Lục giác bi 2 đầu chữ T

Lục giác bi chữ T 2 đầu sẽ có hai đầu vặn ngắn và dài cùng số, thường thì đầu dài sẽ là đầu bi để vặn chếch hướng, đầu ngắn là lục giác thuần

Giá tăng dần  Giá giảm dần  Hàng mới nhất
Xem
 1. Lục giác bi 3mm chữ T 2 đầu 135x70mm

  18 000 VND

  Mã sản phẩm: 24002398, ID:2398

  Lục giác bi 3mm chữ T 2 đầu 135x70mm chuyên dùng để tháo bu lông, ốc vít lục giác bi trên các thiết bị, sản phẩm cao cấp để tránh làm hỏng, làm toét đầu bu lông, ốc vít đó.

 2. Lục giác bi 4mm chữ T 2 đầu 150x70mm thép Crôm-Vanadi

  19 000 VND

  Mã sản phẩm: 24002399, ID:2399

  Lục giác bi 4mm chữ T 2 đầu 150x70mm thép Crôm-Vanadi chuyên dùng để tháo bu lông, ốc vít lục giác bi trên các thiết bị, sản phẩm cao cấp để tránh làm hỏng, làm toét đầu bu lông, ốc vít đó.

 3. Lục giác bi chữ T 3mm Asaki Ak-7953 145x75mm

  21 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002403, ID:2403

  Lục giác bi chữ T 3mm Asaki Ak-7953 145x75mm chuyên dùng để tháo bu lông, ốc vít lục giác bi trên các thiết bị, sản phẩm cao cấp để tránh làm hỏng, làm toét đầu và có tính thẩm mỹ cao

 4. Lục giác bi 5mm chữ T 2 đầu 170x90mm thép Crôm-Vanadi

  22 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002400, ID:2400

  Lục giác bi 5mm chữ T 2 đầu 170x90mm thép Crôm-Vanadi chuyên dùng để tháo bu lông, ốc vít lục giác bi trên các thiết bị, sản phẩm cao cấp để tránh làm hỏng, làm toét đầu bu lông, ốc vít đó.

 5. Lục giác bi 6mm chữ T 2 đầu 200x90mm thép Crôm-Vanadi

  26 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002401, ID:2401

  Lục giác bi 6mm chữ T 2 đầu 200x90mm thép Crôm-Vanadi chuyên dùng để tháo bu lông, ốc vít lục giác bi trên các thiết bị, sản phẩm cao cấp để tránh làm hỏng, làm toét đầu bu lông, ốc vít đó.

 6. Lục giác bi chữ T 5mm Asaki Ak-7955 210x95mm

  27 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002405, ID:2405

  Lục giác bi chữ T 5mm Asaki Ak-7955 210x95mm chuyên dùng để tháo bu lông, ốc vít lục giác bi trên các thiết bị, sản phẩm cao cấp để tránh làm hỏng, làm toét đầu bu lông, ốc vít đó.

 7. Lục giác bi 8mm chữ T 2 đầu 220x90mm thép Crôm-Vanadi

  29 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002402, ID:2402

  Lục giác bi 8mm chữ T 2 đầu 220x90mm thép Crôm-Vanadi chuyên dùng để tháo bu lông, ốc vít lục giác bi trên các thiết bị, sản phẩm cao cấp để tránh làm hỏng, làm toét đầu bu lông, ốc vít đó.

 8. Lục giác bi chữ T 6mm Asaki Ak-giác 210x95mm

  31 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002406, ID:2406

  Lục giác bi chữ T 6mm Asaki Ak-giác 210x95mm chuyên dùng để tháo bu lông, ốc vít lục giác bi trên các thiết bị, sản phẩm cao cấp để tránh làm hỏng, làm toét đầu và có tính thẩm mỹ cao,

 9. Lục giác bi chữ T 4mm Asaki Ak-7954 145x75mm

  32 000 VND   27 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002404, ID:2404

  Lục giác bi chữ T 4mm Asaki Ak-7954 145x75mm chuyên dùng để tháo bu lông, ốc vít lục giác bi trên các thiết bị, sản phẩm cao cấp để tránh làm hỏng, làm toét đầu và có tính thẩm mỹ cao

 10. Lục giác bi chữ T 2 đầu thép S2 Standard 2mm

  39 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003495, ID:3495

  Lục giác bi chữ T 2 đầu thép S2 Standard 2mm là một trong những dụng cụ cầm tay phổ biến được rất nhiều người sử dụng. Sản phẩm nhỏ gọn cùng với đó là sự tiện lợi giúp tháo mở những bu lông có lỗ lục giác chìm và lỗ hình bi chìm một cách nhanh chóng, dễ dàng.

