới từ thương hiệu UNIKA RJ được làm bằng hợp kim cao cấp có độ cứng cao và vô cùng bền bỉ. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại, tiên tiến. Đây là phụ kiện hữu ích giúp người thợ tạo ra những lỗ khoan trên bề mặt tường xi măng, tường gạch, gạch men, bê tông một cách đều, đẹp và có độ chính xác cao.

 17. Mũi khoan tường chuôi lục UNIKA RJ Nhật dài 90mm Φ3.5

  64 000 VND   58 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003927, ID:3927

  Mũi khoan chuôi lục Nhật Bản dài 90mm phi 3.5mm tới từ thương hiệu UNIKA RJ được làm bằng hợp kim cao cấp có độ cứng cao và vô cùng bền bỉ. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại, tiên tiến. Đây là phụ kiện hữu ích giúp người thợ tạo ra những lỗ khoan trên bề mặt tường xi măng, tường gạch, gạch men, bê tông một cách đều, đẹp và có độ chính xác cao.

 18. Mũi khoan tường chuôi lục UNIKA RJ Nhật dài 90mm Φ3.2

  63 000 VND   57 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003926, ID:3926

  Mũi khoan chuôi lục Nhật Bản dài 90mm phi 3.2mm tới từ thương hiệu UNIKA RJ được làm bằng hợp kim cao cấp có độ cứng cao và vô cùng bền bỉ. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại, tiên tiến. Đây là phụ kiện hữu ích giúp người thợ tạo ra những lỗ khoan trên bề mặt tường xi măng, tường gạch, gạch men, bê tông một cách đều, đẹp và có độ chính xác cao.

 19. Mũi khoan tường chuôi lục UNIKA RJ Nhật dài 90mm Φ3.0

  56 000 VND   50 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003925, ID:3925

  Mũi khoan chuôi lục Nhật Bản dài 90mm phi 3.0mm tới từ thương hiệu UNIKA RJ được làm bằng hợp kim cao cấp có độ cứng cao và vô cùng bền bỉ. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại, tiên tiến. Đây là phụ kiện hữu ích giúp người thợ tạo ra những lỗ khoan trên bề mặt tường xi măng, tường gạch, gạch men, bê tông một cách đều, đẹp và có độ chính xác cao.

 20. Mũi khoan tường chuôi lục UNIKA RJ Nhật dài 90mm Φ2.5

  56 000 VND   50 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003924, ID:3924

  Mũi khoan chuôi lục Nhật Bản dài 90mm phi 2.5mm tới từ thương hiệu UNIKA RJ được làm bằng hợp kim cao cấp có độ cứng cao và vô cùng bền bỉ. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại, tiên tiến. Đây là phụ kiện hữu ích giúp người thợ tạo ra những lỗ khoan trên bề mặt tường xi măng, tường gạch, gạch men, bê tông một cách đều, đẹp và có độ chính xác cao.

 
gọi Miễn Phí