Số của mũi khoan

Số của mũi khoan là cách gọi thông dụng liên quan đến đường kính mũi khoan nói chung, nó thường được đo bằng milimet và trong thực thế sẽ nhỏ hơn đường kính hố khoan một chút

Đơn vị đo: mm (Tìm hiểu thêm mi-li-mét)

Số của mũi khoan thực chất là đường kính hố khoan danh định khi sử dụng mũi khoan, mũi khoét. Đường kính thật có thể hơi sai khác một chút. Số của mũi khoan dễ dàng tìm thấy trên thân, trên hộp đựng mũi khoan mũi khoét

Số của mũi khoét

Số của mũi khoét được in trên thân

Số của mũi khoan đuôi cá được in nổi trên thân

Số của mũi khoan đuôi cá được dập chìm trên đầu mũi
 
gọi Miễn Phí