Mũi khoan xuyên tường

Mũi khoan xuyên tường có cấu tạo là mũi khoan bê tông, chiều dài từ 250mm trở lên, chuôi gài búa đập để khoan nhanh, thép có độ chống uốn tốt

Giá tăng dần  Giá giảm dần  Hàng mới nhất
Xem
 1. Mũi khoan xuyên tường Avatar Φ10mm x 350mm công nghệ Đức

  19 000 VND

  Mã sản phẩm: 24002587, ID:2587

  Mũi khoan xuyên tường AVATAR phi 10 dài 350mm công nghệ Đức làm từ chất liệu thép hợp kim khiến sản phẩm có “tuổi thọ cao”, khả năng chịu lực và chịu nhiệt tốt, mức độ chống uốn cao hơn mũi khoan thông thường. Đầu khoan rãnh xoắn phủ Titanium chống bào mòn cùng chuôi gài 4 khía tương thích với nhiều loại máy khoan điện, máy khoan cầm tay. Cấu tạo góc khoan lý tưởng giúp người thợ rút ngắn thời gian khoan mà vẫn đảm bảo độ chính xác khi khoan.

 2. Mũi khoan xuyên tường Avatar Φ12mm x 350mm công nghệ Đức

  22 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002588, ID:2588

  Mũi khoan xuyên tường AVATAR phi 12 dài 350mm công nghệ Đức làm từ chất liệu thép hợp kim khiến sản phẩm có “tuổi thọ cao”, khả năng chịu lực và chịu nhiệt tốt, mức độ chống uốn cao hơn mũi khoan thông thường. Đầu khoan rãnh xoắn phủ Titanium chống bào mòn cùng chuôi gài 4 khía tương thích với nhiều loại máy khoan điện, máy khoan cầm tay. Cấu tạo góc khoan lý tưởng giúp người thợ rút ngắn thời gian khoan mà vẫn đảm bảo độ chính xác khi khoan.

 3. Mũi khoan xuyên tường SOYI Φ10mm x 350mm

  22 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002603, ID:2603

  Mũi khoan xuyên tường SOYI phi 10 dài 350mm làm từ chất liệu thép hợp kim khiến sản phẩm có “tuổi thọ cao”, khả năng chịu lực và chịu nhiệt tốt, mức độ chống uốn cao hơn mũi khoan thông thường. Đầu khoan rãnh xoắn phủ Titanium chống bào mòn cùng chuôi gài 4 khía tương thích với nhiều loại máy khoan điện, máy khoan cầm tay. Cấu tạo góc khoan lý tưởng giúp người thợ rút ngắn thời gian khoan mà vẫn đảm bảo độ chính xác khi khoan.

 4. Mũi khoan xuyên tường SOYI Φ12mm x 350mm

  25 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002604, ID:2604

  Mũi khoan xuyên tường SOYI phi 12 dài 350mm làm từ chất liệu thép hợp kim khiến sản phẩm có “tuổi thọ cao”, khả năng chịu lực và chịu nhiệt tốt, mức độ chống uốn cao hơn mũi khoan thông thường. Đầu khoan rãnh xoắn phủ Titanium chống bào mòn cùng chuôi gài 4 khía tương thích với nhiều loại máy khoan điện, máy khoan cầm tay. Cấu tạo góc khoan lý tưởng giúp người thợ rút ngắn thời gian khoan mà vẫn đảm bảo độ chính xác khi khoan.

 5. Mũi khoan xuyên tường SOYI Φ14mm x 350mm

  27 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002605, ID:2605

  Mũi khoan xuyên tường SOYI phi 14 dài 350mm làm từ chất liệu thép hợp kim khiến sản phẩm có “tuổi thọ cao”, khả năng chịu lực và chịu nhiệt tốt, mức độ chống uốn cao hơn mũi khoan thông thường. Đầu khoan rãnh xoắn phủ Titanium chống bào mòn cùng chuôi gài 4 khía tương thích với nhiều loại máy khoan điện, máy khoan cầm tay. Cấu tạo góc khoan lý tưởng giúp người thợ rút ngắn thời gian khoan mà vẫn đảm bảo độ chính xác khi khoan.

 6. Mũi khoan xuyên tường SOYI Φ16mm x 350mm

  29 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002606, ID:2606

  Mũi khoan xuyên tường SOYI phi 16 dài 350mm làm từ chất liệu thép hợp kim khiến sản phẩm có “tuổi thọ cao”, khả năng chịu lực và chịu nhiệt tốt, mức độ chống uốn cao hơn mũi khoan thông thường. Đầu khoan rãnh xoắn phủ Titanium chống bào mòn cùng chuôi gài 4 khía tương thích với nhiều loại máy khoan điện, máy khoan cầm tay. Cấu tạo góc khoan lý tưởng giúp người thợ rút ngắn thời gian khoan mà vẫn đảm bảo độ chính xác khi khoan.

