Bộ khẩu, đầu khẩu, đầu tuýp ¾ inch lục giác

Cung cấp các đầu khẩu đầu tuýp khớp nối 3/4 inch hoa thị, lục giác bằng thép luyện kim tốt, ít bị biến dạng, mài mòn trong quá trình sử dụng

Giá tăng dần  Giá giảm dần  Hàng mới nhất
Xem
 1. Tuýp lục giác 3/4 dài 50mm Standard xanh số 17

  61 000 VND   52 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003334, ID:3334

  Đầu tuýp lục giác Standard có đầu nối Φ3/4 inch và đầu chụp Φ17mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 3/4 inch.

 2. Tuýp lục giác 3/4 dài 50mm Standard xanh số 19

  62 000 VND   53 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003335, ID:3335

  Đầu tuýp lục giác Standard có đầu nối Φ3/4 inch và đầu chụp Φ19mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 3/4 inch.

 3. Tuýp lục giác 3/4 dài 50mm Standard xanh số 21

  64 000 VND   54 000 VND

  Tặng ngay 6 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003336, ID:3336

  Đầu tuýp lục giác Standard có đầu nối Φ3/4 inch và đầu chụp Φ21mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 3/4 inch.

 4. Tuýp lục giác 3/4 dài 50mm Standard xanh số 22

  65 000 VND   55 000 VND

  Tặng ngay 6 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003337, ID:3337

  Đầu tuýp lục giác Standard có đầu nối Φ3/4 inch và đầu chụp Φ22mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 3/4 inch.

 5. Tuýp lục giác 3/4 dài 50mm Standard xanh số 23

  66 000 VND   56 000 VND

  Tặng ngay 6 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003338, ID:3338

  Đầu tuýp lục giác Standard có đầu nối Φ3/4 inch và đầu chụp Φ23mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 3/4 inch.

 6. Tuýp lục giác 3/4 dài 50mm Standard xanh số 24

  68 000 VND   58 000 VND

  Tặng ngay 6 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003339, ID:3339

  Đầu tuýp lục giác Standard có đầu nối Φ3/4 inch và đầu chụp Φ24mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 3/4 inch.

 7. Tuýp lục giác 3/4 dài 50mm Standard xanh số 26

  69 000 VND   59 000 VND

  Tặng ngay 7 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003340, ID:3340

  Đầu tuýp lục giác Standard có đầu nối Φ3/4 inch và đầu chụp Φ26mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 3/4 inch.

 8. Tuýp lục giác 3/4 dài 50mm Standard xanh số 27

  71 000 VND   60 000 VND

  Tặng ngay 7 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003341, ID:3341

  Đầu tuýp lục giác Standard có đầu nối Φ3/4 inch và đầu chụp Φ27mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 3/4 inch.

 9. Tuýp lục giác 3/4 dài 54mm Standard xanh số 30

  76 000 VND   65 000 VND

  Tặng ngay 7 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003342, ID:3342

  Đầu tuýp lục giác Standard có đầu nối Φ3/4 inch và đầu chụp Φ30mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 3/4 inch.

 10. Tuýp lục giác 3/4 dài 56mm Standard xanh số 32

  81 000 VND   69 000 VND

  Tặng ngay 8 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003343, ID:3343

  Đầu tuýp lục giác Standard có đầu nối Φ3/4 inch và đầu chụp Φ32mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 3/4 inch.

 11. Tuýp lục giác 3/4 dài 56mm Standard xanh số 33

  91 000 VND   77 000 VND

  Tặng ngay 8 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003344, ID:3344

  Đầu tuýp lục giác Standard có đầu nối Φ3/4 inch và đầu chụp Φ33mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 3/4 inch.

 12. Tuýp lục giác 3/4 dài 56mm Standard xanh số 34

  93 000 VND   79 000 VND

  Tặng ngay 9 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003345, ID:3345

  Đầu tuýp lục giác Standard có đầu nối Φ3/4 inch và đầu chụp Φ34mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 3/4 inch.

 13. Tuýp lục giác 3/4 dài 60mm Standard xanh số 38

  101 000 VND   86 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003347, ID:3347

  Đầu tuýp lục giác Standard có đầu nối Φ3/4 inch và đầu chụp Φ38mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 3/4 inch.

 14. Tuýp lục giác 3/4 dài 58mm Standard xanh số 36

  104 000 VND   88 000 VND

  Tặng ngay 9 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003346, ID:3346

  Đầu tuýp lục giác Standard có đầu nối Φ3/4 inch và đầu chụp Φ36mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 3/4 inch.

 15. Tuýp lục giác 3/4 dài 61mm Standard xanh số 39

  112 000 VND   95 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003348, ID:3348

  Đầu tuýp lục giác Standard có đầu nối Φ3/4 inch và đầu chụp Φ39mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 3/4 inch.

 16. Tuýp lục giác 3/4 dài 63mm Standard xanh số 41

  116 000 VND   99 000 VND

  Tặng ngay 11 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003349, ID:3349

  Đầu tuýp lục giác Standard có đầu nối Φ3/4 inch và đầu chụp Φ41mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 3/4 inch.

 17. Tuýp lục giác 3/4 dài 63mm Standard xanh số 42

  124 000 VND   105 000 VND

  Tặng ngay 11 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003350, ID:3350

  Đầu tuýp lục giác Standard có đầu nối Φ3/4 inch và đầu chụp Φ42mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 3/4 inch.

 18. Tuýp lục giác 3/4 dài 67mm Standard xanh số 46

  129 000 VND   110 000 VND

  Tặng ngay 11 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003351, ID:3351

  Đầu tuýp lục giác Standard có đầu nối Φ3/4 inch và đầu chụp Φ46mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 3/4 inch.

 19. Tuýp lục giác 3/4 dài 69mm Standard xanh số 48

  153 000 VND   130 000 VND

  Tặng ngay 12 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003352, ID:3352

  Đầu tuýp lục giác Standard có đầu nối Φ3/4 inch và đầu chụp Φ48mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 3/4 inch.

 20. Tuýp lục giác 3/4 dài 73mm Standard xanh số 49

  154 000 VND   131 000 VND

  Tặng ngay 12 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003353, ID:3353

  Đầu tuýp lục giác Standard có đầu nối Φ3/4 inch và đầu chụp Φ49mm. Sản phẩm được chế tạo từ thép CR-V bền bỉ giúp người thợ vặn các bu lông, đai ốc dễ dàng hơn so với dùng cờ lê thông thường. Đầu tuýp có tính tương thích cao, phù hợp với hầu hết các loại tay vặn, cần xiết lực, thanh nối dài 3/4 inch.

1 2  Trang sau
 
gọi Miễn Phí