Đầu kẹp cho máy cầm tay đa năng

Đầu kẹp cho máy cầm tay đa năng, mày mài khoan cắt cầm tay có nhiều kích thước đường kính khác nhau được làm từ đồng đàn hồi

Giá tăng dần  Giá giảm dần  Hàng mới nhất Phổ biến
Xem
 1. Đầu kẹp máy đa năng bằng đồng 1.8mm chuôi 4.8

  3 000 VND

  Mã sản phẩm: 24004333, ID:4333

  Đầu kẹp máy đa năng bằng đồng 1.8mm chuôi 4.8 sử dụng để kẹp nhiều loại mũi khoan, mũi phay, mũi khắc, mũi mài,... có đường kính 1.8mm. Sản phẩm tương thích với nhiều loại máy khoan, máy đa năng, súng bắn ốc,...

 2. Đầu kẹp máy đa năng bằng đồng 0.5mm chuôi 4.8mm

  6 000 VND   5 000 VND

  Mã sản phẩm: 24004329, ID:4329

  Đầu kẹp mini trụ 4.8mm kẹp được nhiều loại mũi khoan, mũi phay, mũi khắc, mũi mài,... có đường kính 0.5mm. Sản phẩm tương thích với nhiều loại máy khoan, máy đa năng, súng bắn ốc.

 3. Đầu kẹp máy đa năng bằng đồng 0.8mm chuôi 4.8mm

  6 000 VND   5 000 VND

  Mã sản phẩm: 24004330, ID:4330

  Đầu kẹp mini trụ 4.8mm kẹp được nhiều loại mũi khoan, mũi phay, mũi khắc, mũi mài,... có đường kính 0.8mm. Sản phẩm tương thích với nhiều loại máy khoan, máy đa năng, súng bắn ốc.

 4. Đầu kẹp máy đa năng bằng đồng 1.0mm chuôi 4.8mm

  6 000 VND   5 000 VND

  Mã sản phẩm: 24004331, ID:4331

  Đầu kẹp mini trụ 4.8mm kẹp được nhiều loại mũi khoan, mũi phay, mũi khắc, mũi mài,... có đường kính 1mm. Sản phẩm tương thích với nhiều loại máy khoan, máy đa năng, súng bắn ốc.

 5. Đầu kẹp máy đa năng bằng đồng 1.6mm chuôi 4.8mm

  6 000 VND   5 000 VND

  Mã sản phẩm: 24004332, ID:4332

  Đầu kẹp mini trụ 4.8mm kẹp được nhiều loại mũi khoan, mũi phay, mũi khắc, mũi mài,... có đường kính 1.6mm. Sản phẩm tương thích với nhiều loại máy khoan, máy đa năng, súng bắn ốc.

 6. Đầu kẹp máy đa năng bằng đồng 2.0mm chuôi 4.8

  6 000 VND   5 000 VND

  Mã sản phẩm: 24004334, ID:4334

  Đầu kẹp mini trụ 4.8mm kẹp được nhiều loại mũi khoan, mũi phay, mũi khắc, mũi mài,... có đường kính 2mm. Sản phẩm tương thích với nhiều loại máy khoan, máy đa năng, súng bắn ốc.

 7. Đầu kẹp máy đa năng bằng đồng 2.4mm đuôi 4.8mm

  6 000 VND   5 000 VND

  Mã sản phẩm: 24004336, ID:4336

  Đầu kẹp mini trụ 4.8mm kẹp được nhiều loại mũi khoan, mũi phay, mũi khắc, mũi mài,... có đường kính 2.4mm. Sản phẩm tương thích với nhiều loại máy khoan, máy đa năng, súng bắn ốc.

 8. Đầu kẹp máy đa năng bằng đồng 3.0mm chuôi 4.8mm

  6 000 VND   5 000 VND

  Mã sản phẩm: 24004337, ID:4337

  Đầu kẹp mini trụ 4.8mm kẹp được nhiều loại mũi khoan, mũi phay, mũi khắc, mũi mài,... có đường kính 3mm. Sản phẩm tương thích với nhiều loại máy khoan, máy đa năng, súng bắn ốc.

 9. Đầu kẹp máy đa năng bằng đồng 3.2mm chuôi 4.8mm

  6 000 VND   5 000 VND

  Mã sản phẩm: 24004338, ID:4338

  Đầu kẹp mini trụ 4.8mm kẹp được nhiều loại mũi khoan, mũi phay, mũi khắc, mũi mài,... có đường kính 3.2mm. Sản phẩm tương thích với nhiều loại máy khoan, máy đa năng, súng bắn ốc.

 10. Bộ 10 đầu kẹp mũi khoan mini 0.5-3.2mm trụ 4.8mm

  22 000 VND   19 000 VND

  Mã sản phẩm: 24001361, ID:1361

  Bộ 10 đầu kẹp mini trụ 4.8mm kẹp được nhiều loại mũi khoan, mũi phay, mũi khắc, mũi mài,... có đường kính từ 0.5-3.2mm. Sản phẩm tương thích với nhiều loại máy khoan, máy đa năng, súng bắn ốc.

 
gọi Miễn Phí