Đỗ Thị Thu Huyền

Thạc sỹ Công nghệ Sinh học, Cổ đông sáng lập Công Cụ Tốt, Nhà quản lý

Giới tính: Nữ

Thạc sỹ Công nghệ Sinh học tại Đại học Bách Khoa Hà Nội - HUST, sau một quá trình công tác tại các viện nghiên cứu, đã sáng lập Công ty Cổ Phần Công Cụ Tốt năm 2017, hiện là nhà quản lý tại đây.

Kết nối với tác giả

📧: dothithuhuyen@gmail.com

Tác phẩm