Đai bảo vệ, đầu chắn bụi và giá đỡ cho máy cắt mài cầm tay

Cung cấp các loại đai bảo vệ, đầu chắn bụi và giá đỡ cho máy khoan, máy cắt, máy mài cầm tay để lao động an toàn hơn, sạch sẽ hơn

Giá tăng dần  Giá giảm dần  Hàng mới nhất Phổ biến
Xem
 1. Bảo vệ máy cắt cầm tay

  23 000 VND   21 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001077, ID:1077

  Bảo vệ máy cắt cầm tay cùng giá đỡ định cữ cho máy cắt cầm tay tạo thành bộ sản phẩm giúp bạn dễ dàng định cữ chiều sâu của máy cắt cầm tay trong khí cắt gỗ, đá, gạch men,...đồng thởi bảo vệ đĩa cắt khi sử dụng.

 2. Giá đỡ định cữ cho máy cắt cầm tay

  38 000 VND   32 000 VND

  Tặng ngay 6 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001076, ID:1076

  Giá đỡ định cữ cho máy cắt cầm tay cùng bảo vệ máy cắt cầm tay tạo thành bộ sản phẩm giúp bạn dễ dàng định cữ chiều sâu của máy cắt cầm tay trong khí cắt gỗ, đá, gạch men,...

 3. Bộ giá đỡ và lá chắn bảo vệ máy cắt cầm tay 110m

  53 000 VND   50 000 VND

  Tặng ngay 11 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002115, ID:2115

  Bảo vệ máy cắt cầm tay cùng giá đỡ định cữ cho máy cắt cầm tay tạo thành bộ sản phẩm giúp bạn dễ dàng định cữ chiều sâu của máy cắt cầm tay trong khí cắt gỗ, đá, gạch men,...đồng thởi bảo vệ đĩa cắt khi sử dụng.

 
gọi Miễn Phí