Khẩu vặn ốc chuôi lục

Khẩu vặn ốc chuôi lục là một ống túy vặn ốc đúc sẵn một chuôi lục giác cho phép vặn ốc bằng máy khoan, máy bắt vít một cách nhanh chóng

Giá tăng dần  Giá giảm dần  Hàng mới nhất
Xem

Cỡ khẩu

 1. Đầu vặn vít mũ lục giác M6 dài 65mm chuôi lục thép Cr-V

  12 000 VND   10 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001942, ID:1942

  Đầu vặn vít mũ lục giác M6 dài 65mm chuôi lục thép Cr-V với độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Đây là phụ kiện lắp vào máy khoan, máy bắn vít để bắt, tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường.

 2. Đầu vặn vít mũ lục giác M7 dài 65mm chuôi lục thép Cr-V

  13 000 VND   11 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001943, ID:1943

  Đầu vặn vít mũ lục giác M7 dài 65mm chuôi lục thép Cr-V với độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Đây là phụ kiện lắp vào máy khoan, máy bắn vít để bắt, tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường.

 3. Đầu vặn vít mũ lục giác M8 dài 65mm chuôi lục thép Cr-V

  14 000 VND   12 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001944, ID:1944

  Đầu vặn vít mũ lục giác M8 dài 65mm chuôi lục thép Cr-V với độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Đây là phụ kiện lắp vào máy khoan, máy bắn vít để bắt, tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường.

 4. Đầu vặn vít mũ lục giác M9 dài 65mm chuôi lục thép Cr-V

  15 000 VND   13 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001945, ID:1945

  Đầu vặn vít mũ lục giác M9 dài 65mm chuôi lục thép Cr-V với độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Đây là phụ kiện lắp vào máy khoan, máy bắn vít để bắt, tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường.

 5. Đầu vặn vít mũ lục giác M10 dài 65mm chuôi lục thép Cr-V

  16 000 VND   14 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001946, ID:1946

  Đầu vặn vít mũ lục giác M10 dài 65mm chuôi lục thép Cr-V với độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Đây là phụ kiện lắp vào máy khoan, máy bắn vít để bắt, tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường.

 6. Khẩu vặn ốc cánh bướm chuôi lục

  20 000 VND

  Mã sản phẩm: 24001365, ID:1365

  Khẩu vặn ốc cánh bướm chuôi lục 6ly đầu vặn 13mm được làm bằng hợp kim CR-V chuyên dụng vặn ốc vít cánh bướm.

 7. Đầu vặn vít mũ lục giác M6 dài 100mm chuôi lục thép Cr-V

  21 000 VND   18 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001947, ID:1947

  Đầu vặn vít mũ lục giác M6 dài 100mm chuôi lục thép Cr-V với độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Đây là phụ kiện lắp vào máy khoan, máy bắn vít để bắt, tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường.

 8. Đầu vặn vít mũ lục giác M8 dài 100mm chuôi lục thép Cr-V

  25 000 VND   21 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001948, ID:1948

  Đầu vặn vít mũ lục giác M8 dài 100mm chuôi lục thép Cr-V với độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Đây là phụ kiện lắp vào máy khoan, máy bắn vít để bắt, tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường.

 9. Đầu vặn vít mũ lục giác M6 dài 150mm chuôi lục thép Cr-V

  27 000 VND   23 000 VND

  Tặng ngay 4 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001951, ID:1951

  Đầu vặn vít mũ lục giác M6 dài 150mm chuôi lục thép Cr-V với độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Đây là phụ kiện lắp vào máy khoan, máy bắn vít để bắt, tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường.

 10. Đầu vặn vít mũ lục giác M7 dài 150mm chuôi lục thép Cr-V

  28 000 VND   24 000 VND

  Tặng ngay 4 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001952, ID:1952

  Đầu vặn vít mũ lục giác M7 dài 150mm chuôi lục thép Cr-V với độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Đây là phụ kiện lắp vào máy khoan, máy bắn vít để bắt, tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường.

 11. Đầu vặn vít mũ lục giác M9 dài 100mm chuôi lục thép Cr-V

  29 000 VND   25 000 VND

  Tặng ngay 4 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001949, ID:1949

  Đầu vặn vít mũ lục giác M9 dài 100mm chuôi lục thép Cr-V với độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Đây là phụ kiện lắp vào máy khoan, máy bắn vít để bắt, tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường.

 12. Đầu vặn vít mũ lục giác M8 dài 150mm chuôi lục thép Cr-V

  29 000 VND   25 000 VND

  Tặng ngay 4 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001953, ID:1953

  Đầu vặn vít mũ lục giác M8 dài 150mm chuôi lục thép Cr-V với độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Đây là phụ kiện lắp vào máy khoan, máy bắn vít để bắt, tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường.

 13. Đầu vặn vít mũ lục giác M10 dài 100mm chuôi lục Cr-V

  31 000 VND   26 000 VND

  Tặng ngay 4 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001950, ID:1950

  Đầu vặn vít mũ lục giác M10 dài 100mm chuôi lục thép Cr-V với độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Đây là phụ kiện lắp vào máy khoan, máy bắn vít để bắt, tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường.

 14. Đầu vặn vít mũ lục giác M9 dài 150mm chuôi lục thép Cr-V

  31 000 VND   26 000 VND

  Tặng ngay 4 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001954, ID:1954

  Đầu vặn vít mũ lục giác M9 dài 150mm chuôi lục thép Cr-V với độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Đây là phụ kiện lắp vào máy khoan, máy bắn vít để bắt, tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường.

 15. Đầu vặn vít mũ lục giác M10 dài 150mm chuôi lục Cr-V

  32 000 VND   27 000 VND

  Tặng ngay 4 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001955, ID:1955

  Đầu vặn vít mũ lục giác M10 dài 150mm chuôi lục thép Cr-V với độ bền cao, chịu lực, chịu nhiệt tốt. Đây là phụ kiện lắp vào máy khoan, máy bắn vít để bắt, tháo vít nhanh hơn so với dùng tay vặn tuốc nơ vít thông thường.

 16. Bộ 9 khẩu vặn ốc chuôi lục hệ mét 5-13mm

  35 000 VND   30 000 VND

  Tặng ngay 6 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24000835, ID:835

  Bộ 9 khẩu vặn ốc chuôi lục hệ mét 5mm-13mm có thiết kế vô cùng thông minh với các tuýp nối trực tiếp với máy khoan bằng chuôi lục giác 6 ly rất tiện dụng.

 17. Bộ 14 khẩu vặn ốc chuôi lục hệ inch và hệ mét 5-12mm

  46 000 VND   39 000 VND

  Tặng ngay 6 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24000742, ID:742

  Bộ 14 khẩu vặn ốc chuôi lục gồm 7 đầu khẩu hệ inch 3/16 inch đến 7/16 inch và 7 đầu tuýp hệ mét vặn ốc 5mm -12mm. Các tuýp nối trực tiếp với máy khoan bằng chuôi lục giác 6 ly rất tiện dụng

 
gọi Miễn Phí