Nhám trụ

Nhám trụ gồm các giấy nhám xếp đứng cạnh một chuôi tạo thành hình trụ

Giá tăng dần  Giá giảm dần  Hàng mới nhất
Xem
 
gọi Miễn Phí