Tán rút tròn mạ kẽm 7 màu

Tán rút tròn mạ kẽm 7 màu để dễ dàng cấy ốc vào các mặt kim loại màu mà không quá lộ liễu một cách nhanh chóng

Tìm theo

Lọc

Bạn đang tìm theo

 • Khoảng giá (8 000 - 140 000):

  Tối thiểu

  Tối đa

Xóa hết

Tìm sản phẩm theo

Xuất xứ

Danh mục

Giá tăng dần  Giá giảm dần  Hàng mới nhất Phổ biến
Xem

Bước ren tiêu chuẩn

 1. Tán rút mạ kẽm 7 màu túi 10 con M4

  8 000 VND   7 000 VND

  Mã sản phẩm: 24003516, ID:3516

  CÔNG CỤ TỐT phân phối 1 túi gồm 10 con tán rút mạ kẽm 7 màu M4. Đây là phụ kiện hữu ích chuyên dùng tạo ren trên những chất liệu mỏng như thép, nhôm, inox, gỗ ... độ dày dưới 3.5mm.

 2. Tán rút mạ kẽm 7 màu túi 10 con M5

  8 000 VND   7 000 VND

  Mã sản phẩm: 24003517, ID:3517

  CÔNG CỤ TỐT phân phối 1 túi gồm 10 con tán rút mạ kẽm 7 màu M5. Đây là phụ kiện hữu ích chuyên dùng tạo ren trên những chất liệu mỏng như thép, nhôm, inox, gỗ ... độ dày dưới 3.5mm.

 3. Tán rút mạ kẽm 7 màu túi 10 con M6

  9 000 VND   8 000 VND

  Mã sản phẩm: 24003528, ID:3528

  CÔNG CỤ TỐT phân phối 1 túi gồm 10 con tán rút mạ kẽm 7 màu M6. Đây là phụ kiện hữu ích chuyên dùng tạo ren trên những chất liệu mỏng như thép, nhôm, inox, gỗ ... độ dày dưới 3.5mm.

 4. Tán rút mạ kẽm 7 màu túi 10 con M8

  11 000 VND   9 000 VND

  Mã sản phẩm: 24003518, ID:3518

  CÔNG CỤ TỐT phân phối 1 túi gồm 10 con tán rút mạ kẽm 7 màu M8. Đây là phụ kiện hữu ích chuyên dùng tạo ren trên những chất liệu mỏng như thép, nhôm, inox, gỗ ... độ dày dưới 3.5mm.

 5. Tán rút mạ kẽm 7 màu túi 10 con M10

  18 000 VND   15 000 VND

  Mã sản phẩm: 24003519, ID:3519

  CÔNG CỤ TỐT phân phối 1 túi gồm 10 con tán rút mạ kẽm 7 màu M10. Đây là phụ kiện hữu ích chuyên dùng tạo ren trên những chất liệu mỏng như thép, nhôm, inox, gỗ ... độ dày dưới 3.5mm.

 6. Tán rút mạ kẽm 7 màu bịch 50 con M4

  31 000 VND   26 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003520, ID:3520

  CÔNG CỤ TỐT phân phối 1 túi gồm 50 con tán rút mạ kẽm 7 màu M4. Đây là phụ kiện hữu ích chuyên dùng tạo ren trên những chất liệu mỏng như thép, nhôm, inox, gỗ ... độ dày dưới 3.5mm.

 7. Tán rút mạ kẽm 7 màu bịch 50 con M6

  36 000 VND   31 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003529, ID:3529

  CÔNG CỤ TỐT phân phối 1 túi gồm 50 con tán rút mạ kẽm 7 màu M6. Đây là phụ kiện hữu ích chuyên dùng tạo ren trên những chất liệu mỏng như thép, nhôm, inox, gỗ ... độ dày dưới 3.5mm.