 7. Mũi khoan xuyên tường Avatar Φ16mm x 350mm công nghệ Đức

  33 000 VND

  Tặng ngay 4 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002589, ID:2589

  Mũi khoan xuyên tường AVATAR phi 16 dài 350mm công nghệ Đức làm từ chất liệu thép hợp kim khiến sản phẩm có “tuổi thọ cao”, khả năng chịu lực và chịu nhiệt tốt, mức độ chống uốn cao hơn mũi khoan thông thường. Đầu khoan rãnh xoắn phủ Titanium chống bào mòn cùng chuôi gài 4 khía tương thích với nhiều loại máy khoan điện, máy khoan cầm tay. Cấu tạo góc khoan lý tưởng giúp người thợ rút ngắn thời gian khoan mà vẫn đảm bảo độ chính xác khi khoan.

 8. Mũi khoan xuyên tường SOYI Φ18mm x 350mm

  35 000 VND

  Tặng ngay 4 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002607, ID:2607

  Mũi khoan xuyên tường SOYI phi 18 dài 350mm làm từ chất liệu thép hợp kim khiến sản phẩm có “tuổi thọ cao”, khả năng chịu lực và chịu nhiệt tốt, mức độ chống uốn cao hơn mũi khoan thông thường. Đầu khoan rãnh xoắn phủ Titanium chống bào mòn cùng chuôi gài 4 khía tương thích với nhiều loại máy khoan điện, máy khoan cầm tay. Cấu tạo góc khoan lý tưởng giúp người thợ rút ngắn thời gian khoan mà vẫn đảm bảo độ chính xác khi khoan.

 9. Mũi khoan xuyên tường Avatar Φ18mm x 350mm công nghệ Đức

  41 000 VND

  Tặng ngay 4 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002590, ID:2590

  Mũi khoan xuyên tường AVATAR phi 18 dài 350mm công nghệ Đức làm từ chất liệu thép hợp kim khiến sản phẩm có “tuổi thọ cao”, khả năng chịu lực và chịu nhiệt tốt, mức độ chống uốn cao hơn mũi khoan thông thường. Đầu khoan rãnh xoắn phủ Titanium chống bào mòn cùng chuôi gài 4 khía tương thích với nhiều loại máy khoan điện, máy khoan cầm tay. Cấu tạo góc khoan lý tưởng giúp người thợ rút ngắn thời gian khoan mà vẫn đảm bảo độ chính xác khi khoan.

 10. Mũi khoan xuyên tường SOYI Φ20mm x 350mm

  42 000 VND

  Tặng ngay 4 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002608, ID:2608

  Mũi khoan xuyên tường SOYI phi 20 dài 350mm làm từ chất liệu thép hợp kim khiến sản phẩm có “tuổi thọ cao”, khả năng chịu lực và chịu nhiệt tốt, mức độ chống uốn cao hơn mũi khoan thông thường. Đầu khoan rãnh xoắn phủ Titanium chống bào mòn cùng chuôi gài 4 khía tương thích với nhiều loại máy khoan điện, máy khoan cầm tay. Cấu tạo góc khoan lý tưởng giúp người thợ rút ngắn thời gian khoan mà vẫn đảm bảo độ chính xác khi khoan.

 11. Mũi khoan xuyên tường SOYI Φ22mm x 350mm

  44 000 VND

  Tặng ngay 4 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002609, ID:2609

  Mũi khoan xuyên tường SOYI phi 22 dài 350mm làm từ chất liệu thép hợp kim khiến sản phẩm có “tuổi thọ cao”, khả năng chịu lực và chịu nhiệt tốt, mức độ chống uốn cao hơn mũi khoan thông thường. Đầu khoan rãnh xoắn phủ Titanium chống bào mòn cùng chuôi gài 4 khía tương thích với nhiều loại máy khoan điện, máy khoan cầm tay. Cấu tạo góc khoan lý tưởng giúp người thợ rút ngắn thời gian khoan mà vẫn đảm bảo độ chính xác khi khoan.

 12. Mũi khoan xuyên tường Avatar Φ20mm x 350mm công nghệ Đức

  45 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002591, ID:2591

  Mũi khoan xuyên tường AVATAR phi 20 dài 350mm công nghệ Đức làm từ chất liệu thép hợp kim khiến sản phẩm có “tuổi thọ cao”, khả năng chịu lực và chịu nhiệt tốt, mức độ chống uốn cao hơn mũi khoan thông thường. Đầu khoan rãnh xoắn phủ Titanium chống bào mòn cùng chuôi gài 4 khía tương thích với nhiều loại máy khoan điện, máy khoan cầm tay. Cấu tạo góc khoan lý tưởng giúp người thợ rút ngắn thời gian khoan mà vẫn đảm bảo độ chính xác khi khoan.

 13. Mũi khoan xuyên tường Avatar Φ25mm x 350mm công nghệ Đức

  49 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002592, ID:2592

  Mũi khoan xuyên tường AVATAR phi 25 dài 350mm công nghệ Đức làm từ chất liệu thép hợp kim khiến sản phẩm có “tuổi thọ cao”, khả năng chịu lực và chịu nhiệt tốt, mức độ chống uốn cao hơn mũi khoan thông thường. Đầu khoan rãnh xoắn phủ Titanium chống bào mòn cùng chuôi gài 4 khía tương thích với nhiều loại máy khoan điện, máy khoan cầm tay. Cấu tạo góc khoan lý tưởng giúp người thợ rút ngắn thời gian khoan mà vẫn đảm bảo độ chính xác khi khoan.

 
gọi Miễn Phí