Ốc tán rút

Ốc tán rút hay ecu rút có thể làm bằng sắt mạ niken hoặc inox với đủ mọi kích cỡ từ M3 đến M12 để gắn kết chắc chắn hơn đinh rive thông thường

 
gọi Miễn Phí