Bộ khẩu, đầu khẩu, đầu tuýp ¾ inch lục giác

Cung cấp các đầu khẩu đầu tuýp khớp nối 3/4 inch hoa thị, lục giác bằng thép luyện kim tốt, ít bị biến dạng, mài mòn trong quá trình sử dụng

Giá tăng dần  Giá giảm dần  Hàng mới nhất Phổ biến
Xem

Cỡ khẩu

 1. Tuýp lục giác 3/4 dài 50mm Standard xanh số 21

  70 000 VND   63 000 VND

  Tặng ngay 6 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003336, ID:3336

  Đầu tuýp lục giác Standard có đầu nối Φ3/4 inch và đầu chụp Φ21mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 3/4 inch.

 2. Tuýp lục giác 3/4 dài 50mm Standard xanh số 17

  72 000 VND   65 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003334, ID:3334

  Đầu tuýp lục giác Standard có đầu nối Φ3/4 inch và đầu chụp Φ17mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 3/4 inch.

 3. Tuýp lục giác 3/4 dài 50mm Standard xanh số 19

  73 000 VND   66 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003335, ID:3335

  Đầu tuýp lục giác Standard có đầu nối Φ3/4 inch và đầu chụp Φ19mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 3/4 inch.

 4. Tuýp lục giác 3/4 dài 50mm Standard xanh số 23

  73 000 VND   65 000 VND

  Tặng ngay 6 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003338, ID:3338

  Đầu tuýp lục giác Standard có đầu nối Φ3/4 inch và đầu chụp Φ23mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 3/4 inch.

 5. Tuýp lục giác 3/4 dài 50mm Standard xanh số 22

  76 000 VND   68 000 VND

  Tặng ngay 6 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003337, ID:3337

  Đầu tuýp lục giác Standard có đầu nối Φ3/4 inch và đầu chụp Φ22mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 3/4 inch.

 6. Tuýp lục giác 3/4 dài 50mm Standard xanh số 24

  78 000 VND   70 000 VND

  Tặng ngay 6 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003339, ID:3339

  Đầu tuýp lục giác Standard có đầu nối Φ3/4 inch và đầu chụp Φ24mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 3/4 inch.

 7. Tuýp lục giác 3/4 dài 50mm Standard xanh số 26

  81 000 VND   73 000 VND

  Tặng ngay 7 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003340, ID:3340

  Đầu tuýp lục giác Standard có đầu nối Φ3/4 inch và đầu chụp Φ26mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 3/4 inch.

 8. Tuýp lục giác 3/4 dài 50mm Standard xanh số 27

  84 000 VND   76 000 VND

  Tặng ngay 7 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003341, ID:3341

  Đầu tuýp lục giác Standard có đầu nối Φ3/4 inch và đầu chụp Φ27mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 3/4 inch.

 9. Tuýp lục giác 3/4 dài 54mm Standard xanh số 30

  97 000 VND   87 000 VND

  Tặng ngay 7 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003342, ID:3342

  Đầu tuýp lục giác Standard có đầu nối Φ3/4 inch và đầu chụp Φ30mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 3/4 inch.

 10. Tuýp lục giác 3/4 dài 56mm Standard xanh số 32

  97 000 VND   87 000 VND

  Tặng ngay 8 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003343, ID:3343

  Đầu tuýp lục giác Standard có đầu nối Φ3/4 inch và đầu chụp Φ32mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 3/4 inch.

 11. Tuýp lục giác 3/4 dài 56mm Standard xanh số 33

  102 000 VND   92 000 VND

  Tặng ngay 8 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003344, ID:3344

  Đầu tuýp lục giác Standard có đầu nối Φ3/4 inch và đầu chụp Φ33mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 3/4 inch.

 12. Tuýp lục giác 3/4 dài 56mm Standard xanh số 34

  109 000 VND   98 000 VND

  Tặng ngay 9 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003345, ID:3345

  Đầu tuýp lục giác Standard có đầu nối Φ3/4 inch và đầu chụp Φ34mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 3/4 inch.

 13. Tuýp lục giác 3/4 dài 58mm Standard xanh số 36

  139 000 VND   123 000 VND

  Tặng ngay 9 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003346, ID:3346

  Đầu tuýp lục giác Standard có đầu nối Φ3/4 inch và đầu chụp Φ36mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 3/4 inch.

 14. Tuýp lục giác 3/4 dài 60mm Standard xanh số 38

  140 000 VND   126 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003347, ID:3347

  Đầu tuýp lục giác Standard có đầu nối Φ3/4 inch và đầu chụp Φ38mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 3/4 inch.

