Lục giác bông 2 đầu hình chữ T

Thanh vặn vít hình sao, lục giác đầu bông có tay vặn hình chữ T với 2 đầu văn ngắn và dài được làm từ thép tốt chống biến dạng, ít bị tòe đầu

Giá tăng dần  Giá giảm dần  Hàng mới nhất
Xem
 1. Lục giác bông chữ T 2 đầu thép S2 Standard T10

  49 000 VND   42 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003503, ID:3503

  Lục giác bông chữ T 2 đầu thép S2 Standard T10 là một trong những dụng cụ cầm tay phổ biến được rất nhiều người sử dụng. Sản phẩm nhỏ gọn cùng với đó là sự tiện lợi giúp tháo mở những bu lông có lỗ hình sao chìm và lỗ hình bông chìm một cách nhanh chóng, dễ dàng.

 2. Lục giác bông chữ T 2 đầu thép S2 Standard T15

  51 000 VND   43 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003504, ID:3504

  Lục giác bông chữ T 2 đầu thép S2 Standard T15 là một trong những dụng cụ cầm tay phổ biến được rất nhiều người sử dụng. Sản phẩm nhỏ gọn cùng với đó là sự tiện lợi giúp tháo mở những bu lông có lỗ hình sao chìm và lỗ hình bông chìm một cách nhanh chóng, dễ dàng.

 3. Lục giác bông chữ T 2 đầu T10 TopGold

  52 000 VND   44 000 VND

  Tặng ngay 4 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001998, ID:1998

  Các loại bu lông, ốc vít hình sao thường được sử dụng trên các thiết bị, sản phẩm cao cấp. Chính vì vậy, để đảm bảo được tính thẩm mỹ cao của các sản phẩm cao cấp của mình, bạn nên chuẩn bị những công cụ đầu bông tránh làm hỏng, toét đầu bu lông, ốc vít. Công Cụ Tốt xin giới thiệu lục giác 2 đầu bông chữ T sẽ giúp bạn xử lý đơn giản, hiệu quả, nhanh chóng.

 4. Lục giác bông chữ T 2 đầu thép S2 Standard T27

  52 000 VND

  Tặng ngay 4 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003507, ID:3507

  Lục giác bông chữ T 2 đầu thép S2 Standard T27 là một trong những dụng cụ cầm tay phổ biến được rất nhiều người sử dụng. Sản phẩm nhỏ gọn cùng với đó là sự tiện lợi giúp tháo mở những bu lông có lỗ hình sao chìm và lỗ hình bông chìm một cách nhanh chóng, dễ dàng.

 5. Lục giác bông chữ T 2 đầu T15 TopGold

  53 000 VND   45 000 VND

  Tặng ngay 4 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001999, ID:1999

  Các loại bu lông, ốc vít hình sao thường được sử dụng trên các thiết bị, sản phẩm cao cấp. Chính vì vậy, để đảm bảo được tính thẩm mỹ cao của các sản phẩm cao cấp của mình, bạn nên chuẩn bị những công cụ đầu bông tránh làm hỏng, toét đầu bu lông, ốc vít. Công Cụ Tốt xin giới thiệu lục giác 2 đầu bông chữ T sẽ giúp bạn xử lý đơn giản, hiệu quả, nhanh chóng.

 6. Lục giác bông chữ T 2 đầu thép S2 Standard T20

  56 000 VND   48 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003505, ID:3505

  Lục giác bông chữ T 2 đầu thép S2 Standard T20 là một trong những dụng cụ cầm tay phổ biến được rất nhiều người sử dụng. Sản phẩm nhỏ gọn cùng với đó là sự tiện lợi giúp tháo mở những bu lông có lỗ hình sao chìm và lỗ hình bông chìm một cách nhanh chóng, dễ dàng.

 7. Lục giác bông chữ T 2 đầu T20 TopGold

  58 000 VND   49 000 VND

  Tặng ngay 4 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002000, ID:2000

  Các loại bu lông, ốc vít hình sao thường được sử dụng trên các thiết bị, sản phẩm cao cấp. Chính vì vậy, để đảm bảo được tính thẩm mỹ cao của các sản phẩm cao cấp của mình, bạn nên chuẩn bị những công cụ đầu bông tránh làm hỏng, toét đầu bu lông, ốc vít. Công Cụ Tốt xin giới thiệu lục giác 2 đầu bông chữ T sẽ giúp bạn xử lý đơn giản, hiệu quả, nhanh chóng.