 8. Tán rút mạ kẽm 7 màu bịch 50 con M5

  39 000 VND   35 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003521, ID:3521

  CÔNG CỤ TỐT phân phối 1 túi gồm 50 con tán rút mạ kẽm 7 màu M5. Đây là phụ kiện hữu ích chuyên dùng tạo ren trên những chất liệu mỏng như thép, nhôm, inox, gỗ ... độ dày dưới 3.5mm.

 9. Bộ 50 tán rút M4,M5,M6,M8,M10 mạ kẽm 7 màu

  46 000 VND   41 400 VND

  Tặng ngay 4 100 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003546, ID:3546

  CÔNG CỤ TỐT phân phối các loại tán rút mạ kẽm 7 màu nhiều kích thước. Đây là phụ kiện hữu ích chuyên dùng tạo ren trên những chất liệu mỏng như thép, nhôm, inox, gỗ ... độ dày dưới 3.5mm.

 10. Tán rút mạ kẽm 7 màu bịch 50 con M8

  48 000 VND   43 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003522, ID:3522

  CÔNG CỤ TỐT phân phối 1 túi gồm 50 con tán rút mạ kẽm 7 màu M8. Đây là phụ kiện hữu ích chuyên dùng tạo ren trên những chất liệu mỏng như thép, nhôm, inox, gỗ ... độ dày dưới 3.5mm.

 11. Túi 100 con tán rút mạ kẽm 7 màu M4

  52 000 VND   46 800 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003524, ID:3524

  CÔNG CỤ TỐT phân phối 1 túi gồm 100 con tán rút mạ kẽm 7 màu M4. Đây là phụ kiện hữu ích chuyên dùng tạo ren trên những chất liệu mỏng như thép, nhôm, inox, gỗ ... độ dày dưới 3.5mm.

 12. Túi 100 con tán rút mạ kẽm 7 màu M6

  62 000 VND   56 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003530, ID:3530

  CÔNG CỤ TỐT phân phối 1 túi gồm 100 con tán rút mạ kẽm 7 màu M6. Đây là phụ kiện hữu ích chuyên dùng tạo ren trên những chất liệu mỏng như thép, nhôm, inox, gỗ ... độ dày dưới 3.5mm.

 13. Túi 100 con tán rút mạ kẽm 7 màu M5

  70 000 VND   63 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003525, ID:3525

  CÔNG CỤ TỐT phân phối 1 túi gồm 100 con tán rút mạ kẽm 7 màu M5. Đây là phụ kiện hữu ích chuyên dùng tạo ren trên những chất liệu mỏng như thép, nhôm, inox, gỗ ... độ dày dưới 3.5mm.

 14. Tán rút mạ kẽm 7 màu bịch 50 con M10

  82 000 VND   70 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003523, ID:3523

  CÔNG CỤ TỐT phân phối 1 túi gồm 50 con tán rút mạ kẽm 7 màu M10. Đây là phụ kiện hữu ích chuyên dùng tạo ren trên những chất liệu mỏng như thép, nhôm, inox, gỗ ... độ dày dưới 3.5mm.

 15. Túi 100 con tán rút mạ kẽm 7 màu M8

  86 000 VND   77 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003526, ID:3526

  CÔNG CỤ TỐT phân phối 1 túi gồm 100 con tán rút mạ kẽm 7 màu M8. Đây là phụ kiện hữu ích chuyên dùng tạo ren trên những chất liệu mỏng như thép, nhôm, inox, gỗ ... độ dày dưới 3.5mm.

 16. Túi 100 con tán rút mạ kẽm 7 màu M10

  140 000 VND   119 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003527, ID:3527

  CÔNG CỤ TỐT phân phối 1 túi gồm 100 con tán rút mạ kẽm 7 màu M10. Đây là phụ kiện hữu ích chuyên dùng tạo ren trên những chất liệu mỏng như thép, nhôm, inox, gỗ ... độ dày dưới 3.5mm.

 
gọi Miễn Phí