 15. Tuýp lục giác 3/4 dài 61mm Standard xanh số 39

  143 000 VND   129 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003348, ID:3348

  Đầu tuýp lục giác Standard có đầu nối Φ3/4 inch và đầu chụp Φ39mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 3/4 inch.

 16. Tuýp lục giác 3/4 dài 63mm Standard xanh số 41

  150 000 VND   135 000 VND

  Tặng ngay 11 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003349, ID:3349

  Đầu tuýp lục giác Standard có đầu nối Φ3/4 inch và đầu chụp Φ41mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 3/4 inch.

 17. Tuýp lục giác 3/4 dài 63mm Standard xanh số 42

  152 000 VND   137 000 VND

  Tặng ngay 11 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003350, ID:3350

  Đầu tuýp lục giác Standard có đầu nối Φ3/4 inch và đầu chụp Φ42mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 3/4 inch.

 18. Tuýp lục giác 3/4 dài 70mm Barker số 46

  161 000 VND

  Tặng ngay 11 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24006722, ID:6722

  Đầu tuýp hay còn gọi là đầu khẩu, đầu chụp, socket. Đầu típ dùng để mở bu long, đai ốc cần lực xiết mạnh hay những chỗ bên trong mà cờ lê không thể mở được. Đầu tuýp lục giác Barker có đầu nối Φ3/4 inch và đầu chụp Φ46mm.

 19. Tuýp lục giác 3/4 dài 69mm Standard xanh số 48

  197 000 VND   177 000 VND

  Tặng ngay 12 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003352, ID:3352

  Đầu tuýp lục giác Standard có đầu nối Φ3/4 inch và đầu chụp Φ48mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 3/4 inch.

 20. Tuýp lục giác 3/4 dài 67mm Standard xanh số 46

  199 000 VND   179 000 VND

  Tặng ngay 11 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003351, ID:3351

  Đầu tuýp lục giác Standard có đầu nối Φ3/4 inch và đầu chụp Φ46mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 3/4 inch.

 21. Tuýp lục giác 3/4 dài 73mm Standard xanh số 49

  199 000 VND   179 000 VND

  Tặng ngay 12 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003353, ID:3353

  Đầu tuýp lục giác Standard có đầu nối Φ3/4 inch và đầu chụp Φ49mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 3/4 inch.

 22. Tuýp lục giác 3/4 dài 73mm Standard xanh số 50

  229 000 VND   205 000 VND

  Tặng ngay 12 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003354, ID:3354

  Đầu tuýp lục giác Standard có đầu nối Φ3/4 inch và đầu chụp Φ50mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 3/4 inch.

 23. Tuýp lục giác 3/4 dài 73mm Standard xanh số 51

  245 000 VND   217 000 VND

  Tặng ngay 12 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003355, ID:3355

  Đầu tuýp lục giác Standard có đầu nối Φ3/4 inch và đầu chụp Φ51mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường.. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 3/4 inch.

 24. Tuýp lục giác 3/4 dài 78mm Standard xanh số 55

  299 000 VND   269 000 VND

  Tặng ngay 12 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003356, ID:3356

  Đầu tuýp lục giác Standard có đầu nối Φ3/4 inch và đầu chụp Φ55mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường.. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 3/4 inch.

 25. Tuýp lục giác 3/4 dài 78mm Standard xanh số 60

  357 000 VND   321 000 VND

  Tặng ngay 14 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003357, ID:3357

  Đầu tuýp lục giác Standard có đầu nối Φ3/4 inch và đầu chụp Φ60mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường.. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 3/4 inch.

 26. Tuýp lục giác 3/4 dài 85mm Barker số 65

  433 000 VND

  Tặng ngay 15 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24006571, ID:6571

  Đầu tuýp hay còn gọi là đầu khẩu, đầu chụp, socket. Đầu típ dùng để mở bu long, đai ốc cần lực xiết mạnh hay những chỗ bên trong mà cờ lê không thể mở được. Đầu tuýp lục giác Barker có đầu nối Φ3/4 inch và đầu chụp Φ65mm

 27. Tuýp lục giác 3/4 dài 73mm Standard xanh số 65

  477 000 VND   429 000 VND

  Tặng ngay 15 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003358, ID:3358

  Đầu tuýp lục giác Standard có đầu nối Φ3/4 inch và đầu chụp Φ65mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường.. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 3/4 inch.

 
gọi Miễn Phí