Nguyễn Thái Hà

Thạc sĩ Khoa học Vật liệu

Giới tính: Nam

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh.

Nguyễn Thái Hà tốt nghiệp Thạc sỹ Khoa học Vật liệu tại Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu (ITIMS) năm 2008. Là một trong những người sáng lập Công Cụ Tốt và hiện làm cố vấn lựa chọn sản phẩm cho công ty Cổ phần Công Cụ Tốt

Kết nối với tác giả

🌐: https://www.facebook.com/tlthaiha

Trang cá nhân, mạng xã hội:

Facebook Nguyễn Thái Hà

Kênh Youtube Thái Hà

Kênh Tiktok tlthaiha, nơi lưu khoảnh khắc của Hà

Pinterest tlthaiha, nơi góp nhặt ý tưởng

https://twitter.com/tlthaiha

https://www.linkedin.com/in/tlthaiha

Tiểu sử

Xin chào ! 
Mình là Nguyễn Thái Hà, một trong những người sáng lập ra Công Cụ Tốt.
Trong quá trình học tập và nghiên cứu, mình nhận ra rằng trên thế giới thường xuyên có quá trình cải tiến công cụ lao động, điều đáng ngạc nhiên là:

  • Ngay cả những dụng cụ phổ thông nhất, tưởng chừng như không bao giờ cần cái tiến nữa vẫn tiếp tục được cải tiến. Ví dụ như cái búa đóng đinh, trước đây chỉ làm bằng sắt, thép. Việc làm bằng nam châm để mồi đinh với các dòng nam châm ferrite sắt từ không ổn lắm do trọng lượng lớn và hay vỡ khi va đập, tuy nhiên với các nam châm đất hiếm ngày càng phổ biến gần đây với từ tính mạnh hơn hàng trăm lần, chỉ cần thêm vào đầu búa một nam châm bé bằng nửa cái cúc là đã tăng cường từ tính của đầu búa đáng kể, thế là ta có một cái búa mồi đinh.
  • Giá thành công cụ tốt không phải lúc nào cũng đắt, mà đôi khi do cải tiến mà còn rẻ đi nhiều.

Mình trao đổi với một số bạn bè và sáng lập nên Công Cụ Tốt với mong muốn thúc đẩy quá trình phổ biến công cụ, dụng cụ lao động hiệu năng cao.

Tác phẩm

1 2 3 4 5