Công ty Cổ phần Công Cụ Tốt được thành lập ngày 08 tháng 11 năm 2017 theo giấy phép kinh doanh số 0108050775 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp:


Giấy phép kinh doanh Công Cụ Tốt


Ngoài ra, công ty Cổ phần Công Cụ Tốt còn được Cục Sở hữu trí tuệ cấp phép sử dụng Logo và dòng chữ goodtols.vn , congcutot trong các sản phẩm mà chúng tôi sản xuất

 
gọi Miễn Phí