 11. Lục giác bi chữ T 2 đầu thép S2 Standard 2.5mm

  41 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003496, ID:3496

  Lục giác bi chữ T 2 đầu thép S2 Standard 2.5mm là một trong những dụng cụ cầm tay phổ biến được rất nhiều người sử dụng. Sản phẩm nhỏ gọn cùng với đó là sự tiện lợi giúp tháo mở những bu lông có lỗ lục giác chìm và lỗ hình bi chìm một cách nhanh chóng, dễ dàng.

 12. Lục giác bi chữ T 2 đầu thép S2 Standard 3mm

  43 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003497, ID:3497

  Lục giác bi chữ T 2 đầu thép S2 Standard 3mm là một trong những dụng cụ cầm tay phổ biến được rất nhiều người sử dụng. Sản phẩm nhỏ gọn cùng với đó là sự tiện lợi giúp tháo mở những bu lông có lỗ lục giác chìm và lỗ hình bi chìm một cách nhanh chóng, dễ dàng.

 13. Lục giác bi chữ T 2 đầu thép S2 Standard 4mm

  46 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003498, ID:3498

  Lục giác bi chữ T 2 đầu thép S2 Standard 4mm là một trong những dụng cụ cầm tay phổ biến được rất nhiều người sử dụng. Sản phẩm nhỏ gọn cùng với đó là sự tiện lợi giúp tháo mở những bu lông có lỗ lục giác chìm và lỗ hình bi chìm một cách nhanh chóng, dễ dàng.

 14. Lục giác bi chữ T 2 đầu thép S2 Standard 5mm

  49 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003499, ID:3499

  Lục giác bi chữ T 2 đầu thép S2 Standard 5mm là một trong những dụng cụ cầm tay phổ biến được rất nhiều người sử dụng. Sản phẩm nhỏ gọn cùng với đó là sự tiện lợi giúp tháo mở những bu lông có lỗ lục giác chìm và lỗ hình bi chìm một cách nhanh chóng, dễ dàng.

 15. Lục giác bi chữ T 2 đầu thép S2 Standard 6mm

  54 000 VND

  Tặng ngay 4 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003500, ID:3500

  Lục giác bi chữ T 2 đầu thép S2 Standard 6mm là một trong những dụng cụ cầm tay phổ biến được rất nhiều người sử dụng. Sản phẩm nhỏ gọn cùng với đó là sự tiện lợi giúp tháo mở những bu lông có lỗ lục giác chìm và lỗ hình bi chìm một cách nhanh chóng, dễ dàng.

 16. Lục giác bi chữ T 2 đầu thép S2 Standard 8mm

  68 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003501, ID:3501

  Lục giác bi chữ T 2 đầu thép S2 Standard 8mm là một trong những dụng cụ cầm tay phổ biến được rất nhiều người sử dụng. Sản phẩm nhỏ gọn cùng với đó là sự tiện lợi giúp tháo mở những bu lông có lỗ lục giác chìm và lỗ hình bi chìm một cách nhanh chóng, dễ dàng.

 17. Lục giác bi chữ T 2 đầu thép S2 Standard 10mm

  100 000 VND   85 000 VND

  Tặng ngay 7 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003502, ID:3502

  Lục giác bi chữ T 2 đầu thép S2 Standard 10mm là một trong những dụng cụ cầm tay phổ biến được rất nhiều người sử dụng. Sản phẩm nhỏ gọn cùng với đó là sự tiện lợi giúp tháo mở những bu lông có lỗ lục giác chìm và lỗ hình bi chìm một cách nhanh chóng, dễ dàng.

 
gọi Miễn Phí