Nhám trụ

Nhám trụ gồm các giấy nhám xếp đứng cạnh một chuôi tạo thành hình trụ

Giá tăng dần  Giá giảm dần  Hàng mới nhất
Xem
 1. Nhám trụ Ø20xL25mm chuôi 6 ly

  7 000 VND

  Mã sản phẩm: 24004710, ID:4710

  Giấy nhám trụ tập hợp nhiều lá nhám được liên kết với nhau theo hình trụ. Bề mặt các lá nhám có hình quạt dẻ như giấy nhám tròn nhưng kích thước lớn hơn, trên bề mặt là các hạt mài Silicon carbide được gắn bằng chất kết dính đặc biệt.

 2. Nhám trụ Ø25xL25mm chuôi 6 ly

  8 000 VND

  Mã sản phẩm: 24004711, ID:4711

  Giấy nhám trụ tập hợp nhiều lá nhám được liên kết với nhau theo hình trụ. Bề mặt các lá nhám có hình quạt dẻ như giấy nhám tròn nhưng kích thước lớn hơn, trên bề mặt là các hạt mài Silicon carbide được gắn bằng chất kết dính đặc biệt.

 3. Nhám trụ Ø30xL25mm chuôi 6 ly

  9 000 VND

  Mã sản phẩm: 24004712, ID:4712

  Giấy nhám trụ tập hợp nhiều lá nhám được liên kết với nhau theo hình trụ. Bề mặt các lá nhám có hình quạt dẻ như giấy nhám tròn nhưng kích thước lớn hơn, trên bề mặt là các hạt mài Silicon carbide được gắn bằng chất kết dính đặc biệt.

 4. Nhám trụ Ø35xL25mm chuôi 6 ly

  10 000 VND

  Mã sản phẩm: 24004713, ID:4713

  Giấy nhám trụ tập hợp nhiều lá nhám được liên kết với nhau theo hình trụ. Bề mặt các lá nhám có hình quạt dẻ như giấy nhám tròn nhưng kích thước lớn hơn, trên bề mặt là các hạt mài Silicon carbide được gắn bằng chất kết dính đặc biệt.

 5. Nhám trụ Ø40xL25mm chuôi 6 ly

  11 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004714, ID:4714

  Giấy nhám trụ tập hợp nhiều lá nhám được liên kết với nhau theo hình trụ. Bề mặt các lá nhám có hình quạt dẻ như giấy nhám tròn nhưng kích thước lớn hơn, trên bề mặt là các hạt mài Silicon carbide được gắn bằng chất kết dính đặc biệt.

 6. Nhám trụ Ø50xL25mm chuôi 6 ly

  14 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004715, ID:4715

  Giấy nhám trụ tập hợp nhiều lá nhám được liên kết với nhau theo hình trụ. Bề mặt các lá nhám có hình quạt dẻ như giấy nhám tròn nhưng kích thước lớn hơn, trên bề mặt là các hạt mài Silicon carbide được gắn bằng chất kết dính đặc biệt.

 7. Nhám trụ Ø80xL25mm chuôi 6 ly

  23 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004717, ID:4717

  Giấy nhám trụ tập hợp nhiều lá nhám được liên kết với nhau theo hình trụ. Bề mặt các lá nhám có hình quạt dẻ như giấy nhám tròn nhưng kích thước lớn hơn, trên bề mặt là các hạt mài Silicon carbide được gắn bằng chất kết dính đặc biệt.

 
gọi Miễn Phí