Bán lẻ lục giác đầu bông dạng chữ L

Lục giác bông hay cần vặn hoa thị là một dụng cụ vặn có đầu dạng bông hoa thị 6 cánh dùng để vặn mở các con vít có mũ vít hoa thị

Giá tăng dần  Giá giảm dần  Hàng mới nhất Phổ biến
Xem

Cỡ đầu vặn lục giác bông

 1. Lục giác bông lẻ Standard chữ L 95x20mm thép S2 trắng T10

  29 000 VND   23 000 VND

  Mã sản phẩm: 24003392, ID:3392

  Lục giác Standard thép S2 si trắng có đầu bông thuận tiện để tháo bu lông, ốc vít dạng chìm, đơn giản, gọn nhẹ mà không bị toét đầu ốc.

 2. Lục giác bông lẻ Standard chữ L 105x24mm thép S2 trắng T15

  29 000 VND   23 000 VND

  Mã sản phẩm: 24003393, ID:3393

  Lục giác Standard thép S2 si trắng có đầu bông thuận tiện để tháo bu lông, ốc vít dạng chìm, đơn giản, gọn nhẹ mà không bị toét đầu ốc.

 3. Lục giác bông lẻ Standard chữ L 116x28mm thép S2 trắng T20

  31 000 VND   26 000 VND

  Mã sản phẩm: 24003394, ID:3394

  Lục giác Standard thép S2 si trắng có đầu bông thuận tiện để tháo bu lông, ốc vít dạng chìm, đơn giản, gọn nhẹ mà không bị toét đầu ốc.

 4. Lục giác bông lẻ Standard chữ L 130x31mm thép S2 trắng T25

  34 000 VND   27 000 VND

  Mã sản phẩm: 24003395, ID:3395

  Lục giác Standard thép S2 si trắng có đầu bông thuận tiện để tháo bu lông, ốc vít dạng chìm, đơn giản, gọn nhẹ mà không bị toét đầu ốc.

 5. Lục giác bông lẻ Standard chữ L 146x32mm thép S2 trắng T27

  38 000 VND   30 000 VND

  Mã sản phẩm: 24003396, ID:3396

  Lục giác Standard thép S2 si trắng có đầu bông thuận tiện để tháo bu lông, ốc vít dạng chìm, đơn giản, gọn nhẹ mà không bị toét đầu ốc.

 6. Lục giác bông lẻ Standard chữ L 163x35mm thép S2 trắng T30

  39 000 VND   31 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003397, ID:3397

  Lục giác Standard thép S2 si trắng có đầu bông thuận tiện để tháo bu lông, ốc vít dạng chìm, đơn giản, gọn nhẹ mà không bị toét đầu ốc.

 7. Lục giác bông lẻ Standard chữ L 186x37mm thép S2 trắng T40

  41 000 VND   33 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003398, ID:3398

  Lục giác Standard thép S2 si trắng có đầu bông thuận tiện để tháo bu lông, ốc vít dạng chìm, đơn giản, gọn nhẹ mà không bị toét đầu ốc.

 8. Lục giác bông lẻ Standard chữ L 205x48mm thép S2 trắng T45

  56 000 VND   45 000 VND

  Tặng ngay 4 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003399, ID:3399

  Lục giác Standard thép S2 si trắng có đầu bông thuận tiện để tháo bu lông, ốc vít dạng chìm, đơn giản, gọn nhẹ mà không bị toét đầu ốc.

 9. Lục giác bông lẻ Standard chữ L 235x50mm thép S2 trắng T50

  81 000 VND   73 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003400, ID:3400

  Lục giác Standard thép S2 si trắng có đầu bông thuận tiện để tháo bu lông, ốc vít dạng chìm, đơn giản, gọn nhẹ mà không bị toét đầu ốc.

 
gọi Miễn Phí