Bộ khẩu, đầu khẩu, đầu tuýp ¾ inch lục giác

Cung cấp các đầu khẩu đầu tuýp khớp nối 3/4 inch hoa thị, lục giác bằng thép luyện kim tốt, ít bị biến dạng, mài mòn trong quá trình sử dụng

Giá tăng dần  Giá giảm dần  Hàng mới nhất
Xem
 1. Tuýp lục giác 3/4 dài 50mm Standard xanh số 17

  61 000 VND   55 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003334, ID:3334

  Đầu tuýp lục giác Standard có đầu nối Φ3/4 inch và đầu chụp Φ17mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 3/4 inch.

 2. Tuýp lục giác 3/4 dài 50mm Standard xanh số 19

  66 000 VND   59 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003335, ID:3335

  Đầu tuýp lục giác Standard có đầu nối Φ3/4 inch và đầu chụp Φ19mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 3/4 inch.

 3. Tuýp lục giác 3/4 dài 50mm Standard xanh số 21

  68 000 VND   61 000 VND

  Tặng ngay 6 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003336, ID:3336

  Đầu tuýp lục giác Standard có đầu nối Φ3/4 inch và đầu chụp Φ21mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 3/4 inch.

 4. Tuýp lục giác 3/4 dài 50mm Standard xanh số 22

  70 000 VND   63 000 VND

  Tặng ngay 6 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003337, ID:3337

  Đầu tuýp lục giác Standard có đầu nối Φ3/4 inch và đầu chụp Φ22mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 3/4 inch.

 5. Tuýp lục giác 3/4 dài 50mm Standard xanh số 23

  72 000 VND   65 000 VND

  Tặng ngay 6 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003338, ID:3338

  Đầu tuýp lục giác Standard có đầu nối Φ3/4 inch và đầu chụp Φ23mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 3/4 inch.

 6. Tuýp lục giác 3/4 dài 50mm Standard xanh số 24

  74 000 VND   67 000 VND

  Tặng ngay 6 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003339, ID:3339

  Đầu tuýp lục giác Standard có đầu nối Φ3/4 inch và đầu chụp Φ24mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 3/4 inch.

 7. Tuýp lục giác 3/4 dài 50mm Standard xanh số 26

  77 000 VND   69 000 VND

  Tặng ngay 7 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003340, ID:3340

  Đầu tuýp lục giác Standard có đầu nối Φ3/4 inch và đầu chụp Φ26mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 3/4 inch.

 8. Tuýp lục giác 3/4 dài 50mm Standard xanh số 27

  79 000 VND   71 000 VND

  Tặng ngay 7 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003341, ID:3341

  Đầu tuýp lục giác Standard có đầu nối Φ3/4 inch và đầu chụp Φ27mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 3/4 inch.

 9. Tuýp lục giác 3/4 dài 54mm Standard xanh số 30

  89 000 VND   80 000 VND

  Tặng ngay 7 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003342, ID:3342

  Đầu tuýp lục giác Standard có đầu nối Φ3/4 inch và đầu chụp Φ30mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 3/4 inch.

 10. Tuýp lục giác 3/4 dài 56mm Standard xanh số 32

  92 000 VND   83 000 VND

  Tặng ngay 8 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003343, ID:3343

  Đầu tuýp lục giác Standard có đầu nối Φ3/4 inch và đầu chụp Φ32mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 3/4 inch.

 11. Tuýp lục giác 3/4 dài 56mm Standard xanh số 33

  97 000 VND   87 000 VND

  Tặng ngay 8 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003344, ID:3344

  Đầu tuýp lục giác Standard có đầu nối Φ3/4 inch và đầu chụp Φ33mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 3/4 inch.

 12. Tuýp lục giác 3/4 dài 56mm Standard xanh số 34

  99 000 VND   89 000 VND

  Tặng ngay 9 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003345, ID:3345

  Đầu tuýp lục giác Standard có đầu nối Φ3/4 inch và đầu chụp Φ34mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 3/4 inch.

 13. Tuýp lục giác 3/4 dài 58mm Standard xanh số 36

  110 000 VND   99 000 VND

  Tặng ngay 9 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003346, ID:3346

  Đầu tuýp lục giác Standard có đầu nối Φ3/4 inch và đầu chụp Φ36mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 3/4 inch.

 14. Tuýp lục giác 3/4 dài 60mm Standard xanh số 38

  120 000 VND   108 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003347, ID:3347

  Đầu tuýp lục giác Standard có đầu nối Φ3/4 inch và đầu chụp Φ38mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 3/4 inch.

 15. Tuýp lục giác 3/4 dài 61mm Standard xanh số 39

  122 000 VND   110 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003348, ID:3348

  Đầu tuýp lục giác Standard có đầu nối Φ3/4 inch và đầu chụp Φ39mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 3/4 inch.

 16. Tuýp lục giác 3/4 dài 63mm Standard xanh số 41

  129 000 VND   116 000 VND

  Tặng ngay 11 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003349, ID:3349

  Đầu tuýp lục giác Standard có đầu nối Φ3/4 inch và đầu chụp Φ41mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 3/4 inch.

 17. Tuýp lục giác 3/4 dài 63mm Standard xanh số 42

  134 000 VND   121 000 VND

  Tặng ngay 11 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003350, ID:3350

  Đầu tuýp lục giác Standard có đầu nối Φ3/4 inch và đầu chụp Φ42mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 3/4 inch.

 18. Tuýp lục giác 3/4 dài 67mm Standard xanh số 46

  151 000 VND   136 000 VND

  Tặng ngay 11 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003351, ID:3351

  Đầu tuýp lục giác Standard có đầu nối Φ3/4 inch và đầu chụp Φ46mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 3/4 inch.

 19. Tuýp lục giác 3/4 dài 69mm Standard xanh số 48

  159 000 VND   143 000 VND

  Tặng ngay 12 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003352, ID:3352

  Đầu tuýp lục giác Standard có đầu nối Φ3/4 inch và đầu chụp Φ48mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 3/4 inch.

 20. Tuýp lục giác 3/4 dài 73mm Standard xanh số 49

  178 000 VND   160 000 VND

  Tặng ngay 12 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003353, ID:3353

  Đầu tuýp lục giác Standard có đầu nối Φ3/4 inch và đầu chụp Φ49mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 3/4 inch.

1 2  Trang sau
 
gọi Miễn Phí