Ốc tán rút tròn mạ trắng

Ốc tán rút tròn mạ mầu trắng được dùng rất nhiều khi gia công chế tạo trên kim loại trắng như nhôm, inox. Dễ dàng bắt ốc với tán rút

Tìm theo

Lọc

Bạn đang tìm theo

 • Khoảng giá (9 000 - 138 000):

  Tối thiểu

  Tối đa

Xóa hết

Tìm sản phẩm theo

Xuất xứ

Danh mục

Giá tăng dần  Giá giảm dần  Hàng mới nhất Phổ biến
Xem

Bước ren tiêu chuẩn

 1. Túi 10 con tán rút M4 trắng

  9 000 VND   8 000 VND

  Mã sản phẩm: 24003531, ID:3531

  CÔNG CỤ TỐT phân phối 1 túi gồm 10 con tán rút M4 trắng. Đây là phụ kiện hữu ích chuyên dùng tạo ren trên những chất liệu mỏng như thép, nhôm, inox, gỗ ... độ dày dưới 3.5mm.

 2. Túi 10 con tán rút M5 trắng

  9 000 VND   8 000 VND

  Mã sản phẩm: 24003532, ID:3532

  CÔNG CỤ TỐT phân phối 1 túi gồm 10 con tán rút M5 trắng. Đây là phụ kiện hữu ích chuyên dùng tạo ren trên những chất liệu mỏng như thép, nhôm, inox, gỗ ... độ dày dưới 3.5mm.

 3. Túi 10 con tán rút M6 trắng

  9 000 VND   8 000 VND

  Mã sản phẩm: 24003533, ID:3533

  CÔNG CỤ TỐT phân phối 1 túi gồm 10 con tán rút M6 trắng. Đây là phụ kiện hữu ích chuyên dùng tạo ren trên những chất liệu mỏng như thép, nhôm, inox, gỗ ... độ dày dưới 3.5mm.

 4. Túi 10 con tán rút M8 trắng

  13 000 VND   10 000 VND

  Mã sản phẩm: 24003534, ID:3534

  CÔNG CỤ TỐT phân phối 1 túi gồm 10 con tán rút M8 trắng. Đây là phụ kiện hữu ích chuyên dùng tạo ren trên những chất liệu mỏng như thép, nhôm, inox, gỗ ... độ dày dưới 3.5mm.

 5. Túi 10 con tán rút M10 trắng

  18 000 VND   15 000 VND

  Mã sản phẩm: 24003535, ID:3535

  CÔNG CỤ TỐT phân phối 1 túi gồm 10 con tán rút M10 trắng. Đây là phụ kiện hữu ích chuyên dùng tạo ren trên những chất liệu mỏng như thép, nhôm, inox, gỗ ... độ dày dưới 3.5mm.

 6. Bịch 50 con tán rút M4 trắng

  32 000 VND   27 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003536, ID:3536

  CÔNG CỤ TỐT phân phối 1 túi gồm 50 con tán rút M4 trắng. Đây là phụ kiện hữu ích chuyên dùng tạo ren trên những chất liệu mỏng như thép, nhôm, inox, gỗ ... độ dày dưới 3.5mm.

 7. Bịch 50 con tán rút M5 trắng

  35 000 VND   30 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003537, ID:3537

  CÔNG CỤ TỐT phân phối 1 túi gồm 50 con tán rút M5 trắng. Đây là phụ kiện hữu ích chuyên dùng tạo ren trên những chất liệu mỏng như thép, nhôm, inox, gỗ ... độ dày dưới 3.5mm.

 8. Bịch 50 con tán rút M6 trắng

  39 000 VND   33 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003538, ID:3538

  CÔNG CỤ TỐT phân phối 1 túi gồm 50 con tán rút M6 trắng. Đây là phụ kiện hữu ích chuyên dùng tạo ren trên những chất liệu mỏng như thép, nhôm, inox, gỗ ... độ dày dưới 3.5mm.

 9. Bịch 50 con tán rút M8 trắng

  47 000 VND   42 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003539, ID:3539

  CÔNG CỤ TỐT phân phối 1 túi gồm 50 con tán rút M8 trắng. Đây là phụ kiện hữu ích chuyên dùng tạo ren trên những chất liệu mỏng như thép, nhôm, inox, gỗ ... độ dày dưới 3.5mm.

 10. Bộ 50 tán rút M4,M5,M6,M8,M10 màu trắng

  49 000 VND   44 100 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003547, ID:3547

  Tán rút là phụ kiện hữu ích chuyên dùng tạo ren trên những chất liệu mỏng như thép, nhôm, inox, gỗ ...

 11. Túi 100 tán rút M4 trắng

  54 000 VND   52 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003541, ID:3541

  Tán rút M4 là phụ kiện hữu ích chuyên dùng tạo ren trên những chất liệu mỏng như thép, nhôm, inox, gỗ ... độ dày dưới 3.5mm.

 12. Túi 100 tán rút M5 trắng

  60 000 VND   55 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003542, ID:3542

  Tán rút M5 là phụ kiện hữu ích chuyên dùng tạo ren trên những chất liệu mỏng như thép, nhôm, inox, gỗ ... độ dày dưới 3.5mm.

 13. Túi 100 tán rút M6 trắng

  66 000 VND   63 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003543, ID:3543

  CÔNG CỤ TỐT phân phối 1 túi gồm M6 con tán rút M6 trắng. Đây là phụ kiện hữu ích chuyên dùng tạo ren trên những chất liệu mỏng như thép, nhôm, inox, gỗ ... độ dày dưới 3.5mm.

 14. Bịch 50 con tán rút M10 trắng

  81 000 VND   69 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003540, ID:3540

  CÔNG CỤ TỐT phân phối 1 túi gồm 50 con tán rút M10 trắng. Đây là phụ kiện hữu ích chuyên dùng tạo ren trên những chất liệu mỏng như thép, nhôm, inox, gỗ ... độ dày dưới 3.5mm.

 15. Túi 100 tán rút M8 trắng

  84 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003544, ID:3544

  CÔNG CỤ TỐT phân phối 1 túi gồm 50 con tán rút M8 trắng. Đây là phụ kiện hữu ích chuyên dùng tạo ren trên những chất liệu mỏng như thép, nhôm, inox, gỗ ... độ dày dưới 3.5mm.

 16. Túi 100 tán rút M10 trắng

  138 000 VND   129 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003545, ID:3545

  Tán rút M10 là phụ kiện hữu ích chuyên dùng tạo ren trên những chất liệu mỏng như thép, nhôm, inox, gỗ ... độ dày dưới 3.5mm.

 
gọi Miễn Phí