 8. Lục giác bông chữ T 2 đầu thép S2 Standard T25

  59 000 VND   50 000 VND

  Tặng ngay 3 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003506, ID:3506

  Lục giác bông chữ T 2 đầu thép S2 Standard T25 là một trong những dụng cụ cầm tay phổ biến được rất nhiều người sử dụng. Sản phẩm nhỏ gọn cùng với đó là sự tiện lợi giúp tháo mở những bu lông có lỗ hình sao chìm và lỗ hình bông chìm một cách nhanh chóng, dễ dàng.

 9. Lục giác bông chữ T 2 đầu T25 TopGold

  61 000 VND   52 000 VND

  Tặng ngay 4 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002001, ID:2001

  Các loại bu lông, ốc vít hình sao thường được sử dụng trên các thiết bị, sản phẩm cao cấp. Chính vì vậy, để đảm bảo được tính thẩm mỹ cao của các sản phẩm cao cấp của mình, bạn nên chuẩn bị những công cụ đầu bông tránh làm hỏng, toét đầu bu lông, ốc vít. Công Cụ Tốt xin giới thiệu lục giác 2 đầu bông chữ T sẽ giúp bạn xử lý đơn giản, hiệu quả, nhanh chóng.

 10. Lục giác bông chữ T 2 đầu T27 TopGold

  65 000 VND   55 000 VND

  Tặng ngay 4 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002002, ID:2002

  Các loại bu lông, ốc vít hình sao thường được sử dụng trên các thiết bị, sản phẩm cao cấp. Chính vì vậy, để đảm bảo được tính thẩm mỹ cao của các sản phẩm cao cấp của mình, bạn nên chuẩn bị những công cụ đầu bông tránh làm hỏng, toét đầu bu lông, ốc vít. Công Cụ Tốt xin giới thiệu lục giác 2 đầu bông chữ T sẽ giúp bạn xử lý đơn giản, hiệu quả, nhanh chóng.

 11. Lục giác bông chữ T 2 đầu T30 TopGold

  65 000 VND   55 000 VND

  Tặng ngay 4 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002003, ID:2003

  Các loại bu lông, ốc vít hình sao thường được sử dụng trên các thiết bị, sản phẩm cao cấp. Chính vì vậy, để đảm bảo được tính thẩm mỹ cao của các sản phẩm cao cấp của mình, bạn nên chuẩn bị những công cụ đầu bông tránh làm hỏng, toét đầu bu lông, ốc vít. Công Cụ Tốt xin giới thiệu lục giác 2 đầu bông chữ T sẽ giúp bạn xử lý đơn giản, hiệu quả, nhanh chóng.

 12. Lục giác bông chữ T 2 đầu T40 TopGold

  65 000 VND   55 000 VND

  Tặng ngay 4 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24002004, ID:2004

  Các loại bu lông, ốc vít hình sao thường được sử dụng trên các thiết bị, sản phẩm cao cấp. Chính vì vậy, để đảm bảo được tính thẩm mỹ cao của các sản phẩm cao cấp của mình, bạn nên chuẩn bị những công cụ đầu bông tránh làm hỏng, toét đầu bu lông, ốc vít. Công Cụ Tốt xin giới thiệu lục giác 2 đầu bông chữ T sẽ giúp bạn xử lý đơn giản, hiệu quả, nhanh chóng.

 13. Lục giác bông chữ T 2 đầu thép S2 Standard T30

  66 000 VND   56 000 VND

  Tặng ngay 4 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003508, ID:3508

  Lục giác bông chữ T 2 đầu thép S2 Standard T30 là một trong những dụng cụ cầm tay phổ biến được rất nhiều người sử dụng. Sản phẩm nhỏ gọn cùng với đó là sự tiện lợi giúp tháo mở những bu lông có lỗ hình sao chìm và lỗ hình bông chìm một cách nhanh chóng, dễ dàng.

 14. Lục giác bông chữ T 2 đầu thép S2 Standard T40

  69 000 VND   59 000 VND

  Tặng ngay 4 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003509, ID:3509

  Lục giác bông chữ T 2 đầu thép S2 Standard T40 là một trong những dụng cụ cầm tay phổ biến được rất nhiều người sử dụng. Sản phẩm nhỏ gọn cùng với đó là sự tiện lợi giúp tháo mở những bu lông có lỗ hình sao chìm và lỗ hình bông chìm một cách nhanh chóng, dễ dàng.

 
gọi Miễn Phí