Đầu tuýp 1/2 gắn mũi vít bốn cạnh

Đầu tuýp mũi vít 4 cạnh với socket 1/2 bắt các loại vít 4 cạnh bằng cần xiết lực hoăc súng bắt ốc

Giá tăng dần  Giá giảm dần  Hàng mới nhất Phổ biến
Xem
 
gọi Miễn Phí