Đầu đá mài tròn ngoài, mũi đá mài hình trụ rỗng

Mài tròn phía ngoài bằng mũi đá mài tròn ngoài có dạng hình trụ rỗng xử lý được các vị trí cần mài tròn ngoài mà máy mài tròn ngoài khó với tới

Giá tăng dần  Giá giảm dần  Hàng mới nhất Phổ biến
Xem
 
gọi Miễn Phí