Mũi đá mài hình trụ

Mũi đá mài hình trụ hay đá cà lem hình trụ dung để mài trong của các mặt trụ cong nên còn gọi là mũi đá mài tròn trong

Giá tăng dần  Giá giảm dần  Hàng mới nhất Phổ biến
Xem
 1. Đầu đá mài hình trụ cốt 3 ly dài 25 x Φ10mm

  10 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24006650, ID:6650

  Đầu đá mài hình trụ cốt 3 ly dài 25 x Φ10mm được chế tạo từ Corundum- khoáng vật có độ cứng chỉ sau kim cương, với hỗn hợp đá trắng và keo công nghiệp dùng để mài các bề mặt phẳng hay thậm chí các đường lượn góc nhỏ, khó tiếp xúc của các loại vật liệu như sắt, gang dẻo, thép,...

 2. Đầu đá mài hình trụ cốt 6 ly dài 50 x Φ38mm

  33 000 VND   28 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003628, ID:3628

  Đầu đá mài hình trụ cốt 6 ly dài 50 x Φ38mm được chế tạo từ Corundum hồng trộn với hỗn hợp đá trắng và keo công nghiệp dùng để mài các bề mặt trong có đường lượn góc nhỏ, khó tiếp xúc. Sản phẩm ứng dụng linh hoạt trong chế tạo máy móc cơ khí, chế tạo khuôn đúc, làm khuôn cho công nghệ thực phẩm hoặc mài sần lốp xe khi vá,...

 3. Đầu đá mài hình trụ cốt 6 ly dài 50 x Φ32mm

  27 000 VND   23 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003627, ID:3627

  Đầu đá mài hình trụ cốt 6 ly dài 50 x Φ32mm được chế tạo từ Corundum hồng trộn với hỗn hợp đá trắng và keo công nghiệp dùng để mài các bề mặt trong có đường lượn góc nhỏ, khó tiếp xúc. Sản phẩm ứng dụng linh hoạt trong chế tạo máy móc cơ khí, chế tạo khuôn đúc, làm khuôn cho công nghệ thực phẩm hoặc mài sần lốp xe khi vá,...

 4. Đầu đá mài hình trụ cốt 6 ly dài 50 x Φ25mm

  21 000 VND   18 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003626, ID:3626

  Đầu đá mài hình trụ cốt 6 ly dài 50 x Φ25mm được chế tạo từ Corundum hồng trộn với hỗn hợp đá trắng và keo công nghiệp dùng để mài các bề mặt trong có đường lượn góc nhỏ, khó tiếp xúc. Sản phẩm ứng dụng linh hoạt trong chế tạo máy móc cơ khí, chế tạo khuôn đúc, làm khuôn cho công nghệ thực phẩm hoặc mài sần lốp xe khi vá,...

 5. Đầu đá mài hình trụ cốt 6 ly dài 50 x Φ19mm

  21 000 VND   18 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003625, ID:3625

  Đầu đá mài hình trụ cốt 6 ly dài 50 x Φ19mm được chế tạo từ Corundum hồng trộn với hỗn hợp đá trắng và keo công nghiệp dùng để mài các bề mặt trong có đường lượn góc nhỏ, khó tiếp xúc. Sản phẩm ứng dụng linh hoạt trong chế tạo máy móc cơ khí, chế tạo khuôn đúc, làm khuôn cho công nghệ thực phẩm hoặc mài sần lốp xe khi vá,...

 6. Đầu đá mài hình trụ cốt 6 ly dài 50 x Φ16mm

  20 000 VND   17 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003624, ID:3624

  Đầu đá mài hình trụ cốt 6 ly dài 50 x Φ16mm được chế tạo từ Corundum hồng trộn với hỗn hợp đá trắng và keo công nghiệp dùng để mài các bề mặt trong có đường lượn góc nhỏ, khó tiếp xúc. Sản phẩm ứng dụng linh hoạt trong chế tạo máy móc cơ khí, chế tạo khuôn đúc, làm khuôn cho công nghệ thực phẩm hoặc mài sần lốp xe khi vá,...

 7. Đầu đá mài hình trụ cốt 6 ly dài 25 x Φ50mm

  32 000 VND   27 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003623, ID:3623

  Đầu đá mài hình trụ cốt 6 ly dài 25 x Φ50mm được chế tạo từ Corundum hồng trộn với hỗn hợp đá trắng và keo công nghiệp dùng để mài các bề mặt trong có đường lượn góc nhỏ, khó tiếp xúc. Sản phẩm ứng dụng linh hoạt trong chế tạo máy móc cơ khí, chế tạo khuôn đúc, làm khuôn cho công nghệ thực phẩm hoặc mài sần lốp xe khi vá,...

