Bộ khẩu, đầu khẩu, đầu tuýp ¼ inch lục giác

Cung cấp các đầu khẩu đầu tuýp khớp nối 1/4 inch lục giác bằng thép luyện kim tốt, ít bị biến dạng, mài mòn trong quá trình sử dụng

Giá tăng dần  Giá giảm dần  Hàng mới nhất
Xem
 1. Đầu tuýp lục giác ngắn 1/4" 8mm Standard xanh

  11 000 VND   9 000 VND

  Mã sản phẩm: 24001852, ID:1852

  Đầu tuýp lục giác ngắn Standard xanh có đầu nối Φ1/4 inch và đầu chụp Φ8mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường.. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 1/4 inch.

 2. Đầu tuýp lục giác ngắn 1/4" 9mm Standard xanh

  11 000 VND   9 000 VND

  Mã sản phẩm: 24001853, ID:1853

  Đầu tuýp lục giác ngắn Standard xanh có đầu nối Φ1/4 inch và đầu chụp Φ9mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường.. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 1/4 inch.

 3. Đầu tuýp lục giác ngắn 1/4" 10mm Standard xanh

  12 000 VND   10 000 VND

  Mã sản phẩm: 24001854, ID:1854

  Đầu tuýp lục giác ngắn Standard xanh có đầu nối Φ1/4 inch và đầu chụp Φ10mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường.. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 1/4 inch.

 4. Đầu tuýp lục giác dài 1/4" 8mm Standard xanh

  13 000 VND   11 000 VND

  Mã sản phẩm: 24001848, ID:1848

  Đầu tuýp lục giác dài Standard xanh có đầu nối Φ1/4 inch và đầu chụp Φ8mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường.. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 1/4 inch.

 5. Đầu tuýp lục giác ngắn 1/4" 11mm Standard xanh

  13 000 VND   11 000 VND

  Mã sản phẩm: 24001855, ID:1855

  Đầu tuýp lục giác ngắn Standard xanh có đầu nối Φ1/4 inch và đầu chụp Φ11mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường.. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 1/4 inch.

 6. Đầu tuýp lục giác ngắn 1/4" 12mm Standard xanh

  14 000 VND   12 000 VND

  Mã sản phẩm: 24001856, ID:1856

  Đầu tuýp lục giác ngắn Standard xanh có đầu nối Φ1/4 inch và đầu chụp Φ12mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường.. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 1/4 inch.

 7. Đầu tuýp lục giác ngắn 1/4" 13mm Wakio

  14 000 VND   12 000 VND

  Mã sản phẩm: 24001857, ID:1857

  Đầu tuýp lục giác ngắn Wakio xi mờ có đầu nối Φ1/4 inch và đầu chụp Φ13mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường.. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 1/4 inch.

 8. Đầu tuýp lục giác dài 1/4" 9mm Standard xanh

  14 000 VND   12 000 VND

  Mã sản phẩm: 24003305, ID:3305

  Đầu tuýp lục giác dài Standard xanh có đầu nối Φ1/4 inch và đầu chụp Φ9mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường.. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 1/4 inch.

 9. Đầu tuýp lục giác ngắn 1/4" 14mm Wakio

  15 000 VND   13 000 VND

  Mã sản phẩm: 24001858, ID:1858

  Đầu tuýp lục giác ngắn Wakio xi mờ có đầu nối Φ1/4 inch và đầu chụp Φ14mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường.. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 1/4 inch.

 10. Đầu tuýp lục giác ngắn 1/4" 13mm Standard xanh

  15 000 VND   13 000 VND

  Mã sản phẩm: 24003240, ID:3240

  Đầu tuýp lục giác Standard có đầu nối Φ1/4 inch và đầu chụp Φ13mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 1/4 inch.

 11. Đầu tuýp lục giác dài 1/4" 10mm Standard xanh

  15 000 VND   13 000 VND

  Mã sản phẩm: 24003306, ID:3306

  Đầu tuýp lục giác dài Standard xanh có đầu nối Φ1/4 inch và đầu chụp Φ10mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường.. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 1/4 inch.

 12. Đầu tuýp 1/4 5.5mm dài 50mm thép CrV xi bóng

  15 000 VND

  Mã sản phẩm: 24003805, ID:3805

  Đầu tuýp lục giác dài có đầu nối Φ1/4 inch và đầu chụp Φ5.5mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V xi bóng bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 1/4 inch.

 13. Đầu tuýp 1/4 6mm dài 50mm thép CrV xi bóng

  15 000 VND

  Mã sản phẩm: 24003806, ID:3806

  Đầu tuýp lục giác dài có đầu nối Φ1/4 inch và đầu chụp Φ6mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V xi bóng bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 1/4 inch.

 14. Đầu tuýp 1/4 7mm dài 50mm thép CrV xi bóng

  15 000 VND

  Mã sản phẩm: 24003807, ID:3807

  Đầu tuýp lục giác dài có đầu nối Φ1/4 inch và đầu chụp Φ7mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V xi bóng bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 1/4 inch.

 15. Đầu tuýp lục giác dài 1/4" 11mm Standard xanh

  16 000 VND   14 000 VND

  Mã sản phẩm: 24003307, ID:3307

  Đầu tuýp lục giác dài Standard xanh có đầu nối Φ1/4 inch và đầu chụp Φ11mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường.. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 1/4 inch.

 16. Đầu tuýp lục giác dài 1/4" 12mm Standard xanh

  18 000 VND   15 000 VND

  Mã sản phẩm: 24001849, ID:1849

  Đầu tuýp lục giác dài Standard xanh có đầu nối Φ1/4 inch và đầu chụp Φ12mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường.. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 1/4 inch.

 17. Đầu tuýp lục giác dài 1/4" 13mm Wakio xi mờ

  19 000 VND   16 000 VND

  Mã sản phẩm: 24001850, ID:1850

  Đầu tuýp lục giác dài Wakio xi mờ có đầu nối Φ1/4 inch và đầu chụp Φ13mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường.. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 1/4 inch.

 18. Đầu tuýp lục giác dài 1/4" 13mm Standard xanh

  19 000 VND   16 000 VND

  Mã sản phẩm: 24003260, ID:3260

  Đầu tuýp lục giác dài Standard xanh có đầu nối 1/4 inch và đầu chụp lục giác 13mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường.. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 1/4 inch.

 19. Đầu tuýp lục giác dài 1/4" 14mm Wakio xi mờ

  20 000 VND   17 000 VND

  Mã sản phẩm: 24001851, ID:1851

  Đầu tuýp lục giác dài Wakio xi mờ có đầu nối Φ1/4 inch và đầu chụp Φ14mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường.. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 1/4 inch.

 20. Đầu tuýp lục giác dài 1/4" 14mm Standard xanh

  20 000 VND   17 000 VND

  Mã sản phẩm: 24003429, ID:3429

  Đầu tuýp lục giác dài Standard xanh có đầu nối Φ1/4 inch và đầu chụp Φ14mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 1/4 inch.

1 2  Trang sau
 
gọi Miễn Phí