Đầu đá mài hình ớt, mũi đá cà lem ớt, mũi đá mài hình viên đạn

Cung cấp mũi đá mài hình ớt để mài khuôn, mài vá lốp xe, chúng cũng được gọi là các mũi đá viên đạn dùng mài trong các mặt cong R lớn

Giá tăng dần  Giá giảm dần  Hàng mới nhất Phổ biến
Xem
 1. Đầu đá mài hình ớt A12 Φ18mm dài 32mm cốt 6 ly

  14 000 VND   12 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003608, ID:3608

  Đầu đá mài hình ớt A12 Φ18mm dài 32mm cốt 6 ly được chế tạo từ Corundum hồng trộn với hỗn hợp đá trắng và keo công nghiệp dùng để mài các bề mặt trong có đường lượn góc nhỏ, khó tiếp xúc. Sản phẩm ứng dụng linh hoạt trong chế tạo máy móc cơ khí, chế tạo khuôn đúc, làm khuôn cho công nghệ thực phẩm hoặc mài sần lốp xe khi vá,...

 2. Đầu đá mài hình ớt A11 Φ21mm dài 45mm cốt 6 ly

  18 000 VND   15 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003607, ID:3607

  Đầu đá mài hình ớt A11 Φ21mm dài 45mm cốt 6 ly được chế tạo từ Corundum hồng trộn với hỗn hợp đá trắng và keo công nghiệp dùng để mài các bề mặt trong có đường lượn góc nhỏ, khó tiếp xúc. Sản phẩm ứng dụng linh hoạt trong chế tạo máy móc cơ khí, chế tạo khuôn đúc, làm khuôn cho công nghệ thực phẩm hoặc mài sần lốp xe khi vá,...

 3. Đầu đá mài hình ớt A8 Φ18mm dài 37mm cốt 6 ly

  15 000 VND   13 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003606, ID:3606

  Đầu đá mài hình ớt A8 Φ18mm dài 37mm cốt 6 ly được chế tạo từ Corundum hồng trộn với hỗn hợp đá trắng và keo công nghiệp dùng để mài các bề mặt trong có đường lượn góc nhỏ, khó tiếp xúc. Sản phẩm ứng dụng linh hoạt trong chế tạo máy móc cơ khí, chế tạo khuôn đúc, làm khuôn cho công nghệ thực phẩm hoặc mài sần lốp xe khi vá,...

Công dụng: Dùng để mài các dụng cụ có đường lượn góc đặc biệt R lớn, các bề mặt khó tiếp xúc.

 
gọi Miễn Phí