Tổng chiều dài cờ lê

Chiều dài của cờ lê được đo bằng chiều dài của hình chữ nhật ngoại tiếp cờ lê, ta cần nắm chắc thông tin này để đo đạc cho đúng

Đơn vị đo: mm (Tìm hiểu thêm mi-li-mét)

Chiều dài của cờ lê là gì ?

Chiều dài của cờ lê là chiều dài của hình chữ nhận ngoại tiếp biên của cờ lê.

Cách đo

Do không nắm vững định nghĩa chiều dài của cờ lê nên thực tế có nhiều cách đo sai, như đo từ mũi đến mũi (thực chất là bị chéo). 

Dụng cụ đo tốt nhất là một cái thước kẻ vuông (còn gọi là thước góc vuông) và một cây thước lá. Đặt cờ lê vào góc vuông sao cho 2 cạnh góc vuông của thước tiếp xúc với cạnh cờ lê. Dùng thước kẻ còn lại đặt vuông góc với cạnh chiều dài của thước vuông, kép cho tiếp xúc với cờ lê. Đọc số trên vạch
 
gọi Miễn Phí