Thanh nối dài vặn khẩu

Thanh nối dài vặn khẩu các loại cho phép vặn các con ốc ở trong các hốc sâu mà các đầu tuýp không thể vươn tới được

Giá tăng dần  Giá giảm dần  Hàng mới nhất Phổ biến
Xem
 1. Thanh nối tuýp 1/4 dài 150mm TOP Đài Loan xi mờ

  28 000 VND   25 000 VND

  Tặng ngay 2 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003996, ID:3996

  Thanh nối tuýp 1/4 dài 150mm là sản phẩm chất lượng cao của hãng TOP dùng để nối dài cần tuýp 1/4'' hoặc sử dụng với cần xiết lực để vặn tuýp những góc hẹp, sâu vô cùng tiện dụng, nhanh chóng rất phù hợp với ngành cơ khí, sửa chữa bảo dưỡng, bảo trì thiết bị máy móc.

 2. Thanh nối tuýp 1/2 dài 75mm Standard Đài Loan

  46 000 VND   39 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003994, ID:3994

  Thanh nối tuýp 1/2 dài 75mm là sản phẩm chất lượng cao của hãng Standard dùng để nối dài cần tuýp 1/2'' hoặc sử dụng với cần xiết lực để vặn tuýp những góc hẹp, sâu vô cùng tiện dụng, nhanh chóng rất phù hợp với ngành cơ khí, sửa chữa bảo dưỡng, bảo trì thiết bị máy móc.

 3. Thanh nối tuýp 1/2 dài 120mm Standard Đài Loan

  51 000 VND   43 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24003995, ID:3995

  Thanh nối tuýp 1/2 dài 120mm là sản phẩm chất lượng cao của hãng Standard dùng để nối dài cần tuýp 1/2'' hoặc sử dụng với cần xiết lực để vặn tuýp những góc hẹp, sâu vô cùng tiện dụng, nhanh chóng rất phù hợp với ngành cơ khí, sửa chữa bảo dưỡng, bảo trì thiết bị máy móc.

 4. Thanh nối tuýp 3/8 dài 150mm Standard Đài Loan

  51 000 VND   46 000 VND

  Tặng ngay 5 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004700, ID:4700

  Thanh nối tuýp 3/8 dài 150mm là sản phẩm chất lượng cao của hãng Standard dùng để nối dài cần tuýp 1/2'' hoặc sử dụng với cần xiết lực để vặn tuýp những góc hẹp, sâu vô cùng tiện dụng, nhanh chóng rất phù hợp với ngành cơ khí, sửa chữa bảo dưỡng, bảo trì thiết bị máy móc.

 5. Thanh nối tuýp 1/2" dài 250mm/10" C-MART F0035-10

  65 000 VND   57 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24001211, ID:1211

  Đầu nối 1/2" dài 250mm/10" F0035-10 là sản phẩm chất lượng cao của hãng C-mart dùng để nối dài cần túyp 1/2'' hoặc sử dụng với cần xiết lực để vặn tuýp những góc hẹp vô cùng tiện dụng, nhanh chóng rất phù hợp với ngành cơ khí, sửa chữa bảo dưỡng, bảo trì thiết bị máy móc

 6. Thanh nối tuýp 1/2 dài 250mm xi bóng Standard Đài Loan

  76 000 VND   65 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004698, ID:4698

  Thanh nối tuýp 1/2 dài 250mm là sản phẩm chất lượng cao của hãng Standard dùng để nối dài cần tuýp 1/2'' hoặc sử dụng với cần xiết lực để vặn tuýp những góc hẹp, sâu vô cùng tiện dụng, nhanh chóng rất phù hợp với ngành cơ khí, sửa chữa bảo dưỡng, bảo trì thiết bị máy móc.

 7. Thanh nối tuýp 3/8 dài 300mm Standard Đài Loan

  79 000 VND   67 000 VND

  Tặng ngay 7 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004701, ID:4701

  Thanh nối tuýp 3/8 dài 300mm là sản phẩm chất lượng cao của hãng Standard dùng để nối dài cần tuýp 1/2'' hoặc sử dụng với cần xiết lực để vặn tuýp những góc hẹp, sâu vô cùng tiện dụng, nhanh chóng rất phù hợp với ngành cơ khí, sửa chữa bảo dưỡng, bảo trì thiết bị máy móc.

 8. Thanh nối tuýp 1/2 dài 250mm Standard Đài Loan

  88 000 VND   79 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004697, ID:4697

  Thanh nối tuýp 1/2 dài 250mm là sản phẩm chất lượng cao của hãng Standard dùng để nối dài cần tuýp 1/2'' hoặc sử dụng với cần xiết lực để vặn tuýp những góc hẹp, sâu vô cùng tiện dụng, nhanh chóng rất phù hợp với ngành cơ khí, sửa chữa bảo dưỡng, bảo trì thiết bị máy móc.

 9. Thanh nối tuýp 1/2 dài 300mm Standard Đài Loan

  97 000 VND   87 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004699, ID:4699

  Thanh nối tuýp 1/2 dài 300mm là sản phẩm chất lượng cao của hãng Standard dùng để nối dài cần tuýp 1/2'' hoặc sử dụng với cần xiết lực để vặn tuýp những góc hẹp, sâu vô cùng tiện dụng, nhanh chóng rất phù hợp với ngành cơ khí, sửa chữa bảo dưỡng, bảo trì thiết bị máy móc.

 10. Thanh nối tuýp 3/4 dài 100mm Standard Đài Loan

  122 000 VND   104 000 VND

  Tặng ngay 10 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004702, ID:4702

  Thanh nối tuýp 3/4 dài 100mm là sản phẩm chất lượng cao của hãng Standard dùng để nối dài cần tuýp 3/4'' hoặc sử dụng với cần xiết lực để vặn tuýp những góc hẹp, sâu vô cùng tiện dụng, nhanh chóng rất phù hợp với ngành cơ khí, sửa chữa bảo dưỡng, bảo trì thiết bị máy móc.

 11. Thanh nối tuýp 3/4 dài 200mm Standard Đài Loan

  179 000 VND   159 000 VND

  Tặng ngay 12 000 VND vào phí vận chuyển !

  Mã sản phẩm: 24004703, ID:4703

  Thanh nối tuýp 3/4 dài 200mm là sản phẩm chất lượng cao của hãng Standard dùng để nối dài cần tuýp 3/4'' hoặc sử dụng với cần xiết lực để vặn tuýp những góc hẹp, sâu vô cùng tiện dụng, nhanh chóng rất phù hợp với ngành cơ khí, sửa chữa bảo dưỡng, bảo trì thiết bị máy móc.

 
gọi Miễn Phí