Đầu cos pin dẹp

Đầu cos pin dẹp cho phép đấu nối trong một số tình huống mà ổ cắp pin không quá lớn, thường là ổ tín hiệu trong khi dây dẫn tín hiệu lại to

Giá tăng dần  Giá giảm dần  Hàng mới nhất Phổ biến
Xem
 
gọi Miễn Phí