 8. Đầu đá mài hình trụ cốt 6 ly dài 25 x Φ25mm

  16 000 VND   14 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003622, ID:3622

  Đầu đá mài hình trụ cốt 6 ly dài 25 x Φ25mm được chế tạo từ Corundum hồng trộn với hỗn hợp đá trắng và keo công nghiệp dùng để mài các bề mặt trong có đường lượn góc nhỏ, khó tiếp xúc. Sản phẩm ứng dụng linh hoạt trong chế tạo máy móc cơ khí, chế tạo khuôn đúc, làm khuôn cho công nghệ thực phẩm hoặc mài sần lốp xe khi vá,...

 9. Đầu đá mài hình trụ cốt 6 ly dài 25 x Φ19mm

  16 000 VND   14 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003621, ID:3621

  Đầu đá mài hình trụ cốt 6 ly dài 25 x Φ19mm được chế tạo từ Corundum hồng trộn với hỗn hợp đá trắng và keo công nghiệp dùng để mài các bề mặt trong có đường lượn góc nhỏ, khó tiếp xúc. Sản phẩm ứng dụng linh hoạt trong chế tạo máy móc cơ khí, chế tạo khuôn đúc, làm khuôn cho công nghệ thực phẩm hoặc mài sần lốp xe khi vá,...

 10. Đầu đá mài hình trụ cốt 6 ly dài 25 x Φ16mm

  15 000 VND   13 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003620, ID:3620

  Đầu đá mài hình trụ cốt 6 ly dài 25 x Φ16mm được chế tạo từ Corundum hồng trộn với hỗn hợp đá trắng và keo công nghiệp dùng để mài các bề mặt trong có đường lượn góc nhỏ, khó tiếp xúc. Sản phẩm ứng dụng linh hoạt trong chế tạo máy móc cơ khí, chế tạo khuôn đúc, làm khuôn cho công nghệ thực phẩm hoặc mài sần lốp xe khi vá,...

 11. Đầu đá mài hình trụ cốt 6 ly dài 25 x Φ13mm

  15 000 VND   13 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003619, ID:3619

  Đầu đá mài hình trụ cốt 6 ly dài 25 x Φ13mm được chế tạo từ Corundum hồng trộn với hỗn hợp đá trắng và keo công nghiệp dùng để mài các bề mặt trong có đường lượn góc nhỏ, khó tiếp xúc. Sản phẩm ứng dụng linh hoạt trong chế tạo máy móc cơ khí, chế tạo khuôn đúc, làm khuôn cho công nghệ thực phẩm hoặc mài sần lốp xe khi vá,...

 12. Đầu đá mài hình trụ cốt 6 ly dài 25 x Φ10mm

  15 000 VND   13 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003618, ID:3618

  Đầu đá mài hình trụ cốt 6 ly dài 25 x Φ10mm được chế tạo từ Corundum hồng trộn với hỗn hợp đá trắng và keo công nghiệp dùng để mài các bề mặt trong có đường lượn góc nhỏ, khó tiếp xúc. Sản phẩm ứng dụng linh hoạt trong chế tạo máy móc cơ khí, chế tạo khuôn đúc, làm khuôn cho công nghệ thực phẩm hoặc mài sần lốp xe khi vá,...

 13. Đầu đá mài hình trụ cốt 6 ly dài 25 x Φ8mm

  14 000 VND   12 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003617, ID:3617

  Đầu đá mài hình trụ cốt 6 ly dài 25 x Φ8mm được chế tạo từ Corundum hồng trộn với hỗn hợp đá trắng và keo công nghiệp dùng để mài các bề mặt trong có đường lượn góc nhỏ, khó tiếp xúc. Sản phẩm ứng dụng linh hoạt trong chế tạo máy móc cơ khí, chế tạo khuôn đúc, làm khuôn cho công nghệ thực phẩm hoặc mài sần lốp xe khi vá,...

 14. Đầu đá mài hình trụ cốt 6 ly dài 25 x Φ6mm

  14 000 VND   12 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003616, ID:3616

  Đầu đá mài hình trụ cốt 6 ly dài 25 x Φ6mm được chế tạo từ Corundum hồng trộn với hỗn hợp đá trắng và keo công nghiệp dùng để mài các bề mặt trong có đường lượn góc nhỏ, khó tiếp xúc. Sản phẩm ứng dụng linh hoạt trong chế tạo máy móc cơ khí, chế tạo khuôn đúc, làm khuôn cho công nghệ thực phẩm hoặc mài sần lốp xe khi vá,...

Mũi đá mài hình trụ dùng để mài tròn bên trong nên còn gọi là đầu mài tròn trong, đặc biệt ở các vị trí khó tiếp xúc bằng cách mài bàn thông thường nên mới phải dùng mũi mài

 
gọi Miễn Phí