Đầu tuýp gắn mũi vít, đầu chuyển súng vặn bulong ra bắt vít

Đầu tuýp mũi vít chuyển đổi từ các socket vuông của các thiết bị vặn ốc ra đầu vặn vít nên còn gọi là đầu chuyển vặn bulong ra bắt vít

 
gọi Miễn Phí