Đầu cosse pin rỗng đôi

Đầu cosse pin rỗng đôi cho phép gộp hai đầu dây vào một mối nối cắm vào công tắc, at tô mát trong tủ điện một cách dễ dàng, không sinh nhiệt

Giá tăng dần  Giá giảm dần  Hàng mới nhất Phổ biến
Xem
 
gọi Miễn Phí